Komposttoilet

Af Nicolaj Stenkjær, marts 2009

 

Komposttoiletter giver store vandbesparelser med enkel teknik

Hvad er et komposttoilet?
Et komposttoilet er en videreudvikling af de traditionelle, gammeldags lokummer, hvor der er en tønde som tømmes og giver gødning til planter.

Et komposttoilet kaldes også for multtoilet er et toilet uden vandtilførsel og dermed uden spildevand. Urin og afføring opsamles og lagres i tanke for senere at blive anvendt som gødning.

Der findes flere forskellige typer af komposttoiletter, forskellen er blandt andet om urin og afføring bliver adskilt eller holdes samlet. Det bedste er at holde dem adskilt, idet de er lettest at nedbryde, når de er adskilt.

De simpleste komposttoiletter har beholdere direkte under toilettet, hvilket er det letteste, da komposttoiletter ikke benytter vand til at transportere fækalierne bort.

Nogle modeller anvender en kombinationsløsning, hvor kun urinen opsamles og gemmes, mens fækalierne ledes til kloakken.

Sådan virker et komposttoilet
En særlig toiletkumme er installeres, som er forbundet med en tank på flere hundrede liter til fækalierne og en tilsvarende stor tank til urinen. Disse tanke placeres af bekvemmelighedsårsager helst direkte under selve toilettet.

Når man er på toilettet skal man altid sidde ned for at få adskilt urin og fækalier og brugt toiletpapir smides ikke i kummen, men i en affaldssæk til skraldespanden. Fækalierne tilsættes lidt savsmuld eller træspåner for at fremme komposteringen.

Det er vigtigt at tankene er tætte og forsynet med forskellige former for anordninger, der forhindrer lugt i at trænge op. Desuden mindskes lugtgenerne af et udluftningssystem. Efter et stykke tid skal begge tanke tømmes så indholdet kan kompostere. Normalt bliver urin lagret i seks måneder og fækalier i op til to år, fordi mængden af bakterier mm reduceres over tid.

Komposteringen af fækalierne er færdig, når det minder om humus og er tørt og lugtfrit. Hvis man har tilladelse fra sin kommune kan man efter kompostering sprede urin og fækalier som gødning i sin have (ikke til spiseplanter) eller grave det ned.

Økonomi
Et komposttoilet kan være dyrt i anskaffelse, men det er også muligt at finde et komposttoilet, der ligger i prisklasse med almindelige toiletter. Priserne for komposttoiletter ligger typisk mellem ca. 5.000 kr. og 20.000 kr.

Komposttoiletter giver en stor besparelse med hensyn til vandforbrug, rør og kloakudledning, så der spares vandafledningsafgift.

En gennemsnitsfamilie bruger mellem 50 og 100.000 liter vand til toilettet, til sammenligning bruger et multtoilet lige præcis 0 liter. 1.000 liter vand koster 30 – 50 kr. så besparelsen er på 1.500 – 5.000 kr. årligt, hvilket bliver større i takt med at vandpriserne og miljøafgifterne stiger.

Lovgivning
I Danmark er afløbsfrie toiletter stadig på forsøgsbasis, det vil sige at der skal søges særlig og individuel tilladelse ved kommunen angående bortskaffelse af affaldsprodukterne. I andre lande, eksempelvis Sverige og Norge, hvor komposttoiletter ofte anvendes i hytter på fjeldet, er lovgivningen langt lempeligere.
Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.

Fordele ved komposttoiletter
Der kan spares store mængder vand – et normalt toilet anvender seks liter til et skyl og der er desuden risiko for at toilettet løber, hvilket ligeledes spilder meget vand. Dermed sparer man både penge til vand og man gør noget godt for miljøet.

Ulemper ved komposttoiletter
Der er meget besvær og arbejde forbundet med at have et komposttoilet, både opbevaring og afskaffelse af fækalier og urin er et stort arbejde.

Desuden tager et komposttoilet meget plads op, da det er nødvendigt med store tanke til lagring.

Links
Mulltoa!

Halmhus.com

Friland

Clivus multrum

Separett

YouTube

World Toilet Organisation

Komposttoilet, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, multtoilet

Et eksempel på hvordan et komposttoilet fungerer fra Sun-Mar.