Jean Pain – energiproduktion via kompostering

af Nicolaj Stenkjær, marts 2010

 

Jean Pain levede 1930 – 1981 og var en fransk opfinder, som arbejdede med bioenergi baseret på kompost, som producerede 100 % af hans eget energibehov.

Han anvendte kompost til at opvarme vand, samt fremstillede metan som drev en elektricitetsgenerator. Hans metoder er kendt som Jean Pain kompost eller Jean Pain metoden.

Jean Pain metoden er meget simpel, billig, forureningsfri og vedvarende energi.

Et anlæg efter Jean Pain metoden består af et tre meter høj og seks meter bred kompostbunke. Kompostanlægget er almindelig kompostmateriale fra skoven. Inde i kompostbunken er en ståltank, som er trefjerdedele fuld af den samme kompost, som forinden er blevet opblødt i vand i to måneder. Tanken er hermetisk forseglet, men er forbundet med rør til 24 dækslanger fra traktorer. Disse slanger er reservelagre for den metangas, der bliver produceret mens komposten rådner. Gassen bliver destilleret og kompresset. Gassen kan bruges til madlavning, produktion af elektricitet og til at drive traktoren.

Teorien bag kompostanlægget er at kompost danner varme når det rådner, så koldt vand der tilføres bliver opvarmet. Det varme vand kan bruges til opvarmning i radiatorer.

Forrådnelsesprocessen i kompostbunken fortsætter i omtrent 18 måneder, hvorefter en ny kompostbunke skal startes for at sikre varmeforsyningen.

Efter kompostbunkens forrådnelsesproces er ovre kan den ikke længere danne gas og varme, men til gengæld udgør det første klasses naturlig gødning.

Jean Pain udviklede sit anlæg ved at iagttage naturen og via gentagne forsøg på at udnytte den energi, der dannes ved plantemateriales forrådnelsesproces.

En af Jean Pains opdagelser var, at kompostdannelsen gik hurtigere, hvis plantematerialet blev hakket i små stykker.

Efter Jean Pains ideer kan 1.000 hektar skov give 6.000 tons gødning om året, 960.000 m3 biogas og flere mio. liter varmt vand. Pain skønnede, at 10 kilo kvas fra skoven ville kunne give gas svarende til en liter benzin.

Energimæssigt koster udnyttelsen af skovens energi 12 % af den energi, som udvindes fra den.

Økonomisk skønnede Pain, at investeringen i et kompostanlæg bygget efter hans metoder ville have tjent sig ind efter senest 10 år, men dette tal kan dog være væsentlig anderledes i dag.

Denne proces kan gentages i det uendelige eftersom træerne fornyer sig selv hele tiden og ved at anvende kviste og tynde ud i træerne holder man samtidig skoven renere og reducerer brandfaren. Skoven udgør på denne måde en uudtømmelig kilde til energi og gødning.

Den internationale Jean Pain komite blev dannet i 1978 for at informere om Jean Pains metoder ved hjælp af træningsprogrammer etc.

Links
Jean Pain.com 

Youtube

Comite Jean Pain 

Journey to forever

Permaculture activist

Wikipedia