Hvad er geotermi?

Af Nicolaj Stenkjær, februar 2008.

Geotermisk energi er varme fra jordens indre.

I Danmark kan energien udnyttes ved at oppumpe varmt vand fra 0,5-3,0 km dybde og derefter overføre varmen til fjernvarmenettet.

Det første anlæg i Danmark blev etableret i forbindelse med fjernvarmeforsyningen i Thisted i 1984.

Se mere her.

Der er i dag to anlæg i Danmark: et i Thisted og et på Amager. De udvinder henholdsvis 7 MW og 14 MW af det varme vand fra undergrunden til de lokale fjernvarmenet.

Der er et tredje på vej i Sønderborg, hvor DONG Energy og Sønderborg kommune vil etablere et anlæg til opvarmning af 5.000 huse.

Geotermi forurener stort set ikke, idet der blot skal anvendes lidt el til at trække vandet op med og selve geotermien forurener slet ikke.

Princippet er meget enkelt:

man henter varmt vand op af jorden, anvender det til at varme fjernvarmevand op med og sender det afkølede vand tilbage i undergrunden.

Der er meget store mængder energi i jordens indre, som blandt andet kommer til udtryk, når vulkaner er i udbrud.

Geotermiske anlæg kan etableres næsten overalt, det kræver blot et samfund af en vis størrelse, det vil sige byer med over 10.000 indbyggere.

Anlægget er dyrt at etablere, men til gengæld meget billig i drift.

Links:

Thisted Varmeforsyning

Wikipedia

Energistyrelsen

Geothermal Energy

Wikipedia (engelsk)

 

Nedenfor ses en oversigt over et geotermisk anlæg.

 

Hvad er geotermi, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Kilde: http://agdubbs.blogspot.com/2007/01/geothermal-energy.html