Affaldsforbrænding

af Nicolaj Stenkjær, januar 2010

 

Affald er ikke kun et miljøproblem, men kan også være en ressource. Affaldsforbrændingen startede i Danmark i begyndelsen af 1900 tallet, men er først for alvor blevet udviklet siden 1970erne.

 

Siden 1. januar 1997 har det været forbudt at deponere affald som egner sig til forbrænding. I dag bliver stort set alt brændbart affald brændt og giver dermed el og varme til hele landet.

Hvert år bliver der afbrændt 3,7 mio. tons affald på 29 affaldsforbrændingsanlæg i Danmark med en kapacitet på mellem 12.000 og 529.000 tons om året.

De 3,7 mio. tons affald giver ca. 20 % af den danske varmeproduktion og ca. 4,5 % el-produktionen.

Danmark er det førende land i Europa, hvad angår forbrænding af affald, hvert år bliver der afbrændt ca. 600 kg affald pr. indbygger i Danmark, hvilket er det suverænt højeste tal i Europa.

Affaldsforbrænding byder på flere tekniske udfordringer, som almindelig kraftvarmeanlæg ikke udsættes for, idet affaldets sammensætning kan variere meget. Derfor kan det være nødvendigt med sortering eller anden behandling af affaldet. Temperaturen skal ligeledes være meget høj; over 850 grader celsius for at mindske forureningen. Asken fra forbrændingen kan anvendes som fyldmateriale i bygge- og vejindustrien, men noget må deponeres på grund af indhold af tungmetaller.

Links
Energistyrelsen

Rambøll

Den store danske

 

 

 

Affaldsforbrænding i Danmark, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Affaldsforbrændingsanlæg i Danmark. Kilde: Energistyrelsen.