Mikrokraftvarme

Af Nicolaj Stenkjær, marts 2009

 

Danmark er dækket af kraftvarme i større byer, men på landet bliver der stadig brugt oliefyr, som burde erstattes af vedvarende energi. En mulig løsning kunne være minikraftvarmeanlæg, det vil sige små kraftvarmeanlæg som både producere varme og elektricitet. Et mikrokraftvarmeanlæg er i princippet det samme som et stort kraftvarmelæg, der er kun størrelsen til forskel.

Det er forskelligt hvordan de små kraftvarmeanlæg får energi, det kan både være dieselolie, brændselsceller og biobrændsel.

I de perioder, hvor en husholdning forbruger mindre elektricitet end der bliver forbrugt kunne overskudsproduktionen blive solgt til nettet og i spidsbelastningsperioderne, for eksempel når der bliver lavet mad om aftenen kunne der importeres el. Spildvarmen fra elektricitetsproduktionen kunne anvendes til rumopvarmning og opvarmning af vand. Endvidere bliver den enkelte husholdning uafhængig af det offentlige elnet og eventuelle strømafbrydelser, idet man har sin egen strømproduktion.

En væsentlig fordel ved mikrokraftvarme er, at der ikke finder noget nettab sted, da varme og elektricitet produceres på forbrugsstedet.

Den væsentligste ulempe er at minikraftvarme endnu ikke er meget udviklet og at de anlæg man kan få ikke er tilpasset private husholdninger, så der vil endnu gå nogle år før det er en mulighed at have sit eget minikraftværk.

Links
Dansk Mikrokraftvarme

Center for mini- og mikrokraftvarme

ECpower

Landscentret

Mikrokraftvarme på brændselsceller

Ingeniøren

 

Mikrokraftvarme, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Et mikrokraftvarmeanlæg fra ECPower.