Fjernvarme

Af Nicolaj Stenkjær, juni 2010.

De danske fjernvarmeværker er en vigtig del af fremtidens energiløsninger. På en billig og miljøvenlig måde forsynes 60 % af den danske befolkning med varme. Fjernvarmen udgør muligvis Danmarks største bidrag til et godt miljø og energibesparelser, fordi det er baseret på:

• Affaldsforbrænding
• Industriel restvarme
• Jordvarme/geotermi
• Produktion af elektricitet
• Solenergi
• Varmeproduktion på biobrændsel
• Varmeproduktion på fossile brændsler
• Vindenergi

Fjernvarme er ofte baseret på vedvarende energi og nedsætter dermed behovet for fossile, forurenende brændsler. Danmark er i dag uafhængigt af dyr import af fossile brændsler, hvilket er en stor styrke for dansk økonomi og miljø.

For det meste er fjernvarme baseret på overskudsvarme fra kraftværker og industri. Når der brændes affald af, produceres elektricitet eller smeltes jern og metal i industrien udvikles der samtidigt varme, som fjernvarmeselskabet kan anvende til at opvarme vand med. Såfremt fjernvarmeværkerne ikke udnyttede denne overskudsvarme ville varmen blot forsvinde til ingen nytte. Når et kraftværk producerer elektricitet udnytter de omtrent 40% af energien i brændslet, men ved at producere el og fjernvarme sammen udnyttes op til 90% af energien.

I år 2006 bestod 42 % af fjernvarmen i Danmark af CO2 neutrale brændsler – en andel der vokser år for år.

Varmt vand på mellem 75 og 90 grader sendes gennem isolerede rør under jorden og opvarmer husenes radiatorer og varme vand, hvorefter det afkølet løber tilbage til fjernvarmeværkerne for atter at blive varmet op.

Fjernvarme er en økologisk gevinst, men det kan også betale sig økonomisk at anvende fjernvarme. I 2006 kostede det gennemsnitligt 13.850 kr. at opvarme et hus på 130 m2 med fjernvarme og til sammenligning 21.300 kr. at opvarme det samme hus med olie. Som en følge af de stigende oliepriser øges denne forskel.

Fjernvarmeværkerne er såkaldte almennyttige selskaber, hvilket vil sige at de hviler i sig selv økonomisk og ved lov ikke må profitere på at sælge fjernvarme.

Fjernvarmeselskaberne er forpligtede til at skaffe årlige energibesparelser på 1,6% hos deres kunder, hvilket er et stort bidrag til de danske energibesparelser.

Danske virksomheder har mange års erfaring indenfor arbejdet med fjernvarme og det kunne blive et vigtigt eksportmarked for producenter af rør, pumper med videre.

Kilde: www.fjernvarme.dk

Læs mere om kraftvarme her.

Links:

Wikipedia

Danskfjernvarme

Energistyrelsen

Varmeplan Danmark 2008