Fjernkøling

Af Nicolaj Stenkjær, oktober 2008.

 

I dag klares kølebehovet i bygninger med aircondition, som drives af elektricitet. En anden mulighed for køling kunne være at anvende fjernkøling, det vil sige koldt vand fra fjernvarmeværker.

I dag distribuerer de danske fjernvarmeværker kun varmt vand, men i fremtiden vil de formentlig også komme til at sende koldt vand til køling til deres kunder. Folketinget fjernede i juni 2008 de lovgivningsmæssige barrierer for kommunal deltagelse i fjernkølingsprojekter og derfor ventes fjernkøling at vokse i fremtiden.

Det kolde vand til fjernkøling kan enten komme fra havet, en sø eller grundvandet.

Koldt vand til fjernkøling kan produceres via en absorptionsproces, det vil sige at man producerer koldt vand på varmt vand. Denne proces vil være oplagt for fjernvarmeværkerne, idet der er størst behov for køling om sommeren, hvor fjernvarmeværkerne har et overskud af varme og desuden det nødvendige ledningsnet.

Selve absorptionsprocessen kan foregå to steder: enten hos fjernvarmeselskabet eller ude hos kunden.

I dag eksisterer der kun et par mindre anlæg til fjernkøling i Danmark, men i andre europæiske lande er der flere fjernkølingsprojekter. Disse er typisk etableret i større byer omkring erhvervsbygninger. Fjernkøling er oplagt i varme lande omkring ækvator, hvor der er et meget større behov for køling end i Nordeuropa.

Thisted kommune, der er en af Danmarks førende indenfor klima og vedvarende energi, har netop etableret et mindre anlæg til fjernkøling.

Læs mere her.

Thisted varmeforsyning anvender næsten 100 % vedvarende energi, men i tre eller fire måneder om året produceres der varme, som bare ryger ud til fuglene, hvilket fjernkølingsanlægget vil udnytte.

Links:

Dansk Fjernvarme

Energistyrelsen

Fjernkøling i Danmark. Potentiale og regulering - Rapport fra energistyrelsen

Løgstør rør – verdens største producent af rør til fjernkøling

VEKS

 

Nedenfor ses en absorptionskølemaskine.

 

Absorptionskølemaskine, fjernkøling, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi