Barmarksværker

Af Nicolaj Stenkjær, juni 2010.

 

Den særlige form for fjernvarmeværker, der går under betegnelsen barmarksværker havde deres begyndelse i 1980erne, hvor kraftvarme blev set som en oplagt måde at få afsat naturgassen fra Nordsøen.

I starten af 1990erne blev der etableret ca. 80 barmarksværker, men allerede hurtigt opstod de første problemer i form af meget høje varmepriser.

Problemerne skyldes for optimistiske budgetter, undervurdering af ledningstab, at fjernvarme er bedst egnet til bebyggelser af en vis størrelse mm.

Ideen om fjernvarme til alle var god nok, fjernvarme har været en stor succes i Danmark gennem årene, men fjernvarme baseret på naturgas er dyrere end fjernvarme baseret på spildvarme og vedvarende energiformer. Prisen for varme fra et barmarksværk kan være op til 60.000 kr. om året for et normalt parcelhus, hvilket er fem-seks gang mere end almindelig fjernvarme i byerne koster.

Desuden får barmarksværker sjældent en pris for strøm, der gør det rentabelt at producere den. Konsekvenser er, at der i lange perioder kun bliver produceret varme og ikke el, hvilket forringer driftsøkonomien.

Desværre er barmarksværkerne ofte forhindrede i at skifte brændsel til vedvarende energi, fordi loven forhindrer det. Barmarksværkerne har flere gange fået store økonomiske hjælpepakker, men endnu er der boligejere, som får meget høje varmregninger.

Dansk Fjernvarme mener dog, at værkerne kan forbedre deres økonomi ved at sælge el på det frie el-marked, samarbejde mellem flere små værker om administration med mere og ved at reducere ledningstabet.

Barmarksværker kaldes også for landsbykraftvarmeværker, fordi de ofte ligger ved landsbyer.

Barmarksværkerne har i gennemsnit tilsluttet 250 forbrugere. På landsplan er ca. 18.000 forbrugere tilsluttet barmarksværkerne, og disse værker står for 1-2 % af landets samlede fjernvarmeproduktion.

De fleste af værkerne ligger i Midt- og Nordjylland.

Læs mere om barmarksværker her:

Dansk Fjernvarme

Fjernvarmenejtak

Varmeforsyning i Danmark - Hvem, hvad, hvor og hvorfor 

 

Barmarksværk, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Veddum - Skelund - Visborg kraftvarmeværk, kilde: http://www.v-s-v.dk/