Gårdbiogasanlæg, Kaunas, Litauen

Rokai biogasanlæg
Rokai svinefarms demonstrations biogasanlæg, Kaunas, Litauen.

Projektet i Kaunas blev startet af Nordisk Folkecenter for vedvarende energi, og blev finansielt støttet med 88% fra det danske miljøministerium. De sidste 12% blev finansieret af AB VYCIA Farming Company, hvor biogasanlægget er installleret og virker. Projektet var ment som et demonstrations- og uddannelsesanlæg for Litauen og de omkringliggende baltiske lande.

Se Litauens Energistyrelse her.

Indledende møde
Indledende møde i Litauen.

Projektet blev støttet af det litauiske miljøministerium og energiagentur. Det litauiske energiinstitut sammen med Kaunas energi kontor bidrog med assistance til implementering af projektet. Det litauiske akademi for landbrug har ligeledes deltaget i teknologi transfer.

Biogasanlæg
Gødnings indgang, mixer tanke, omrøringssystemets motor/gear.
Biogasanlæg
Gødning udslip, gas udslip.
Gastank
Gastank.
Tekniske bygninger
Tekniske bygninger.

 

Rokai svinefarm demonstrations biogasanlæg

Kaunas, Litauen

Download: Projektets endelige rapport.

Dette projekt blev indledt af Nordisk Folkecenter for vedvarende energi og blev støttet økonomisk med 88% fra det danske miljøministerium. De resterende 12% blev finansieret via AB VYCIA landbrugsvirksomhed, hvor biogasanlægget er installeret og opererer. Projektet var ment som et pilot demonstrations- og uddannelsesanlæg til Litauen og de omkringliggende baltiske lande.
Projektet blev støttet af det litauiske miljøministerium og energiagentur. Det litauiske energiinstitut sammen med Kaunas energi kontor bidrog med assistance til implementering af projektet. Det litauiske akademi for landbrug har ligeledes deltaget i teknologi transfer.


Teknologi

Biogasanlægget er baseret på folkecenterets gårdbiogas koncept, hvilket betyder at anlægget er tilpasset til de ressourcer, der er tilgængelige på VYCIA gården. De daglige 60m3 gødning fra de 11.000 svin bliver ved den anaerobiske gæringsproces konverteret til en gødning, der er mere klar til brug. Den producerede biogas bliver ved hjælp af co-generation konverteret til elektricitet og varme, hvilket vil reducere gårdenes udgifter til energi betydeligt. Teknologien giver mulighed for en meget højere produktion med overskud af elektrisk energi, som vil blive solgt til det offentlige net.
Biogasanlægget består af 3 horisontale forrådningstanke i en parallel opstilling, som får det samme råmateriale, gødning. Dette giver unikke muligheder for løbende at observere lokale erfaringer ved driften af anlægget. Forskellige tilsætningsstoffer og operationsforhold kan testes og resultaterne kan let blive sammenlignet.

Skema over biogasanlæg


Skematisk tegning af biogasanlæget

1) Teknisk bygning, kontrol rum, show room, laboratorium, kedler.
2) Teknisk bygning, co-generation. 3) Forrådningstanke. 4) 30m3 mixer tank. 5) 60m3 pretank.
6) Svovl rensningssystem. 7) Kondensations separation. 8) Luftpumpe. 9) Gas holder.
 

Funktion

Hver 300 m3 forrådningstank modtager dagligt 20m3 gødning i de 30m3 individuelle blandingstanke. En særlig type affald bliver tilsat og blandes i den samme tank. Gødningen pumpes ind i forrådningstanken i intervaller over 24 timer, for eksempel hver anden time. Et lignende volumen af gødning bliver taget ud af forrådningstankens afløb. Under processen bliver der varmet op til en temperatur mellem 35 og 50 grader celsius. Varmen kommer fra en integreret varmeveksler og varmetab begrænses af en isolering på 200 mm, som er dækket af en vandtæt stålplade. For at holde gødningen homogen og for at undgå skumlag blandes gødningen via et langsomt roterende omrøringssystem. Samtidigt transporteres bundfald til sand afløbet, hvorfra det kan fjernes. Biogassen kommer ud i toppen af tanken ved et lavt tryk, som er nok til at overkomme tabet i rørene og modtrykket fra den flydende gasholder. Gasholderen leverer et tryk, der er højt nok til at drive en gasbrænder og co-generation motor uden en kompressor til at forhøje trykket. Hvis systemets tryk overstiger 45 mbar bliver gassen sluppet ud af tanken via et rør.

Til venstre kommer gødningen ind, mixer tanke, omrørrings motorer/gear. Til højre kommer gødningen og gassen ud.


Tekniske bygninger.                                                                                            Gasholder.
Forrådningstank
Forrådningstank (klik for animation).

Tekniske data

Gødning :  60 m3 svinegødning / dag
Affald, koncentreret :  ~ 3 t / dag (afhænger af tilgænglighed)
Forrådningstank :  3 x 300m3 horisontale stål forrådningstanke
Gas produktion : 1200 - 3600 m3/dag
System tryk : 25 mbar, (max. 45 mbar pga. sikkerhedsrør)
Gas lager : 60m3
Co-generation : 1 x 75 kW og 1 x 110 kW
Kedel/brænder : 1 x 300 kW gas brænder og 1 x 300 kW olie/gas brænder
Svovl rensning : Aerobic extern biologisk proces
Kontrol system : PC baseret kontrol- og data ankaffelses system (udviklet af Folkecenteret).

Produktions data

Biogas produktion : 1200 - 3600 m3/dag 1)
Elektrisk produktion : 2400 kWh el/dag
Elektrisk produktion : 700.000 kWh el/år 2)
Varme produktion : 4200 kWh varme/dag
Varme produktion : 1.600.000 kWh varme/år 3)

1) afhænger af biomas materialet.
2) i 80% af tjenestetiden co-generation.
3) i 80% af tjenestetiden co-generation og kedler de resterende 20%.
Maximum 25% bruges til varmeproduktion. Der vil være et overskud af varme om sommeren.

Gårdens energi forbrug

Elektricitet  : 3.700.000 kWh el /år 4)
4) 2.300.000 kWh bruges til opvarmning. Vil blive erstatet med varme og elektricitet fra biogas

 

Involverede parter

Aktiviteter

Folkecenteret for vedvarende energi

Kammergaardsvej 16, P.O. box 208
DK-7760 Hurup Thy, Danmark
info*folkecenter.dk, www.folkecenter.net
Preben Maegaard, Forstander
Niels Ansø, Projekt ingeniør
 
Folkecenterets beliggenhed

Projekt initiativ

Projekt leder

Projekt management

Teknisk design

Dokumentation

AB Vycia Farming Company
Roku apyl, LT- 4311 Kauno raj, Lithuania
 
Vycia Farms beliggenhed

Finansiering (12%)

Konstruktion fundament,

rør, tekniske bygninger,

elektriske installationer, cement arbejde

Danmarks miljøministerium

Finansiering (88%),
Co-ordination

Litauens miljøministerium

Projekt implementering, Co-ordination

Litauens energi institut
Juozas Savickas, Arturas Klementavicius

Teknologi transfer, Projekt implementering,
deltagelse i projekt opstart

Litauens University of Agriculture
Department of Agroenergetics, Kestutis Navickas

Teknologi transfer
Projekt implementering

Kaunas energi kontor
Mindaugas Stalnionis

Teknologi transfer
Projekt implementering

Kaunas University of Technology
Gintaras Dervinis

Programmerings  software til
kontrol & data anskaffelses system

ICC, International Construction Corp.
Vilnius, Mazeikiai, Kaunas - Lithuania

Konstruktion,
stål arbejde på tankene, gas holder

D+O Tegne kontor
Vestervig, Danmark
Kenneth Olsen, Arkitekt

Arkitekt design

Spørgsmål og kommentarer til denne side kan rettes til info*folkecenter.dk.