Dike pond system

af Nicolaj Stenkjær, maj 2011

Dike pond systemet er et specielt økosystem, der består af et dige (dike på engelsk) med landbrugsjord og en fiskedam (pond på engelsk), hvor elementer fra vand og land arbejder sammen og supplerer hinanden.

Dike pond systemet stammer fra Kina, hvor det blev opfundet ved en tilfældighed i forbindelse med oversvømmelser ved landbrugsjord omkring lavtliggende floddeltaer. Bønderne dyrkede morbærtræer, hvor silkeorme levede af bladene. Silkeormenes ekskrementer blev smidt i vandet og ved et tilfælde opdagede man at det kunne give næring til fiskene. Mudderet i bunden af dammene blev brugt til at gøde træerne, da der var mangel på dyregødning.

Siden da er flere former for dike pond systemer blevet udviklet. Det ovennævnte eksempel kaldes for morbærtræ-dige-fiskedam systemet, andre kaldes for frugt-dige-fiskedam systemet og så videre.

Dike pond systemet kan også anvendes til at kontrollere oversvømmelser og derfor kan dike pond systemer måske få en større udbredelse i takt med klimaændringerne i form af forhøjede vandstande slår igennem.

Dike pond systemet
Dammen er hjertet i dike pond systemet. De fleste damme er rektangulære, fra 0,4 til 0,6 ha og 2 til 3 m dybe. Digerne er normalt 6 til 10 m brede og 0,5 til 1,0 m over dammens overflade. Forskellige fiskearter lever i forskellige vanddybder og har forskellige fodringsbehov, hvilket sikrer fuld udnyttelse af vandet og dammens økologi.

Dammens mudder indeholder mange næringsstoffer og kan anvendes som gødning for afgrøderne på digerne. Dammen bliver drænet to eller tre gange om året, og mudderet på bunden hentes op på digerne, som dermed repareres og samtidig genoprettes dybden af dammen.

Husdyr indgår ligeledes i et dike pond system. Såvel mindre som større dyr kan opdrættes på digerne, deres gødning kan smides i dammen og dermed fremme væksten af plankton som fiskene lever af.

Man kan også dyrke fiskefoder på digerne, for eksempel Elefantgræs, eller foder til dyrene, som lever på digerne.

Ideen med dike pond systemet er at det er et kredsløb, hvor de enkelte dele supplerer hinanden, samtidig med at der intet affald produceres, fordi alt genanvendes og omdannes. Dette er i skarp kontrast til moderne dyrkningsmetoder som har en stor affaldsproduktion.

Energitilførslen ude fra er minimal og består hovedsageligt af arbejdskraft og solenergi. Solenergi har den fordel, at det er vedvarende og gratis energi.

Den hurtige økonomiske udvikling i Kina har sat dike pond systemet under pres og industrialiseringen har medført et fald i landbrugsjord og presset for at producere mere på mindre arealer har resulteret i øget forurening.

Moderne fiskedamme producerer meget affald og meget forurening og kunne måske med fordel afløses af dike pond systemer.

George Chan
George Chan er en af de førende forskere inden for dike pond systemer og har flere gange været på Folkecenteret.

George Chan har rejst i over 80 lande verden over for at udbrede kendskabet til dike pond systemet og det, der kaldes integrated farming, hvilket er en fællesbetegnelse for alle de systemer, som søger at fremme kredsløbssystemer, der er økologisk bæredygtige.

Links
Institute of Science in Society.

GeoJournal 

FAO  

Mulberry dyke fish pond model 

George Chan

Integrated Farming:

Integrated Farming

Wikipedia 
 
 

 

 Dike pond system, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Fra Folkecenterets dike pond system.