Biodomen

af Nicolaj Stenkjær, juni 2010

Biodomen, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Biodomen er opført af Biospace Inc. P.O. Box 1725, Basalt, Colorado, USA og placeret på Folkecenteret i 1992 af dr. Agro. Henrik Saxe.

Biodomen er et unikt drivhus, som integrerer vandets kredsløb, genbrug af næringssalte, isolering og akvakultur.

Ydervæg:
Biodomen er en 5/8 kugleformet drivhus, som omfatter tre etager. Indre diameter ved gulvplan er 14,4 m og den største indre diameter (gulvplan 1. sal) er 15,5 m. Bygningen er opført med et skelet af aluminium (rustfrit), som er beklædt med tre-lags polykarbonat kanalplader.

Indretning:
Gulvplanet er indrettet med plantebede (15 m2 dyrkningsjord) samt to vandbassiner a 23 m3. 1. sal er indrettet med plantebede på i alt 44 m2 dyrkningsjord. 2. sal rummer 45 m2 dyrkningsareal på rulleborde.

Der findes automatik ur-reguleret vandings- og et termostatreguleret ventilationssystem (vinduesåbning). Konstruktionen giver uden tilførsel af tilskudsvarme middelhavsklima, det vil sige at plantedyrkning er mulig i op til 11 måneder om året. På de koldeste vinterdage vil der være let frost i huset (om natten), men bassinerne vil ikke fryse til, undtagen i ekstreme vintre.

Planter i bassinerne
Svømmende vandplanter:
- Liden andemad (Lemna minor)
- Azolla (Azolla filiculoides)
- Pistia (Pistia stratiotes)
- Vandhyacint (Eichorna crossipes)
- Krebseklo (Stratiotes aloides)

Normalt rodfæstede planter:
- Brøndkarse (Nasturtium officinale)
- Bredbladet mærke (Sium latifolium)
- Vandnavle (Hydrocotyle vulgaris)

Fisk i bassinerne
- Almindelig Karpe (Cyprinus carpio)
- Koi-karpe, farvevariant af almindelig karpe
- Guldfisk (Carassius auratus)
- Græskarpe (Ctenopharyngodon idella)
- Sølvkarpe (Hypophthalmichthys molitrix)
- Rudskalle (Scardinius erythrophthalmus)

Vandkredsløbet i domen
- Al regnvand, der falder på domen, opsamles i bassinerne.
- Vandet fra bassinerne bruges til automatisk plantevanding.
- Overskudsvand og overskudsnæringsstoffer fra 1. og 2. sal løber tilbage i bassinerne. Overskydende næringsstoffer udnyttes straks af vandplanterne.
- Ekstra vanding fra hane er nødvendigt i sommerhalvåret.

Fordele ved domens form
- Mindste overflade i forhold til rumfang, derved mindre varmetab om natten.
- Vender altid direkte mod solen. Derved fordeler solens indfald sig jævnt, relativt uafhængig af klokkeslæt og årstid.
- Formen er vindafvisende, herved mindskes vindafkøling og slid på bygningen.

Bassinplanternes funktion
- Producerer biomasse til kompost, grøngødning eller svinefoder.
- Opbruger effektivt eventuelle overskydende næringsstoffer i vandet og renser derved vandet.
- For azollas vedkommende: fikserer kvælstof. Anvendes til grøngødning eller kompost.
- Skygger, så algeproduktionen i vandet begrænses.
- Skygge fra planterne beroliger fiskene.
- Æstetisk funktion.

Vandbassinernes funktion
- Opsamler solvarme om dagen og frigiver varmen om natten (udjævner døgnudsving i temperaturen).
- Akkumulerer varme til forlængelse af vækstsæsonen forår og efterår.
- Vandmasserne køler om sommeren.
- Danner basis for produktion af planter og fisk.
- Danner basis for plantevanding med lunkent vand.

Se flere billeder af biodomen fra virtuel tour her.