Transport
 Vindkraft/vindenergi
 Biomasse/Biogas
Biomasse/Biogas på Folkecenteret
Biogas
Biomasse - energiafgrøder
Elefantgræs som energiafgrøde
Energipoppel
  Planter der renser jord
Hamp som energiafgrøde
Katost som energiafgrøde
Tang som fremtidens energi - blå biomasse
Søsalat som ny energikilde
Andemad til spildevandsrensning og energiproduktion
Naturlig vandrensning med muslinger
Tørv
Halmfyr
Alger som energikilde
Energipil
Information om biobrændsler
Brændeøkonomi
Biomasse mest miljøvenlig
Forklaring på brændværdier, energi og brændsler
Forsyning med og forbrug af træpiller
Information om biobrændsler
Teknologier
CHP - Combined Heat and Power
Publikationer & downloads indenfor biogas
Biomasse/Biogas links
 Solenergi
 Bølgekraft
 Arkitektur
 Regulering i el-systemet

 

Planter der renser jord

af Nicolaj Stenkjær, maj 2011

Der findes forskellige planter, som kan rense jorden for giftstoffer. Det kaldes også for phyto-oprensning. Traditionel oprensning af jord er dyr og besværlig, derfor forskes der i planters evne til at rense jord. Plantemetoden til rensning af forurenet jord er forholdsvis billig, men tager lang tid - flere år.

Phytooprensning med pil og pengeurt
Seks forskere fra Dansk Hydraulisk Institut har testet flere forskellige planters evne til at optage metaller fra jorden. Deres forskning viser, at planter lettest kan optage cadmium og zink, men kun dårligt i forhold til bly.

Forskerne testede planterne pengeurt, sennep, pil og amarant og fandt frem til at de bedst egnede planter til oprensning af jord for tungmetaller er pengeurt og pil.

Planterne kan dog kun optage begrænsede mængder metaller om året og derfor vil en fuldstændig oprensning for cadmium og zink tage ca. 10-20 år.

Planterne i forsøget virker ikke mod bly, som er det tungmetal, der er mest udbredt i forurenede grunde i Danmark.

 

Pengeurt, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi         Pil, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Pengeurt. Kilde: www.kristvi.net       Pil. Kilde: www.vjl.dk

 

Planters oprensning af nitratkvælstof langs vandløb
Midt- og Nordjyllands amter har udarbejdet en rapport om fytoremidering, det vil sige rensning af forurenet jord og grundvand ved hjælp af planter. Ordet fytoremedering kommer af fyto = plante, og remediere = at gøre noget godt igen.

Sammenfatningen viser, at de mest anvendte planter til fytoremedering er poppel, pil, græsser og lucerne.

Ved fytoremidering plantes der træer langs vandløb eller i vådområder. En zone på 4 m kan fjerne op mod 99 % nitrat under optimale forhold.

Fordele ved fytoremidering: De økonomiske omkostninger er langt mindre end ved opkøb af jord til områder, da landmanden kan høste energipil, eller producere flis og brænde.

Ulemper ved fytoremidering: Fældning af træerne kan være vanskeligt, hvis jordbunden ikke kan bære tunge maskiner.

Duftgeranier renser jorden for tungmetaller
Professor Praveen Saxena fra University of Guelph i Canada har udført eksperimenter med duftgeranier (Pelargonium). Han fandt frem til at duftgeranier kan absorbere store mængder tungmetaller fra forurenet jord.

Duftgeranier er specielle, idet de kan optage store mængder af flere forskellige giftstoffer. Giftstofferne eller metallerne kan udvindes ved at planterne bliver brændt og asken smeltet.

Duftgeranier kan få rødder på over 1 meter, hvilket er længere end det meste forurening trænger ned.

Professor Saxena foreslår på baggrund af sine eksperimenter, at i stedet for at fjerne store mængder af forurenet jord, hvilket er meget dyrt, kan man i stedet fjerne metallerne fra jorden ved hjælp af geranierne.

Selv om duftgeranierne bliver anvendt til at rense forurenet jord kan de stadig dyrkes til andre formål, for eksempel dyrker parfumefabrikanter duftgeranier for at udvinde deres olier.

 

Duftgeranier, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Duftgeranier. Kilde: www.dengamleby.dk

 

Rensning af jord for nematoder
Nematoder er mikroskopiske orm, hvoraf nogle arter overfører virus og svampesygdomme og dermed forårsager jordtræthed. Jordtræthed forekommer oftest, hvor den samme plante er blevet dyrket igennem flere år. Dette kan undgås ved sædskifte, men også ved hjælp af planten Tagetes (også kaldet Fløjlsblomst).

Tagetes er en blomst, der dræber nematoderne og dermed er et naturligt middel til at bekæmpe jordtræthed. Tagetes plantens rødder udskiller et stof, der dræber nematoderne, så alt hvad man skal gøre er at plante Tagetes blomsten.

Det ramte stykke jord kan plantes til enten helt eller delvist i en enkelt sæson. De bedste arter til dette formål er Tagetes Patula og Tagetes Erecta.

 

Tagetes, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Tagetes. Kilde: www.essentialoilindia.com

 

Links

Københavns kommune

Københavns Universitet  

Kristeligt Dagblad

Tagetes   

Urtegartneriet

Ingeniøren

Arresø pil  

Fytoremidering   

Kalvebod Miljøcenter