Transport
 Vindkraft/vindenergi
 Biomasse/Biogas
Biomasse/Biogas på Folkecenteret
Biogas
Biomasse - energiafgrøder
Elefantgræs som energiafgrøde
Energipoppel
Planter der renser jord
Hamp som energiafgrøde
Katost som energiafgrøde
Tang som fremtidens energi - blå biomasse
Søsalat som ny energikilde
Andemad til spildevandsrensning og energiproduktion
  Naturlig vandrensning med muslinger
Tørv
Halmfyr
Alger som energikilde
Energipil
Information om biobrændsler
Brændeøkonomi
Biomasse mest miljøvenlig
Forklaring på brændværdier, energi og brændsler
Forsyning med og forbrug af træpiller
Information om biobrændsler
Teknologier
CHP - Combined Heat and Power
Publikationer & downloads indenfor biogas
Biomasse/Biogas links
 Solenergi
 Bølgekraft
 Arkitektur
 Regulering i el-systemet

Naturlig vandrensning med muslinger

Af Nicolaj Stenkjær, oktober 2010

Muslinger kan bruges til at rense vand for kvælstof, fordi de lever af alger og optager næringsstoffer såsom kvælstof fra vandet. Muslingerne renser vandet og forebygger iltsvind helt naturligt. Efter at muslingerne har renset vandet kan de spises af mennesker, bruges til dyrefoder eller biogas og dermed gør de gavn to gange.

Iltsvind og alger giver store problemer i de danske havområder, men dette problem kan løses på en naturlig måde ved hjælp af muslinger.

Dansk Skaldyrcenter
Dansk Skaldyrcenter indledte i sommeren 2010 et forsøg, hvor muslinger skal rense Limfjorden.

Dansk Skaldyrcenter har et opdrætsanlæg på 500 gange 1000 meter, hvorfra de forventer at kunne høste mellem 600 og 1.000 ton muslinger hver sæson og for hvert ton muslinger forventer man at fjerne cirka 10 kg kvælstof.

Et muslingeanlæg består af bændler, der hænger på langliner spændt ud mellem bøjer i fjorden. Muslinger vil helt af sig selv sætte sig på bændlerne, hvorefter de begynder at vokse. Muslingerne filtrerer vandet for mikroalger og andre partikler og fjerner dermed næringsstofferne. Når man høster muslingerne fra fjorden, fjernes de næringsstoffer som muslingerne har optaget samtidigt.

Muslingeanlæg er en billig måde at reducere næringsstoffer i fjordene, den nøjagtige økonomi afhænger af, hvor meget man kan sælge muslingerne for. Muslingerne fra forsøget skal ikke sælges i konkurrence med de professionelle muslingefiskere, fordi der er statsstøtte involveret og dermed er der tale om konkurrenceforvridning.

I stedet kan muslingerne bruges til dyrefoder, da de blandt andet indeholder aminosyrer, der er essentielle for høns. Muslingerne vil også kunne anvendes til produktion af biogas.

Nyttedyr.dk/Rensning af havebassin
Nyttedyr.dk er et dansk firma, som sælger forskellige slags dyr, som kan gøre nytte ved for eksempel at spise skadedyr, bekæmpe plantesygdomme eller rense vandet.

Firmaet sælger blandt andet ferskvandsmuslinger, som kan rense privates havebassiner. Mange havebassiner er fulde af alger, som typisk bliver bekæmpet med kemiske midler eller dyre rensningsanlæg med UV filtre. En både billigere og mere bæredygtig måde at rense havebassinet på vil derimod være at bruge muslinger.

Ved Nyttedyr.dk kan man købe muslinger, som bliver sendt med posten og straks efter modtagelsen er de parat til at rense havebassinets vand.

Ferskvandsmuslinger lever af mikroalger og renser dermed vandet på en naturlig og miljøvenlig måde. Muslingerne suger vand ind og ud gennem deres ånderør, mens mikroalgerne bliver filtreret fra. Hver musling filtrerer mellem 50 og 300 liter vand i døgnet, dette afhænger af muslingernes størrelse og øvrige forhold.

I en sø foretrækker muslingerne den faste bund på skrænterne i stedet for det bløde mudder i bunden. Muslinger kan have svært ved at klare sig i meget forurenede og næringsrige søer, fordi de bliver kvalt af iltsvind. Det kan være også være vanskeligt at få dem til at klare sig i havebassiner over en længere periode, fordi de dør af sult, når de har renset vandet.

For at muslinger kan formere sig må der være fisk i søen eller havebassinet. De unge muslingelarver lever deres første uger som snyltere på huden af fisk. Dammuslingen er den almindeligste musling i søer og åer og kan blive mere end 20 år gammel.

Azolla
Azolla algen er en anden måde at opnå naturlig rensning af spildevand på. Læs mere her.

Fordele at anvende muslinger til spildevandsrensning
Muslinger virker med det samme og man kan hurtigt se en effekt.

Muslinger lever af planktonalger, som de filtrerer fra vandet.
Muslingeanlæg både renser vandet for kvælstof og fosfor og gør vandet klarere. Når man høster muslingerne, fjerner man næringsstofferne.

Muslinger kan anvendes til menneskeføde, dyrefoder eller biogas.

Links
TV Midt-Vest 

Landbrugsavisen  

Sødoktoren   

Nyttedyr.dk 

Bioplant.dk 

Dansk Skaldyrcenter

 

Blåmusling, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Blåmusling, kilde: http://www.gugge.dk/madvarer/1-fisk/madvarer1_blamusling.htm