Transport
 Vindkraft/vindenergi
 Biomasse/Biogas
Biomasse/Biogas på Folkecenteret
Biogas
Biomasse - energiafgrøder
Elefantgræs som energiafgrøde
Energipoppel
Planter der renser jord
Hamp som energiafgrøde
Katost som energiafgrøde
Tang som fremtidens energi - blå biomasse
Søsalat som ny energikilde
Andemad til spildevandsrensning og energiproduktion
Naturlig vandrensning med muslinger
Tørv
Halmfyr
Alger som energikilde
Energipil
Information om biobrændsler
Brændeøkonomi
  Biomasse mest miljøvenlig
Forklaring på brændværdier, energi og brændsler
Forsyning med og forbrug af træpiller
Information om biobrændsler
Teknologier
CHP - Combined Heat and Power
Publikationer & downloads indenfor biogas
Biomasse/Biogas links
 Solenergi
 Bølgekraft
 Arkitektur
 Regulering i el-systemet

Biomasse mest miljøvenlig

Af Nicolaj Stenkjær, februar 2008.

Biomasse er den mest miljøvenlige måde at opvarme sin bolig på.

Opvarmning af står for en fjerdedel af det CO2 udslip, som vi er ansvarlige for, så der er store besparelser at hente.

 

Nedenstående skema viser en oversigt over forskellige former for opvarmning og den mængde CO2, som de udleder.

Læs mere her.

 

Opvarmningstype Kilo CO2 per person om året
Pillefyr/ovn 130
Fjernvarme 990
Jordvarmepumpe 1.160
Naturgas 1.250
Olie 1.770
Elektricitet 3.360