Transport
 Vindkraft/vindenergi
 Biomasse/Biogas
Biomasse/Biogas på Folkecenteret
Biogas
Biomasse - energiafgrøder
Elefantgræs som energiafgrøde
Energipoppel
Planter der renser jord
Hamp som energiafgrøde
  Katost som energiafgrøde
Tang som fremtidens energi - blå biomasse
Søsalat som ny energikilde
Andemad til spildevandsrensning og energiproduktion
Naturlig vandrensning med muslinger
Tørv
Halmfyr
Alger som energikilde
Energipil
Information om biobrændsler
Brændeøkonomi
Biomasse mest miljøvenlig
Forklaring på brændværdier, energi og brændsler
Forsyning med og forbrug af træpiller
Information om biobrændsler
Teknologier
CHP - Combined Heat and Power
Publikationer & downloads indenfor biogas
Biomasse/Biogas links
 Solenergi
 Bølgekraft
 Arkitektur
 Regulering i el-systemet

Katost som energiafgrøde

af Michaela Sedláèková

 

Mange former for planter kan anvendes som energiafgrøde; mest kendt i Danmark er piletræ, men at katost kan dyrkes som energiafgrøde er formentlig nyt for de fleste.

Der er 25 – 30 forskellige typer af katost og de kommer som både et-årig plante, to-årig og stedsegrøn. Katost vokser til en højde på op til 2m og er meget farverige.

Katost vokser i moderate og subtropiske egne og for optimale vækstbetingelser har planten brug for solskin og jord med et højt indhold af nitrogen.

Katost reproduceres ved frø og stiklinger uden problemer. Katost kommer oprindeligt fra det østlige Middelhav og Centralasien, men i dag vokser den overalt i Europa, Asien, Nord- og Sydamerika samt Australien.

Katost blev tidligere anvendt til farvning af uld, i eddike eller vin og desuden som naturmedicin og behandling af hovedpine, mavesår og betændelsestilstande, samt i salat. Den siges også at kunne sætte gang i mælkeproduktion hos ammende kvinder.

Katost er en sund spise, der indeholder A, B og C vitaminer.

Kreaturer spiser gerne katost, og katost er meget populær hos bierne på grund af plantens nektar og pollen.

I landbruget kan katost bruges som gødning og som energiafgrøde er katost velegnet, fordi den kan brændes og desuden bruges til biogas.

Katost er meget voksevillig og trives i al slags jord – også meget næringsfattig muld. Katost formerer sig villigt og breder sig hurtigt.

På grund af plantens hurtige vækst kan den bruges til at bekmpe ukrudt. Katost har meget kraftige rødder og kan derfor forhindre erosion.

Links
Malva

Havenyt

Utilization of Plant Materials as an Energy Source

Wikipedia

 

 

Katost, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Katost.