Transport
 Vindkraft/vindenergi
 Biomasse/Biogas
Biomasse/Biogas på Folkecenteret
Biogas
Biomasse - energiafgrøder
  Elefantgræs som energiafgrøde
Energipoppel
Planter der renser jord
Hamp som energiafgrøde
Katost som energiafgrøde
Tang som fremtidens energi - blå biomasse
Søsalat som ny energikilde
Andemad til spildevandsrensning og energiproduktion
Naturlig vandrensning med muslinger
Tørv
Halmfyr
Alger som energikilde
Energipil
Information om biobrændsler
Brændeøkonomi
Biomasse mest miljøvenlig
Forklaring på brændværdier, energi og brændsler
Forsyning med og forbrug af træpiller
Information om biobrændsler
Teknologier
CHP - Combined Heat and Power
Publikationer & downloads indenfor biogas
Biomasse/Biogas links
 Solenergi
 Bølgekraft
 Arkitektur
 Regulering i el-systemet

 

Elefantgræs som energiafgrøde

af Nicolaj Stenkjær februar 2012


Elefantgræs, eller Miscanthus på latin, er en græsart, der kan anvendes til tagdækning eller som energiafgrøde

Elefantgræs stammer fra Asien og findes primært i tropiske og subtropiske områder i op til 3000 meters højde.

Elefantgræs gror som prydplante i haver over det meste af verden.

Elefantgræs bliver også dyrket som energiafgrøde i store dele af Europa, men i Danmark er udbredelsen begrænset.

Firmaet International Energy Crops Ltd. i England fremhæver flere fordele ved Elefantgræs som energiafgrøde:
- Man skal kun rense for ukrudt det første år, derefter behøver man ikke at passe afgrøden udover at høste en gang om året.
- Dermed kræver elefantgræs en beskeden arbejdsindsats, da det ikke er nødvendigt med gødskning, pløjning, sprøjtning med mere undtagen hvert 20. år, hvor elefantgræsset skal fornyes.
- Det lave behov for arbejdsindsats giver en meget stor miljøgevinst, da der ikke skal bruges brændstof til traktorer etc.
 

Brændværdien i Elefantgræs ligger ifølge International Energy Crops et sted mellem halm og træflis og dermed vil danske halmværker kunne anvende det.

Halm fra Elefantgræs kan anvendes som briketter, løs halm og piller.

Links
Wikipedia

Energy crops.com 

Elefantgræs og nitratudvaskning  

Hvorfor har vi ingen elefantgræs i Danmark
 

 

Elefantgræs som energiafgrøde, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Elefantgræs som energiafgrøde. Kilde: http://www.discoversolarenergy.com/biomass/miscanthus.htm