Transport
 Vindkraft/vindenergi
 Biomasse/Biogas
Biomasse/Biogas på Folkecenteret
Biogas
Biomasse - energiafgrøder
Elefantgræs som energiafgrøde
Energipoppel
Planter der renser jord
  Hamp som energiafgrøde
Katost som energiafgrøde
Tang som fremtidens energi - blå biomasse
Søsalat som ny energikilde
Andemad til spildevandsrensning og energiproduktion
Naturlig vandrensning med muslinger
Tørv
Halmfyr
Alger som energikilde
Energipil
Information om biobrændsler
Brændeøkonomi
Biomasse mest miljøvenlig
Forklaring på brændværdier, energi og brændsler
Forsyning med og forbrug af træpiller
Information om biobrændsler
Teknologier
CHP - Combined Heat and Power
Publikationer & downloads indenfor biogas
Biomasse/Biogas links
 Solenergi
 Bølgekraft
 Arkitektur
 Regulering i el-systemet

 

Hamp som energiafgrøde

Af Nicolaj Stenkjær, april 2011

 

Hamp (Cannabis sativa) er en 50-250 cm høj, enårig urt, som stammer fra Centralasien. Varianten Indisk Hamp indeholder det narkotiske stof THC, der bruges til rusmidlet hash. Derfor har hampplanten er dårligt ry, men ikke alle hampplanter indeholder hash og almindelig hamp er fremragende som energiafgrøde.

Hamp har været dyrket siden oldtiden og kendes tidligst fra det 3. årtusinde før Kristus, hvor det blev dyrket i Kina.

Verdensproduktionen af hamp er faldet siden 1945, fordi tekstilindustrien i stigende grad anvender kunststoffer.

Rumænien, Rusland og Kina er de lande, der har den største hampproduktion.

Hampdyrkning i Danmark
I Danmark kræves der tilladelse for at dyrke hamp, som man skal ansøge ved Plantedirektoratet.

Hamp kan dyrkes som
- Energiafgrøde 
- Fiberproduktion
- Vildtafgrøde
Det tager ca. 6 uger at få en tilladelse til at dyrke hamp.

Hamps dyrkningsformål
Hamp er velegnet som energiafgrøde, fordi den gror meget hurtigt og desuden har flere anvendelsesmuligheder.

Hampplanten har meget olieholdige frø, der kan laves olie af.

Restproduktet ved olieproduktionen kan bruges til foderkager til dyr.

Hampefrø indgår i mange frøblandinger til fuglefrø og anvendes derudover til reb og sækkelærred.

Desuden kan hamp bruges til strøelse, vækstmedie, fibermåtter m.v.

I Danmark bliver der ikke dyrket meget hamp (der blev kun dyrket ca. 100 ha hamp i 2008), men Sverige har gode erfaringer med hamp som energiafgrøde.

Svenske erfaringer med hamp som energiafgrøde
I Sverige bliver hampstænglerne snittet og presset til brændselsbriketter. Industrihamp er en lovende bioenergiafgrøde på grund af et stort udbyttepotentiale på mere end 12 ton tørstof pr. ha.

Hamp som fødevare
Hamp indeholder mange proteiner og kan bruges i fødevarer såsom
• Grød
• Proteinshakes
• Smoothies
• Yoghurt

Links
Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri 

Landbrugsinfo 

Den store danske

Hemp.com

Helsenyt

Video: The Hemp Revolution

 
 

 

 

Hamp som energiafgrøde, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Hamp som energiafgrøde. Kilde: Landbrugsinfo.dk.