Transport
 Vindkraft/vindenergi
 Biomasse/Biogas
Biomasse/Biogas på Folkecenteret
Biogas
Biomasse - energiafgrøder
Elefantgræs som energiafgrøde
Energipoppel
Planter der renser jord
Hamp som energiafgrøde
Katost som energiafgrøde
Tang som fremtidens energi - blå biomasse
Søsalat som ny energikilde
Andemad til spildevandsrensning og energiproduktion
Naturlig vandrensning med muslinger
Tørv
  Halmfyr
Alger som energikilde
Energipil
Information om biobrændsler
Brændeøkonomi
Biomasse mest miljøvenlig
Forklaring på brændværdier, energi og brændsler
Forsyning med og forbrug af træpiller
Information om biobrændsler
Teknologier
CHP - Combined Heat and Power
Publikationer & downloads indenfor biogas
Biomasse/Biogas links
 Solenergi
 Bølgekraft
 Arkitektur
 Regulering i el-systemet

 

Halmfyr

af Nicolaj Stenkjær, december 2009

 

Halm som CO2 neutral energiressource

Hvert år op mod 2,4 mio. ton halm som ikke bliver udnyttet i Danmark. I stedet for importerer Danmark biomasse fra udlandet, hvilket er dårligt for både den danske økonomi og miljøet.

Halm er CO2 neutralt ligesom al anden biomasse.

Den samlede danske halmproduktion er på omkring 6 mio. tons om året. 1,4 mio. tons anvendes til varmeproduktion i private halmfyr og kraftvarmeværker, 2,2 mio. tons bliver brugt til foder og strøelse. Tilbage er ca. 2,4 mio. tons som rådner op på markerne eller bliver pløjet ned.

Energien fra 1 mio. tons halm kan levere varme til 117.000 husstande og el til 235.000 husstande.

Halmen kan også laves om til bioethanol, som kunne erstatte fossile brændsler til transport, læs mere om bioetanol her.

Halmfyr
Halmfyr har været anvendt i danske landbrug siden oliekrisen i 1970erne. De første halmfyr havde en meget lav virkningsgrad, men eftersom halmen var næsten gratis kunne det godt betale sig.

Siden er halmfyrene blevet automatiske og dermed mindre arbejdskrævende, samt mere effektive.

Halmfyr er bedst egnede til landbrug, da de er forholdsvis dyre og store. Selv det mindste halmfyr på markedet er rigeligt til at dække behovet i en almindelig familieejendom. I stedet kan man vælge et træpillefyr eller almindelig brændeovn.

Pasning og vedligeholdelse
Et halmfyr kræver en del pasning og vedligeholdelse, mangelfuld vedligeholdelse kan afkorte halmfyrets levetid med adskillige år og desuden øge brandfaren og nedsætte effektiviteten.

En portionsfyret kedel kræver mindst pasning end et automatisk fyr, men skal tømmes for aske og røgrørene skal renses omtrent hver anden uge. Såfremt en del af fyret går i stykker skal det udskiftes med det samme.

I et automatisk anlæg skal kedlen som regel skrabes ren for slagger hver dag og forskellige bevægelige dele skal smøres med olie. En sagkyndig montør skal en gang årligt kontrollere brandslukningsudstyr og gennemgå anlægget.

Pris for halmfyr
De bedste anlæg er typegodkendte og anvender iltstyring, men der er store forskellige i pris og kvalitet. Teknologisk Institut har lavet en oversigt over typegodkendte anlæg, se mere her.

Links

Videncenter for Halm- og flisfyring

Danske Halmleverandører

Wikipedia

KF Halmfyr

 

 

Halmfyr, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Billede af halmfyr fra KF Halmfyr. Det er placeret væk fra ejendommmens øvrige bygninger for at reducere brandfaren.