Transport
 Vindkraft/vindenergi
 Biomasse/Biogas
Biomasse/Biogas på Folkecenteret
Biogas
Biomasse - energiafgrøder
Elefantgræs som energiafgrøde
  Energipoppel
Planter der renser jord
Hamp som energiafgrøde
Katost som energiafgrøde
Tang som fremtidens energi - blå biomasse
Søsalat som ny energikilde
Andemad til spildevandsrensning og energiproduktion
Naturlig vandrensning med muslinger
Tørv
Halmfyr
Alger som energikilde
Energipil
Information om biobrændsler
Brændeøkonomi
Biomasse mest miljøvenlig
Forklaring på brændværdier, energi og brændsler
Forsyning med og forbrug af træpiller
Information om biobrændsler
Teknologier
CHP - Combined Heat and Power
Publikationer & downloads indenfor biogas
Biomasse/Biogas links
 Solenergi
 Bølgekraft
 Arkitektur
 Regulering i el-systemet

Energipoppel

af Nicolaj Stenkjær, januar 2012

 

Poppeltræ kan på samme måde som piletræ anvendes som energiafgrøde ved at omdanne det til træflis

Piletræ er det mest anvendte træ til biomasse i Danmark, men i andre lande som for eksempel Tyskland er der også fokus på poppeltræ, som energiafgrøde.

Fordelene ved poppel som energiafgrøde set i forhold til pil er, at poppel giver et større udbytte, giver træflis af bedre kvalitet med en mindre andel af bark og poppel har mindre behov for gødning.

Poppeltræ er højere end den mere buskede pil og derfor giver poppel mere fornemmelse af skov end pil.

Energipoppel kan dyrkes i to forskellige dyrkningsmodeller på landbrugsjord:
1. Høst hvert 2.-3. år
2. Høst hvert 6-10 år.

Den første model minder i struktur meget om piledyrkning, mens den anden minder om skovdyrkning.

Energipoppel er forholdsvis ny i Danmark, men driftsøkonomien forventes at ligge på omtrent samme niveau som for energipil.

Dyrkningsforholdene er dog lidt anderledes, da poppeltræerne kan vokse sig større og man dermed kan anvende almindeligt skovudstyr. Jordforholdene skal også være lidt anderledes, da poppel trives bedre på almindelig agerjord, hvor pil kan dyrkes på marginaljorde.

Poppeltræer skal ikke dyrkes på meget våde jorde, hvor pil er et oplagt alternativ.

På arealer under fem hektar er energipoppel bedre egnet end energipil, fordi energipil kræver specialmaskiner, som er for dyre i forhold til mindre stykker jord.

Test af energipoppel ved Ny Vraa Bioenergy
Firmaet Ny Vraa Bioenergy tester både pil og poppel med henblik på at finde den sort, der passer bedst til danske forhold. Ny Vraa sælger stiklinge, hjælper ved tilplantning og høst, samt har deres egen produktion af energipil og energipoppel.

Ny Vraa Bioenergy mangler endnu dokumentation, men mener at energipoppel er meget lovende.

I dag (2011) er der 7-800 hektar med energipoppel, mens der er flere tusinde med energipil.

Dog er energipoppel i kraftig vækst, så dette forhold kan ændre sig.

Energipoppel er mest egnet ved længerevarende drift, hvor den står i ti år, før der høstes.

Med hensyn til økonomien vurderer Ny Vraa Bioenergy at et udbytte på 6 – 9 tons tørstof årligt er realistisk.

Links
Energipoppel.dk

Land og liv

Ny Vraa Bioenergy

Økonomiberegning for energipoppel

Video af plantning af energipoppel

Video af høst af energipoppel

Energy poplar

 

Energipoppel, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Energipoppel, kilde: http://www.biomasswithplants.com/home/biomass-hybrid-poplar/