Transport
 Vindkraft/vindenergi
 Biomasse/Biogas
Biomasse/Biogas på Folkecenteret
Biogas
Biomasse - energiafgrøder
Elefantgræs som energiafgrøde
Energipoppel
Planter der renser jord
Hamp som energiafgrøde
Katost som energiafgrøde
Tang som fremtidens energi - blå biomasse
Søsalat som ny energikilde
Andemad til spildevandsrensning og energiproduktion
Naturlig vandrensning med muslinger
Tørv
Halmfyr
Alger som energikilde
Energipil
Information om biobrændsler
Brændeøkonomi
Biomasse mest miljøvenlig
  Forklaring på brændværdier, energi og brændsler
Forsyning med og forbrug af træpiller
Information om biobrændsler
Teknologier
CHP - Combined Heat and Power
Publikationer & downloads indenfor biogas
Biomasse/Biogas links
 Solenergi
 Bølgekraft
 Arkitektur
 Regulering i el-systemet

Forklaring på brændværdier, energi og brændsler

 

 

Oplysning om brændværdi anvendes ved beregning af energiindholdet i en given mængde af et brændsel. Brændværdien opgives enten i gigajoule pr. tons (= megajoule pr. kilogram) eller i megawatt -timer pr. tons. Biobrændslers nedre brændværdi er den varmemængde, brændslet indeholder, når varmegenvinding ved kondensering af vanddamp i røggassen ikke medregnes. For træ gælder, at træarter med relativt høj rumvægt, f.eks. bøg, eg og ask, har højere brændværdi end arter med lav rumvægt, f.eks. fyr, lærk og gran. Til sammenligning er anført gennemsnitlige brændværdier for husholdningsaffald og fossile brændsler.

BRÆNDSEL

VAND i %

BRÆNDVÆRDI GJ/tons

BRÆNDVÆRDI kWh/KG

BRÆNDVÆRDI KCAL/KG

VÆGT Kg/m3

HALM:

 

 

 

 

 

Halm, gul

15

14,4

4,00

3.440

80-125

Halm, grå

15

15,0

4,17

3.586

100-135

Helsæd

15

15,0

4,17

3.586

200-230

Rapshalm

15

15,0

4,17

3.586

100-130

Elefantgræs

10

15,9

4,40

3.784

130-150

Halmpiller

8

16,0

4,44

3.818

600

Korn

15

15,0

4,17

3.586

670-750

Rapsfrø

9

24,6

6,83

5.874

700

BRÆNDSEL

VAND i %

BRÆNDVÆRDI GJ/tons

BRÆNDVÆRDI kWh/KG

BRÆNDVÆRDI KCAL/KG

VÆGT Kg/m3

TRÆ:

 

 

 

 

 

Skovflis,lager

40

10,4

2,89

2.485

235

Skovflis,frisk

55

7,2

2,00

1.720

310

Savv.flis-våd

40

10,5

2,92

2.511

240

Savv.flis-tør

20

15,2

4,22

3.629

175

Pileflis, frisk

50

8,0

2,21

1.900

280

Pileflis, lager

30

12,2

3,38

2.906

200

Granbark

50

7,7

2,14

1.840

280

Savsmuld

20

15,2

4,2

3.612

160-175

Brænde,bøg

20

14,7

4,08

3.509

400-450

Brænde, bøg

45

9,4

2,61

2.245

650

Træpiller

6

17,5

4,90

4.214

660

 

BRÆNDSEL

VAND i %

BRÆNDVÆRDI GJ/tons

BRÆNDVÆRDI kWh/KG

BRÆNDVÆRDI KCAL/KG

VÆGT Kg/m3

ANDET:

 

 

 

 

 

Hushold. aff.

30-40

9,0

2,50

2.150

 

Fyringsgasolie

 

42,7

11,86

10.200

840

Svær fuelolie

 

40,4

11,22

9.649

980

Spildolie

 

42,0

11,67

10.036

900

Kul

10

25,0-28,0

6,9-7,7

6.020

 

N-gas pt ton

 

39,0

10,83

9.314

 

Brunkul

 

18-20

5,1-5,5

4.558

 

Fyringsgasolie

 

34,2

9,5 kWh/ltr.

8.200 Kcal/ltr

 

 

For de forskellige træsorter er der endvidere en tabel, der viser hvor mange kg tørstof, der er i en kubikmeter. Træ indeholder nemlig lige meget energi pr. kg., uanset sorten. Men der kan være stor forskel på, hvor meget energi, der er i en kubikmeter, som er det mål, der normalt bruges til afregning af brænde.

 

TYPE

Bøg

Eg og ask

Elm

Birk

Ahorn

Bjergfyr

Pil

El

Skovfyr og lærk

Lind

Gran og poppel

KG/m3

580

570

565

540

500

490

460

440

430

420

370

 

Forklaring på brændværdier, energi og brændsler, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi