Transport
 Vindkraft/vindenergi
 Biomasse/Biogas
Biomasse/Biogas på Folkecenteret
Biogas
Biomasse - energiafgrøder
Elefantgræs som energiafgrøde
Energipoppel
Planter der renser jord
Hamp som energiafgrøde
Katost som energiafgrøde
Tang som fremtidens energi - blå biomasse
Søsalat som ny energikilde
Andemad til spildevandsrensning og energiproduktion
Naturlig vandrensning med muslinger
Tørv
Halmfyr
Alger som energikilde
Energipil
Information om biobrændsler
  Brændeøkonomi
Biomasse mest miljøvenlig
Forklaring på brændværdier, energi og brændsler
Forsyning med og forbrug af træpiller
Information om biobrændsler
Teknologier
CHP - Combined Heat and Power
Publikationer & downloads indenfor biogas
Biomasse/Biogas links
 Solenergi
 Bølgekraft
 Arkitektur
 Regulering i el-systemet

Brændeøkonomi

Af Nicolaj Stenkjær, august 2008.

 

At fyre med brænde er skånsomt for miljøet og samtidig er det en god forretning, desuden er der mange måder at gøre besparelsen endnu større, når man fyrer med brænde.

Som hovedregel bliver brændet billigere jo mere man selv kan lave. Såfremt man selv kan fælde træet kan man investere i et sankekort ved en skovfoged, hvilket giver tilladelse til selvskovning. Man skal selv sørge for udstyr til træfældning og det er hårdt arbejde som tager meget tid. Til gengæld kan man få en rummeter løvtræ til ca. 150 kr. og nåletræ ned til 80 kr.

Hvis man selv ejer skov eller har venner eller familie der gør, kan man måske endda få helt gratis brænde ved selv at fælde det.

En anden mulighed er at købe brænde ved et firma, der sælger brændsel, hvor en rummeter løvtræ typisk vil kunne købes til omkring 500 kr. og nåletræ noget billigere.

Alle træsorter giver den samme mængde varme pr. kilo træ, men der er stor forskel på hvor meget brænde vejer. Den bedste brændværdi opnås med de tunge træsorter – som hovedregel er brændværdien større jo tungere brændet er. Det vil sige at tungt træ som bøg brænder i længere tid end de lette træsorter såsom gran.

Ved køb af en kubikmeter tørt træ får man følgende brændværdi:

Gran: ca. 450 kilo
Birk: ca. 620 kilo
Bøg: ca. 710 kilo

Disse tal kan anvendes til at beregne hvilken træsort der bedst kan betale sig at anvende. Tallene viser, at bøg er ca. 58% så effektivt som gran, så hver gang man køber for 100kr. gran svarer det til 158kr. bøg.

Udover selve prisen er det vigtigt at være opmærksom på træets tørhedsgrad, vådt træ vejer naturligvis meget mere end tørt træ og brænder desuden dårligere.

Måleenheden som man køber træet i er en tredje faktor. En rummeter brænde kan købes på tre forskellige måder: en almindelig rummeter hvor brændet er kløvet og stablet. En kasserummeter hvor brændet ikke er stablet, men ligger rodet sammen og en skovrummeter, hvor træet ikke er kløvet.

Læs mere om brændværdi her.