Transport
 Vindkraft/vindenergi
 Biomasse/Biogas
Biomasse/Biogas på Folkecenteret
Biogas
Biomasse - energiafgrøder
Elefantgræs som energiafgrøde
Energipoppel
Planter der renser jord
Hamp som energiafgrøde
Katost som energiafgrøde
Tang som fremtidens energi - blå biomasse
Søsalat som ny energikilde
Andemad til spildevandsrensning og energiproduktion
Naturlig vandrensning med muslinger
Tørv
Halmfyr
Alger som energikilde
Energipil
  Information om biobrændsler
Brændeøkonomi
Biomasse mest miljøvenlig
Forklaring på brændværdier, energi og brændsler
Forsyning med og forbrug af træpiller
Information om biobrændsler
Teknologier
CHP - Combined Heat and Power
Publikationer & downloads indenfor biogas
Biomasse/Biogas links
 Solenergi
 Bølgekraft
 Arkitektur
 Regulering i el-systemet

BIOBRÆNDSEL I TAL

 

Brændeværdier

Brændsel

Vandindhold %

Brændeværdi kWh/kg

Vægt

Halm, gul

15

4,00

80-125 kg/m³

Halm, grå

15

4,17

100-135 kg/m³

Skovflis, gran

40

2,89

235 kg/rm

Savværksflis, våd

40

2,92

240 kg/rm

Savværksflis, tør

20

4,22

175 kg/rm

Korn

15

4,17

670-750 kg/m³

Træpiller

6

4,90

660 kg/m³

Fyringsolie

 

11,86

840 kg/m³

Naturgas pr. m³

 

13,33

---

 

Omsætning af energienheder og brændselsmængder

1 kWh=3,6 MJ=860 kcal

Brændsel

kWh

MJ

1 kg træpiller (8%)

4,72

17,00

1 l fyringsolie

10,0

36,00

 

Fyringsolie <---> Biobrændsler (beregnet ud fra brændværdi)

1 kg træpiller (8%)

0,47 l olie

1,62 kg træflis (40%)

1,13 kg halm (15%)

1 l fyringsolie

3,42 kg flis (40%)

2,12 kg træpiller (8%)

2,4 kg halm (15%)

 

Vejledende forbrug af biobrændsler til varmeproduktion

Effekt kW

Halm kg/time

Flis kg/time

Træpiller kg/time

Olie l/time

25

---

---

5,5

2,5

70

20

25

16

7,3

100

28

35

23

10,5

200

56

68

52

23,6

400

112

137

92

41,8

600

168

206

138

62,7

800

224

275

184

83,6

1000

280

343

230

104,5

 

Test resultater for LIN-KA kedler ved nominel last

Halm kedler

Nominal ydelse kW

Virkningsgrad %

Halm forbrug kg/t

70

70

77,0

21,0

100

93

84,1

27,0

120

130

82,0

38,0

H 200

172

87,6

47,0

 

Flis kedler

Nominal ydelse kW

Virkningsgrad %

Flis forbrug kg/t

F 120

118

89,8

33,0

Multimiser 10

180

86,0

65,0

F 200

232

91,1

65,8

 

Træpille kedler

Nominal ydelse kW

Virkningsgrad %

Træpille forbrug kg/t

P 30

25

92,2

5,5

P 40

41

91,0

9,2

F 120

131

90,3

29,0

P 200

235

93,4

52,0

P 250

258

95,1

56,6

 

Hvor stor kedel? (vejledende)

Nødvendig kedelydelse baseret på boligens areal og alder