Transport
 Vindkraft/vindenergi
 Biomasse/Biogas
Biomasse/Biogas på Folkecenteret
Biogas
Biomasse - energiafgrøder
Elefantgræs som energiafgrøde
Energipoppel
Planter der renser jord
Hamp som energiafgrøde
Katost som energiafgrøde
Tang som fremtidens energi - blå biomasse
Søsalat som ny energikilde
  Andemad til spildevandsrensning og energiproduktion
Naturlig vandrensning med muslinger
Tørv
Halmfyr
Alger som energikilde
Energipil
Information om biobrændsler
Brændeøkonomi
Biomasse mest miljøvenlig
Forklaring på brændværdier, energi og brændsler
Forsyning med og forbrug af træpiller
Information om biobrændsler
Teknologier
CHP - Combined Heat and Power
Publikationer & downloads indenfor biogas
Biomasse/Biogas links
 Solenergi
 Bølgekraft
 Arkitektur
 Regulering i el-systemet

 

Andemad til spildevandsrensning og energiproduktion

af Nicolaj Stenkjær, november 2010


Planten Andemad kan udnyttes på flere forskellige måder, da den på samme tid kan rense spildevand, producere dyrefoder og anvendes som biobrændstof.

Introduktion til Andemad
I Danmark findes der fire typer af Andemad: Liden andemad (Lemna minor), Stor andemad (Lemna polyrrhiza), Tyk andemad (Lemna gibba) og Korsandemad (Lemna triscula).

Andemad er en blomsterplante, men de er så små at når de blomstrer, er det de færreste, som lægger mærke til det. Den almindeligste andemads art er Liden andemad, som har en enkelt rod. Stor andemad har flere rødder, kræver mere næring end Liden andemad, og er ikke helt så almindelig. Tyk andemad gror i meget stærkt næringsberiget vand. Korsandemad er anderledes end de andre ved at gro under vandoverfladen.

Andemad historisk set
Andemad er blevet benyttet i Asien som dyrefoder til grise, høns og fisk. Andemads arten Wolfia arrhiza er blevet anvendt i Asien til menneskeføde og har angiveligt et højt næringsindhold og er rigt på vitaminer.

Andemad bekæmper moskitoer
Noget tyder på, at andemad desuden kan bekæmpe moskitoer, men det er ikke tilstrækkeligt undersøgt på nuværende tidspunkt.

Andemad er vedvarende energi
Andemad har hele tre funktioner på en gang: andemad kan rense spildevand og derefter blive til dyrefoder eller biobrændstof. Andemad er velegnet til biobrændstof, fordi den vokser hurtigt, vokser fem til seks gange så hurtigt som majs og ikke bidrager til den globale opvarmning. Desuden optager den ikke landbrugsjord og fortrænger dermed ikke dyrkning af fødevarer.

Andemad kan rense spildevand
Bogen Duckweed Aquaculture. A new aquatic farming system for developing countries hævder at andemad er oplagt til rensningsanlæg især i udviklingslande, fordi det er en meget billigere måde at rense spildevand på end traditionelle rensningsanlæg.

I udviklede lande kan Andemad også anvendes til spildevandsrensning.
Rensningsanlægget i Horsens dyrker andemad i deres åbne spildevandstanke, hvilket forventes at give en årlig produktion på 16 tons biomasse. Horsens rensningsanlæg bruger Andemad, fordi det dels renser vandet, da det optager næringsstoffer, og desuden kan andemaden høstes og derefter bruges til at lave biogas.

Links
Horsens Folkeblad 

Vestrehus.dk

FAO.org

Wikipedia

Duckweed Aquaculture

 

Andemad, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Andemad, kilde: http://www.hydra-aqua.com/06-duckweed-treatment---ponds-and-lakes-24-c.asp