Transport
 Vindkraft/vindenergi
 Biomasse/Biogas
Biomasse/Biogas på Folkecenteret
Biogas
Biomasse - energiafgrøder
Elefantgræs som energiafgrøde
Energipoppel
Planter der renser jord
Hamp som energiafgrøde
Katost som energiafgrøde
Tang som fremtidens energi - blå biomasse
Søsalat som ny energikilde
Andemad til spildevandsrensning og energiproduktion
Naturlig vandrensning med muslinger
Tørv
Halmfyr
  Alger som energikilde
Energipil
Information om biobrændsler
Brændeøkonomi
Biomasse mest miljøvenlig
Forklaring på brændværdier, energi og brændsler
Forsyning med og forbrug af træpiller
Information om biobrændsler
Teknologier
CHP - Combined Heat and Power
Publikationer & downloads indenfor biogas
Biomasse/Biogas links
 Solenergi
 Bølgekraft
 Arkitektur
 Regulering i el-systemet

Alger som energikilde

Af Nicolaj Stenkjær, juni 2009

 

Hvad er alger?
Alger består af to hovedgrupper:

- små encellede organismer der lever i vand (kaldes også for planteplankton)

- store tangplanter som fx blæretang og søgræs

Tang, som er en slags alge, har været anvendt som mad og lægemidler i mere end 8.000 år og indeholder meget næring, vitaminer og mineraler. Især det kinesiske og japanske køkken bruger tang i madlavningen. Andre anvendelsesområder har været gødning, dyrefoder etc. Spirulina algen er et kendt kosttilskud som siges at kunne give mere energi og give optimal sundhed på grund af dets høje indhold af aminosyrer.

Alger kan også anvendes til biologisk rensning, læs mere her.

Alger vokser ved vandoverfladen og ned til 30 meters dybde og kan opdeles i farver: brune, grønne, blågrønne og røde.

Alger vokser ved hjælp af fotosyntese, det vil sige, at de lever af sol, vand og CO2 (kuldioxid). Dermed er alger CO2 neutrale ligesom andre planter, det vil sige at de optager CO2 mens de vokser og frigiver det når de brændes af, men ikke mere end de har optaget i deres levetid.

Der findes mere end 10.000 forskellige arter, som stort set lever alle steder der er vand, uanset om det er fersk-, salt- eller spildevand. Spildevand er ligefrem godt for alger, idet de kan finde meget næring her.

Alger er interessante i en energimæssig sammenhæng, fordi de har et højt indhold af olie, som kan udvindes og udnyttes til biobrændstof. Alger vokser meget hurtigt, hurtigere end planter på landjorden. En meget stor fordel ved alger er at de ikke optager landbrugsjord til brændstofproduktion ligesom planter på landjorden, som dermed optager plads for fødevarer.

Alger kan både dyrkes i lavvandede bassiner eller i rørsystemer, kaldet bioreaktorer, men det enkleste og billigste er at dyrke dem på havet og høste dem, som man høster andre marker.

Alger omdanner solenergi til olie langt mere effektivt end landplanter. Alger kan producere mere olie på et areal der svarer til en garage for to biler end en hel fodboldbane med sojabønner. Alligevel er algeolie dyrere end almindelig planteolie og derfor udføres der forsøg med henblik på at effektivisere algeproduktionen.

I Danmark er der et forsøgsanlæg ved Lolland, som eksperimenterer med dyrkning af alger, læs mere her: http://wind-sea-algae.org/.

Såfremt USA's olieforbrug skulle erstattes med olie fra alger ville det kræve et område på omtrent 40.000 km2, det vil sige lidt mindre end Danmarks areal.

Alger vokser som sagt ved hjælp af CO2, så en mulighed er at dyrke alger i forbindelse med en fabrik, som kan lede sin CO2 gennem algerne og dermed både reducere forureningen og producere olie.

For at frigive olien skal algerne presses eksempelvis ved hjælp af en oliepresser, men man kan også anvende en kemisk proces.

En af årsagerne til at algeolie er dyrere end planteolie er at det er vanskeligere at udvinde olien, men der forskes i billigere og mere effektive metoder.

Delphine Demazel, en fransk trainee på Folkecenteret har lavet en rapport om alger som energikilde, læs mere her.


Links
Climate minds

Wikipedia

Vidensbanken

Grønt guld - olie fra alger

Petrosuninc.com

 

 

Alger som energikilde, Nordisk Folkecenter

Algeolie

Alger som energikilde, Nordisk Folkecenter

Bioreaktorer