Økologisk biogas

Af Nicolaj Stenkjær, juli 2009

 

Et økologisk biogasanlæg fungerer stort set som et konventionelt biogasanlæg.

Den økologiske landmand Bjarne Viller Hansen ved Bording i Vestjylland har som den første danske landmand etableret et økologisk biogasanlæg.

Indvielsen fandt sted torsdag den 2. juli 2009 og op mod 200 mennesker var mødt op for at se anlægget.

Det nye ved Bjarnes økologiske anlæg er, at han tilsætter græs fra sine marker til anlægget i stedet for afføring fra dyr.

Fordelene for den økologiske landmand er, at han bliver selvforsynende med gødning, han kan sælge energi til nettet og øge sin indtjening, han forurener mindre, fordi kvælstofudledningen mindskes, der skabes færre drivhusgasser og rodukrudtet reduceres.

Den væsentligste ulempe er, at man anvender landbrugsvarer til energiproduktion og dermed optager jord, som kunne anvendes til fødevareproduktion.

Økologiske landmænd har det særlige incitament, at det formentlig bliver påbudt for dem at udfase brugen af konventionel husdyrgødning i perioden 2015 - 2021.

Derfor må økologiske landmænd søge andre måder at få deres gødning på og det kan et biogasanlæg afhjælpe.

Dansk Landbrugsrådgivning har udgivet hæftet Økologisk biogas - hvorfor og hvordan, som kan dowloades her.

Firmaet Lundsby Bioenergi leverede biogasanlægget, læs mere om Lundsby her.

Økonomien i det økologiske biogasanlæg kan ses her.

 

Økologisk biogas, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Biogasanlægget har en imponerende størrelse.

Økologisk biogas, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

I midten ses en bygning, som huser motorgeneratoren.

Økologisk biogas, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Forrest er en lagertank til fedt og bagerst en blandetank.

Økologisk biogas, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Motoren som omdanner biogassen til energi.