Biogasanlæg til husholdninger

Af Nicolaj Stenkjær, maj 2010

 

Små biogasanlæg til husholdninger kan med fordel anvendes i udviklingslande i stedet for almindelig brænde.

 

Op mod to milliarder mennesker i udviklingslandene lever uden elektricitet og må derfor anvende brænde til madlavning og olielamper til belysning. Det medfører en lang række problemer for både mennesker og miljø.

Miljøet lider under træfældning, der giver erosion og ørkendannelse. Jorden bliver dårligere og landbrugsudbyttet forringes, hvilket giver dårligere helbredstilstand hos dyr og mennesker.

Mennesker bliver syge og får lungeproblemer på grund af røg fra madlavningen og børn kan let komme til skade ved ildstederne. Dette giver dårligere sundhedstilstand og større lægeregninger – ofte er der langt til læger og hospitaler, så lægebehandling er måske slet ikke mulig. Desuden skal der bruges meget tid på at samle og transportere brænde, denne tid kunne være anvendt bedre. 

Når først biogasanlægget er opsat behøver man ikke at bruge tid på energiforsyningen, som produceres i den enkelte husholdning og er sikker og pålidelig. Biogasanlægget producerer gas, der kan blive til strøm og varme, restprodukterne fra biogasproduktionen kan med fordel anvendes som gødning på markerne i stedet for kunstgødning.

Mange familier i udviklingslande er så fattige, at selv ganske små besparelser vil være af afgørende betydning. Derfor kan biogasanlæg bevirke en stor, positiv forandring for dem.

Der er mange forskellige typer af små, simple biogasanlæg, som almindelige husholdninger kan opstille uden at have store forhåndskundskaber eller mange penge til rådighed.

Et biogasanlæg kan være meget enkelt, det kan bestå et hul i jorden med en beholder og et låg. Nogle anlæg har en omrøringsmekanisme, som kan betjenes med håndkraft.

Biogasanlægget kan bygges af almindeligt forekommende genbrugsmaterialer, hvilket gør det meget billigt.

Meget små anlæg behøver ikke gødning, men kan klare sig med almindelig husholdningsaffald.

Som eksempel på et simpelt biogasanlæg, se ARTI Indias anlæg her.

Selve funktionen af et biogasanlæg er meget simpel, få en introduktion til biogas her.

Links
Bæredygtigt energiprojekt 

Ingeniøren

YouTube

Supergas.info 

Naturlige udfordringer 

Dantan.dk