Bygningsintegrerede fotovoltaiske solceller

Folkecenteret har udført flere projekter indenfor bygningsintegrerede fotovoltaiske solceller og har praktisk og teoretisk viden indenfor området. Fotovoltaiske solceller integreret i bygninger har indlysende fordele. Solcellerne er installeret på stedet hvor forbruget sker. Næsten alle bygninger har overflader, som er egnede til installation af solceller. Panelerne er en integreret del af bygningens komponenter og giver en vigtig miljømæssig dimension til nutidig arkitektur. Solceller kan blive integrerede ind i dele af bygningens struktur, eller forbedre bygningen ved at tilføje funktioner, som foreksempel at skygge for solen.

Folkecenteret tilbyder generel konsulentbistand med henblik på produktion og markedsføring af bygningsintegrerede fotovoltaiske solceller, inklusiv installation, pasning og vedligeholdelse og overvågning af lokal produktion.

SkibstedFjord

Skibsted fjord
Bygningsintegrerede fotovoltariske solceller i ”SkibstedFjord” træningscenter. Solcellerne er integrerede i vinduerne ved at anvende principperne om sikkerheds vinduesglas. De 10 gange 10 cm store PV celler i installationen i facaden på SkibstedFjord er placeret i forskellige mønstre og demonstrerer mulighederne for at anvende solcellerne som en arkitektonisk effekt. Mønstrene kan blive anvendt til skyggeformål, såvel som til dekorative formål.

PV celler
PV celle mønstrene kan skabe interessante effekter for eksempel i korridorer, hvor du kan opleve mønstrene i bevægelse, mens du går forbi.
Vinduesintegrerede solceller
Vinduesintegrerede solceller tilbyder stor design frihed, da de kan tilpasses den enkelte kunde.

Folkecenterets hovedbygning

Folkecenterets hovedbygning
Integration af tynde film solmoduler i termopaneler.
Folkecenteret installerede et demonstrations solcelleanlæg i 2001 i vores korridor. Det tjener flere formål. Solmodulerne producerer årligt 1000 kWh elektricitet som sendes gennem en vekselretter direkte ind til standard installationen i huset. Solmodulerne giver skygge og forhindrer at korridoren overophedes. Den nye facade blokerer for at man kan se ind i korridoren udefra, men det er stadig muligt at se fra korridoren og ud.

Det offentlige udviklings- og dokumentationsprogram program fra Eltra finansierede projektet.

Solmoduler
Korridoren i sollys. Solmodulerne filtrerer lyset og resultatet er et behageligt, jævnt lys.
Solmoduler
De film-tynde moduler tillader 30 % af lyset at passere igennem. Modulernes mønstre skaber et spændende lys/skygge mønster i korridoren.

Folkecenterets hovedbygning

Markise med integrerede solmoduler
Markise med integrerede film-tynde solmoduler.

Markisen ved Folkecenterets hovedbygning blev installeret i 2002. Markisen filtrerer sollyset om sommeren, mens solen er højt på himlen, men tillader mere af sollyset at komme ind i bygningen om vinteren, og om aftenen, hvor solen står lavt.
Markisen filtrerer sollyset, men tillader 30% af lyset at komme igennem. Dette giver blidere mere behageligt arbejdslys sammenlignet med en markise, som blokerer for al lyset. De 27 m2 store tynde film solcelle moduler har en nominel effekt på 750 Watt.

Projektet blev finansieret af et tilskud fra dansk energistyrelse.

Markise
Det filtrerede lys fra markisen giver kontorerne på  Folkecenteret et behageligt arbejdslys gennem hele året.
Markise
Markisen er monteret på den eksisterende bygning på et aluminiums stativ.

Dronningegården

Solceller på Dronningegården
Bygningsintegrerede fotovoltariske solceller på Dronningegården i Randers.
Folkecenteret fik et tilskud fra energistyrelsen i oktober 2000 til at lave et solcelleanlæg,som kunne anvendes til demonstration. Anlægget viser brugen af solceller i taget, hvilket giver en ny arkitektonisk dimension til solceller. Solceller placeres sædvanligvis på toppen af eksisterende tage, som et fremmedelement på bygningen. Solcellerne i Dronningegården er en ægte integreret del af bygningen.
Beboerne i Dronningegården, Energistyrelsen og Randers kommune finansierede projektet. Folkecenteret skabte installationens koncept og designet og koordinerede.

Læs rapporten 

Solceller i taget
Solcellerne er en integreret del af taget, og giver en ny arkitektonisk effekt.
Solceller i taget
Solcellerne på taget består af 56cm x 1458cm moduler, med en nominel effekt på 70 watt.

Toldbodgade 17

Solceller
Bygningsintegrerede fotovoltariske solceller i Toldbodgade 17, Randers.
Et andet projekt i Randers blev installeret med støtte fra Energistyrelsen i 2001. Dette projekt demonstrerer en ny tilgangsmåde til integrerede fotovoltariske solceller og giver arkitekter muligheden for at anvende solceller på lige fod med et hvilket som helst andet materiale til taget, i stedet for at se dem som objekter som skal placeres efter bygning af taget.

Solmoduler
Taget ser ud til at have en enkelt ubrudt overflade i et nyt spændende materiale.
Solmoduler
Modulerne på taget er integrerede enheder, som let kan installeres mekanisk såvel som elektrisk.