Bygningsintegrerede solceller

Af Nicolaj Stenkjær, august 2010

 

Bygningsintegrerede solceller/Building Integrated Photovoltaics
Solcelleanlæg kan dels stå alene og dels integreres i bygningerne, dette kaldes for Building-integrated photovoltaics, BIPV.

I Danmark er der ikke mange der arbejder med dette, men her er et tre eksempler:
- Gaia solar
- Energi midt
Vind og sol - har et tyndfilmsanlæg som kan tagintegreres

Bygningsintegrerede solceller (BIPV) er fotovoltaiske materialer, der bruges til at erstatte konventionelle byggematerialer i dele af klimaskærmen såsom tag, tagvinduer, eller i facader.

Bygningsintegrerede solceller bliver mest indarbejdet som energikilde i opførelsen af nye bygninger, men eksisterende bygninger kan også eftermonteres med BIPV moduler.

Fordelen ved bygningsintegrerede solceller frem for almindelige ikke-integrerede systemer er, at integrerede solceller kan erstatte eksempelvis tagsten og dermed kan der spares penge til de materialer, der erstattes.

Bygningsintegrerede solceller kan dateres tilbage til 1970erne, men er først blevet kommercielt tilgængelige i 1990erne og bliver ligesom almindelige solcelleanlæg billigere og mere effektive for hvert år.

Bygningsintegrerede solcellemoduler kan fås i flere former, de er mest anvendt til tage, men kan også bruges i eksempelvis facadebånd, vinduesarealer

Bygningsintegrerede solceller kan to ting på samme tid: både producere elektricitet og give skygge og mere behageligt klima indendørs.

Bygningsintegrerede solceller er ofte meget smukke og kan øge en ejendoms værdi og udseende.

Bygningsintegrerede solceller på Folkecenteret

Nordisk Folkecenter har flere bygningsintegrerede solceller, læs mere her.

Links
PV Resources

Wikipedia

Rapport: Barrierer for udbredelsen af bygningsintegrerede solceller

Dansk solenergi

 

 

Bygningsintegrerede solceller, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi    Bygningsintegrerede solceller, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Bygningsintegrerede solceller.