Arrangementer
 Pressemeddelelser
Margrethe Vestager taler på møde om nye EU regler for vindmøller og andre former for vedvarende energi
Nordjysk opfinder vil dele lys idé med hele verden
Dansk vedvarende energi i Tyrkiet
Fokus på sociale konsekvenser skal bane vejen for grøn energi
Reception for Preben Maegaard 80 år
MF Lise Bech besøger Folkecenter
Light over Africa
CEVELA, Center for Vedvarende Energi i Landdistrikter
Husstandsvindmøller er igen på dagsordenen
Simon Kollerup besøger Folkecenter
Konferencen 6th World Non-Grid Connected Wind Power
Så er der igen grønt lys for husstandsvindmøller og solceller i Danmark
PSO ordningen ligger i ruiner; genindfør den succesrige nettomålingsordning
Betal med MobilePay på Folkecenter
Hvide Sande vinder Den Europæiske Solpris 2013
Sol til energi
Incitamentskonference
Lys til Afrika workshop
Udstilling af Tiny House på Folkecenter i september måned
Folkecenterets generalforsamling 2013
Til pressen 25. juni 2013
Byg din egen vindmølle
Anlæg til spildevandsrensning
4. konference om "Fossil frie Thy"
Ny rapport: Vindmøller som løftestang
ARTE TV i Thy
Selvforsyning med solceller stoppes
Topmøde i Thy
Martin Lidegaard deltager
Åbent Hus på Folkecenter
Dialog konference "Fossil Frie Thy"
Spar 20 mia. kr. på vindkraft
Der er brug for Folkecentre for Vedvarende Energi i hele verden
  WCRE pressemeddelelse 29. april 2011
WCRE insisterer på et globalt forbud mod nye kernekraftanlæg
Testcenter for husstandsvindmøller en realitet
Preben Maegaard modtager International Community Power Award 2010
Hermann Scheer er død
Solceller til Malis skoler
Høringssvar vedr. Green Labs
Solcelle selvbyg
Udnævnelse af Preben Maegaard
Prisopgave
Høringsudtalelse ang. testcenter for store vindmøller
Høringsudtalelse ang. fond til grøn omstilling
Klimaløsninger Thy & Mors på COP15
Klimatopmødet kommer til Thy og Mors
Midtpunktets fem års fødselsdag
Foredragsrække af Ruth Kiwanuka
Limfjordsfortællinger 2009
Klimaløsninger Thy & Mors modtager kinesisk energidirektør
Byg din solfanger selv og gå glad i bad
VisitDenmark forpligter sig til Thy & Mors
Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Delegation fra Nordkorea besøger Folkecenteret
Klima- og energiminister Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Verdens første fuldmurede passivhus
Internationalt fokus på energien fra Thy
Canadisk ministerbesøg i Nordvestjylland
International TV-stjerne i Thy
Klimaløsninger Thy & Mors til verdens største industrimesse
Møde med Connie Hedegaard
Folketingsmedlem besøger sekretariatet for klimaløsninger Thy og Mors
Ægyptisk delegation på Folkecenteret
Folketingsmedlem besøger Folkecenteret
Udtalelse til Energistyrelsen om anlæg til egenproduktion
Nej til kul - ja til vedvarende energi
Indvielse af Danmarks første brint tankstation
Så kan der bygges solvarmeanlæg igen
Cubas ambassadør besøger Folkecenteret 7. marts
Kulkraft hører til på teknisk museum
Folkecenter i Uganda
ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
Ny bog udkommet om Preben Maegaard
Symposium 15. september 2006
Bølgekraften i Danmark
Ambassadør på besøg
Agentur for vedvarende energi
Biobrændstof
2. årgang
 Nyt fra os selv
 Nyt fra den store verden
 Besøg på Folkecenteret

 

WCRE Pressemeddelelse, 29. april, 2011
 

 

 

Verdensrådet for Vedvarende Energi (WCRE) kræver et globalt forbud mod ny
atomkraft, at politikkerne udfaser de nuværende anlæg - og et øjeblikkeligt skifte til en 100% vedvarende verden

Den 26. april markerede 25-årsdagen for Tjernobyl atomkraftkatastrofen. Fukushima katastrofen tidligere på året gentager, at episoder på niveauet 7 altid vil true verden - det skete i et avanceret industriland med nogle af de højeste sikkerhedsstandarder.

Efter Harrisburg's Three Mile Island, Tjernobyl og Fukushima, er det på tide at vågne op og stoppe afhængigheden af denne utroligt farlige teknologi. Ligegyldigt hvor lille sandsynligheden er for en lignende ulykke kan ske i et andet land - så kan det aldrig udelukkes!

Disse katastrofer kan desværre ske igen i fremtiden, hvis afhængigheden af atomkraft ikke er overvundet. Faktisk angiver World Nuclear Association selv på deres hjemmeside, at "det skønnes, at der på verdensplan er 20 % atomreaktorer, der opererer i områder med betydelig seismisk aktivitet". Menneskelige og teknologiske fejl kan føre til lignende ulykker.

Drømmen om billig, sikker og rigelig forsyning af atomenergi er blevet et mareridt af ulykker, budgetoverskridelser, enormt vandforbrug, overdrevne nedlukningsomkostninger, terrorisme risici, uran mangel, forurening af grundvandet, bortskaffelse risici, minedrift farer, shipping sikkerhed, centraliseret bureaukrati, osv.

En fremtid baseret på atomkraft er umulig. Globalt er omkring 400 atomare kraftreaktorer aktive. For at opfylde de uundværlige mål fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC) for at reducere de globale drivhusgasemissioner i 2050 til et niveau på 40 procent under, hvad de er i dag og at benytte atomkraft for at nå dette mål, ville betyde, at der skal opføres yderligere 2.500 atomare reaktorer på 1.000 MW. Det svarer til mere end én ny reaktor hver uge i de næste 50 år!

Men hvad med de iboende farer ved atomar våbenspredning med en sådan udvikling? Hvorfra skal de enorme mængder af vand til deres drift komme fra, på et tidspunkt en voksende global vandkrise? Hvor skal det nukleare affald opbevares i tusinder af år? Eller hvad med indvirkningen på den globale opvarmning på grund af den forøgede varmeudledning? Ikke mere end 5 % af verdens energiforsyning er faktisk dækket af atomkraft i dag. Disse er blevet støttet med tilskud på mere end en billion dollars siden 1950'erne! Det er fuldstændig uansvarligt at fremme anvendelsen af kernekraft i denne sammenhæng.

Vedvarende energikilder og systemer bliver billigere hele tiden, gennem masseproduktion af udstyr og tekniske optimeringer. Atomare og fossile energikilder derimod bliver hele tiden dyrere, idet udvindingsomkostningerne øges, de miljømæssige skader stiger og den samme gælder for de tekniske og sikkerhedsmæssige nødvendige foranstaltninger. Allerede nu er vindkraft i blæsende områder økonomisk billigere end el fra nye atomkraftværker.

Også hastighed af indførelsen peger i retning af vedvarende energi: sol- og vindenergi systemer kan normalt installeres i løbet af få dage eller uger, mens opførelsen af et nyt atomart kraftværk tager mere end ti år - de fleste kraftværker under opførelse i dag har været under udvikling i over 20 år.

WCRE stiller krav til parlamenter og regeringer til at:
- Øge brugen af vedvarende energi
- Bemyndige det Internationale Agentur for Vedvarende Energi, IRENA, med passende finansielle og menneskelige ressourcer til at støtte deres vision for en verden, hvor vedvarende energi er tilgængelig i alle lande og bliver den primære energikilde
- Understrege afslutningen af atomkraft gennem annullering af de resterende privilegier for atomkraft
- Imødegå truslen om en nuklear renæssance i Europa og globalt

For at nå disse mål kræver vi et initiativ til at opsige Euratom-aftalen og dermed afslutte den privilegerede stilling for atomkraft i EU. Vi opfordrer også til at omdirigere budgettet for atomar bortskaffelse af affald og nuklear fission og fusion til forskning og udvikling inden for vedvarende energi, ikke mindst vedrørende energieffektivitet og lagringsteknologier.

Vedvarende energi er indenlandske energikilder. De skaber mange nye økonomiske incitamenter: for en genoplivning af landbruget ved anvendelse af biomasse til energi, ny energi konverterings industrier og for hele bygge- og anlægssektoren med solbygninger.

Vedvarende energi er det eneste realistiske alternativ til atomkraft. Deres potentiale tilstrækkeligt vil gøre det muligt at give afkald på brugen af atomkraft samt fossil energibrug og dække det stigende globale energibehov og dermed bekæmpe fattigdom.

af Preben Maegaard
Kontakt:
World Council for Vedvarende Energi (WCRE)
53113 Bonn
Tyskland
Website: wcre.org