Arrangementer
 Pressemeddelelser
Margrethe Vestager taler på møde om nye EU regler for vindmøller og andre former for vedvarende energi
Nordjysk opfinder vil dele lys idé med hele verden
Dansk vedvarende energi i Tyrkiet
Fokus på sociale konsekvenser skal bane vejen for grøn energi
Reception for Preben Maegaard 80 år
MF Lise Bech besøger Folkecenter
Light over Africa
CEVELA, Center for Vedvarende Energi i Landdistrikter
Husstandsvindmøller er igen på dagsordenen
Simon Kollerup besøger Folkecenter
Konferencen 6th World Non-Grid Connected Wind Power
Så er der igen grønt lys for husstandsvindmøller og solceller i Danmark
PSO ordningen ligger i ruiner; genindfør den succesrige nettomålingsordning
Betal med MobilePay på Folkecenter
Hvide Sande vinder Den Europæiske Solpris 2013
Sol til energi
Incitamentskonference
Lys til Afrika workshop
Udstilling af Tiny House på Folkecenter i september måned
Folkecenterets generalforsamling 2013
Til pressen 25. juni 2013
Byg din egen vindmølle
Anlæg til spildevandsrensning
4. konference om "Fossil frie Thy"
Ny rapport: Vindmøller som løftestang
ARTE TV i Thy
Selvforsyning med solceller stoppes
Topmøde i Thy
Martin Lidegaard deltager
Åbent Hus på Folkecenter
Dialog konference "Fossil Frie Thy"
Spar 20 mia. kr. på vindkraft
Der er brug for Folkecentre for Vedvarende Energi i hele verden
WCRE pressemeddelelse 29. april 2011
WCRE insisterer på et globalt forbud mod nye kernekraftanlæg
Testcenter for husstandsvindmøller en realitet
Preben Maegaard modtager International Community Power Award 2010
Hermann Scheer er død
Solceller til Malis skoler
Høringssvar vedr. Green Labs
Solcelle selvbyg
Udnævnelse af Preben Maegaard
Prisopgave
Høringsudtalelse ang. testcenter for store vindmøller
Høringsudtalelse ang. fond til grøn omstilling
Klimaløsninger Thy & Mors på COP15
Klimatopmødet kommer til Thy og Mors
Midtpunktets fem års fødselsdag
Foredragsrække af Ruth Kiwanuka
Limfjordsfortællinger 2009
Klimaløsninger Thy & Mors modtager kinesisk energidirektør
Byg din solfanger selv og gå glad i bad
VisitDenmark forpligter sig til Thy & Mors
Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Delegation fra Nordkorea besøger Folkecenteret
Klima- og energiminister Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Verdens første fuldmurede passivhus
Internationalt fokus på energien fra Thy
Canadisk ministerbesøg i Nordvestjylland
International TV-stjerne i Thy
Klimaløsninger Thy & Mors til verdens største industrimesse
Møde med Connie Hedegaard
Folketingsmedlem besøger sekretariatet for klimaløsninger Thy og Mors
Ægyptisk delegation på Folkecenteret
Folketingsmedlem besøger Folkecenteret
Udtalelse til Energistyrelsen om anlæg til egenproduktion
Nej til kul - ja til vedvarende energi
Indvielse af Danmarks første brint tankstation
Så kan der bygges solvarmeanlæg igen
Cubas ambassadør besøger Folkecenteret 7. marts
Kulkraft hører til på teknisk museum
  Folkecenter i Uganda
ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
Ny bog udkommet om Preben Maegaard
Symposium 15. september 2006
Bølgekraften i Danmark
Ambassadør på besøg
Agentur for vedvarende energi
Biobrændstof
2. årgang
 Nyt fra os selv
 Nyt fra den store verden
 Besøg på Folkecenteret

Folkecenter i Uganda.

 

Folkecenteret for Vedvarende Energi har netop modtaget tilsagn om at kunne indlede en forundersøgelse som et første skridt til endnu et Folkecenter i Afrika. I 1998 blev det første af slagsen etableret i Mali i Vestafrika. Det har været så vellykket, at det nu danner forbillede for andre tilsvarende centre.

Rygtet om de gode resultater i Mali førte til, at NGO organisationen Jeep, i Uganda henvendte sig til Folkecenteret for at få hjælp til at lave det samme i Uganda. Og nu sker der noget. Projektrådgivningen i Århus har netop bevilliget et beløb til de første forberedelser af et nyt projekt i Østafrika. Det vil ske i tæt samarbejde med Jeep.

Folkecenteret har specialiseret sig i overførsel af vedvarende energi teknologi baseret på sol, vind og biomasse. Man har siden 1983 gennemført projekter i mange lande med det sigte at forbedre energiforsyningen og dermed levevilkårene i de fattigste ulande.

Hertil hører både Mali og Uganda. Forbedret energiforsyning er helt afgørende især for landbefolkningen, hvor adgang til elektricitet er undtagelsen. Kun i byerne findes der et regulært elnet. Med de stærkt stigende oliepriser og fremtidig knaphed på konventionelle energiformer, vil energiforsyningen i ulandene blive endnu mere kritisk.

De fattigste lande vil blive ramt hårdest. Selv et ekstremt lavt elforbrug pr indbygger på 50 til 60 kWh om året, som vi ser det i Uganda og Mali, kan blive svært at opretholde. Det svarer til, hvad en dansker bruger af elektricitet på 3 (tre) dage!

Masseproduktion og stærkt forbedret teknologi indenfor vedvarende energi har imidlertid skabt helt nye muligheder for energiforsyningen i ulandene. Her er der rigeligt med energiressourcer fra sol, vind og biomasse. Men der mangler demonstrationsanlæg og viden om at udnytte mulighederne for at anvende de lokale energiressourcer. Det er da også her, man vil sætte ind i det nye projekt og udnytte erfaringerne fra Mali og andre lande, hvor vedvarende energi vinder frem.

Folkecenteret oprettede i 1998 en afdeling i Mali i Vestafrika. Hensigten var ved brug af solceller at lave elforsyning i skoler, klinikker og vandforsyning i landdistrikterne. Med kvindeorganisationerne som de ansvarlige for driften, med uddannelse af landelektrikere og med benyttelse af solceller af høj kvalitet med 30 års levetid har Mali Folkecenter demonstreret, at selv i de fjerneste og fattigste dele af Afrika kan man i dag høste fordelene ved at bruge moderne vedvarende energiteknologi, også selv om der kan være flere hundrede kilometre til den næste elmast. Det bringer især håb for de 90% af befolkningen, som bor i landdistrikterne.

Baggrunden for Folkecenteret i Mali var, at en ung maliansk ingeniør i 1997 var på et 10 måneders studieophold på Folkecenteret i Danmark for at lære om vedvarende energi. Her udvikledes ideen om at oprette et Folkecenter i Mali. Preben Maegaard, forstander på Nordisk Folkecenter, blev inviteret til Mali af landets præsident, Alpha Oumar Konare. Præsidenten ønskede rådgivning om elforsyning af landsbyernes offentlige bygninger og bad os tage til Sikasso regionen for at præsentere planerne. Mødet var succesfyldt; landsbyernes ønsker og behov var sammenfaldende med præsidentens.

Målsætningen var forbedrede levevilkår for landsbyernes beboere. De skulle opleve fordelene ved at blive på landet og dyrke markerne i stedet for at flytte til den hurtigt voksende hovedstad. Bosætning i byerne fører nemlig til mangedoblede samfundsinvesteringer i forhold til forbedringer i landdistrikterne.

For at gøre det attraktivt at være landsbybeboer skulle der dækkes forskellige grundlæggende behov gennem aftenundervisning af den voksne befolkning, medicin opbevaring og lys i sundhedsklinikker og fødestuer og forsyning med rent drikkevand fra dybtliggende boringer som hjørnestenene i den lokale infrastruktur. 

I 2000 bevilgede Danida projektet ”Integrering af solelektricitet i landsbyer i Mali” og så gik det stærkt med at sætte anlæg op og samtidig uddanne solelektrikere. Der er blevet bygget en elektrikerskole og installeret 74 solcelleanlæg. Energiforsyningen har ført til markante forbedringer og har i investeringer af anlæg kostet under 200 kroner pr. indbygger. Der vil være mindre udgifter til vedligeholdelse, men energien fra solen er gratis i al fremtid.

Ved afrapportering af Danida projektet i 2004 fungerede alle anlæg 100% tilfredsstillende, hvilket naturligvis har opmuntret til overførsel af de gode erfaringer til andre dele af Mali og til andre afrikanske lande, herunder Uganda.

Det første besøg i Uganda til forberedelse af samarbejdet vil finde sted i begyndelsen af 2007.

Denne pressemeddelelse er udsendt den 16. november 2006.

Yderligere henvendelser til projektleder Jane Kruse
Telefon 9795 6600 eller jk*folkecenter.dk

 

Mali Folkecenter

Dansen går i den brændende sol og alle deltager. Nogle bærer et gevær, andre et instrument eller et barn. 

Mali Folkecenter

Solceller, 1 vandtårn og 1 dykpumpe. Det er en festdag og børnene har fået fri fra skole for at være med til indvielsen.

Mali Folkecenter

Efter at der er kommet lys i fødestuen og rent vand dør der kun 1-2 børn under fødslen mod 15-20 børn tidligere. Det opnår man ved en investering på under 200 DKK pr. indbygger i landsbyen.

Mali Folkecenter

Jordemoderen er meget tilfreds med at have fået indlagt lys og vand på fødestuen.

Mali Folkecenter

Ibrahim Togola leder af Mali Folkecenter har sine rødder tilbage i Sikasso regionen. Han studerede ved Skt. Petersborg universitet og var trainee på Nordisk Folkecenter i Danmark i 1997. Han har på enestående måde forklaret lokalbefolkningen om fordelene ved vedvarende energi og har fået den til at tage ansvar for anlæggene, hvilket måske er den væsentligste forklaring på successen.

Mali Folkecenter

Solcelleanlæggene skal indhegnes for at undgå at får og geder hopper op og ødelægger dem.

Mali Folkecenter

Her er skolens elværk. Solcellerne på taget, 1 inverter og 2 lastbilbatterier. Med en investering på 10.000 DKK kan man afhjælpe analfabetismen blandt kvinderne.

Mali Folkecenter

Der var også indvielse af skolen (ses til venstre) for solelektrikere, som er bygget af ler, det traditionelle bygningsmateriale.

Mali Folkecenter

Køleskabet til medicinopbevaring, laderegulator på væggen og lastbilbatterier på gulvet er et led i forbedret folkesundhed.

Mali Folkecenter

Fra 19-22 er der undervisning, som er blevet mulig fordi der er kommet solceller på skolens tag. 90% af kvinderne er analfabeter, men der er solstrålehistorier om kvinder der i aftenskolen har lært at læse i løbet af 1 år på skolen. Intelligensressourcerne er til stede når først disse kvinder får chancen.

Mali Folkecenter

Mali Folkecenter

Mali Folkecenter

Mali Folkecenter

Den lokale spillemand havde sit orkester med. Han er landmand og viste sig at være kunstner af et format så han kan gøre sig på den internationale scene.

Mali Folkecenter

Mali Folkecenter

Man forsømmer aldrig en anledning til fest og der er også noget at glæde sig over. De fleste i Mali er muslimer og her fører kvinderne an. Klædedragten er festlig og der er ingen tegn på undertrykkelse. Det er kvinderne der har ført an i det Danida finansierede projekt.

Mali Folkecenter

Mali Folkecenter

Man må holde sin tale uanset vejrforholdene. Det er en af pligterne ved den slags arrangementer.

Mali Folkecenter

Indvielsen af de 70 solcelleanlæg og skolen i Bamako vakte national opmærksomhed. Der var også deltagelse af fjernsynet. Optagelserne fandt sted i 40 graders varme og brændende sol.

Mali Folkecenter

Mali Folkecenter

Mali Folkecenter

En af de nyuddannede solelektrikere viser med stolthed sit diplom frem.

Mali Folkecenter

Det første hold solelektrikere er uddannet og har netop fået overdraget deres diplomer. Uddannelsen i Mali har som forbillede professor Poul la Cours uddannelse af landelektrikere på Askov højskole for 100 år siden, hvilket var en forudsætning for en tidlig elforsyning af landdistrikterne i Danmark. Det gjorde det attraktivt at bo på landet frem for at flytte til byerne.

Mali Folkecenter

Sammen med regionsborgmesteren klipper Preben Maegaard det hvide bånd over som markerer åbningen af og overdragelsen af skolen til lokalsamfundet.

Mali Folkecenter

Teamet som har skabt de store fremskridt ude i landsbyerne. Det koster ca. 200.000 DKK at drive kontoret om året. Her får man noget for pengene, fordi man bruger lokal, men veluddannet arbejdskraft, der går op i sit arbejde.

Mali Folkecenter

Mændene er jægere, kvinderne passer jorden og børnene. Festlighederne indvarsles ved at jægerne affyrer deres forladergeværer op i luften.

Mali Folkecenter

Børnene glæder sig over at der nu er rent drikkevand.

Mali Folkecenter

Jævnstrøm fra solcellerne omdannes i denne Grundfos inverter til vekselstrøm som trækker dykpumpen 60 m nede.

Mali Folkecenter

Ibrahim Togola leder af Mali Folkcenter sammen med en lokal dreng.

 

Mali Folkecenter

Tre lokale drenge.

Mali Folkecenter

Sundhedsklinikken rummer fødestue og medicinudvalg der er blevet oplyst og afkølet ved hjælp af solcellerne.

Mali Folkecenter

Han kan imødese et sundere og længere liv. Hans mor sagde, at det var dejligt med rent drikkevand, fordi hendes børn nu ikke længere havde diarre konstant.