Arrangementer
 Pressemeddelelser
Margrethe Vestager taler på møde om nye EU regler for vindmøller og andre former for vedvarende energi
Nordjysk opfinder vil dele lys idé med hele verden
Dansk vedvarende energi i Tyrkiet
Fokus på sociale konsekvenser skal bane vejen for grøn energi
Reception for Preben Maegaard 80 år
MF Lise Bech besøger Folkecenter
Light over Africa
CEVELA, Center for Vedvarende Energi i Landdistrikter
Husstandsvindmøller er igen på dagsordenen
Simon Kollerup besøger Folkecenter
Konferencen 6th World Non-Grid Connected Wind Power
Så er der igen grønt lys for husstandsvindmøller og solceller i Danmark
PSO ordningen ligger i ruiner; genindfør den succesrige nettomålingsordning
Betal med MobilePay på Folkecenter
Hvide Sande vinder Den Europæiske Solpris 2013
Sol til energi
Incitamentskonference
Lys til Afrika workshop
Udstilling af Tiny House på Folkecenter i september måned
Folkecenterets generalforsamling 2013
Til pressen 25. juni 2013
Byg din egen vindmølle
Anlæg til spildevandsrensning
4. konference om "Fossil frie Thy"
Ny rapport: Vindmøller som løftestang
ARTE TV i Thy
Selvforsyning med solceller stoppes
Topmøde i Thy
Martin Lidegaard deltager
Åbent Hus på Folkecenter
Dialog konference "Fossil Frie Thy"
Spar 20 mia. kr. på vindkraft
Der er brug for Folkecentre for Vedvarende Energi i hele verden
WCRE pressemeddelelse 29. april 2011
WCRE insisterer på et globalt forbud mod nye kernekraftanlæg
Testcenter for husstandsvindmøller en realitet
Preben Maegaard modtager International Community Power Award 2010
Hermann Scheer er død
Solceller til Malis skoler
Høringssvar vedr. Green Labs
Solcelle selvbyg
Udnævnelse af Preben Maegaard
Prisopgave
Høringsudtalelse ang. testcenter for store vindmøller
Høringsudtalelse ang. fond til grøn omstilling
Klimaløsninger Thy & Mors på COP15
Klimatopmødet kommer til Thy og Mors
Midtpunktets fem års fødselsdag
Foredragsrække af Ruth Kiwanuka
Limfjordsfortællinger 2009
Klimaløsninger Thy & Mors modtager kinesisk energidirektør
Byg din solfanger selv og gå glad i bad
VisitDenmark forpligter sig til Thy & Mors
Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Delegation fra Nordkorea besøger Folkecenteret
Klima- og energiminister Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Verdens første fuldmurede passivhus
Internationalt fokus på energien fra Thy
Canadisk ministerbesøg i Nordvestjylland
International TV-stjerne i Thy
Klimaløsninger Thy & Mors til verdens største industrimesse
Møde med Connie Hedegaard
Folketingsmedlem besøger sekretariatet for klimaløsninger Thy og Mors
Ægyptisk delegation på Folkecenteret
Folketingsmedlem besøger Folkecenteret
  Udtalelse til Energistyrelsen om anlæg til egenproduktion
Nej til kul - ja til vedvarende energi
Indvielse af Danmarks første brint tankstation
Så kan der bygges solvarmeanlæg igen
Cubas ambassadør besøger Folkecenteret 7. marts
Kulkraft hører til på teknisk museum
Folkecenter i Uganda
ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
Ny bog udkommet om Preben Maegaard
Symposium 15. september 2006
Bølgekraften i Danmark
Ambassadør på besøg
Agentur for vedvarende energi
Biobrændstof
2. årgang
 Nyt fra os selv
 Nyt fra den store verden
 Besøg på Folkecenteret

Udtalelse til Energistyrelsen om anlæg til egenproduktion.

Af Preben Maegaard, marts 2008.

 

Denne pressemeddelelse er et høringssvar til Energistyrelsen om anlæg til egenproduktion. Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside her.

 

Vi anbefaler, at den i bekendtgørelsen foreslåede fritagelse for PSO fjernes.

Eftersom ændringen indebærer en særdeles beskeden forbedring af økonomi og incitament til anskaffelse og drift af små egenproduktionsanlæg, benytter vi lejligheden til at pointere, at der er behov for forbedrede rammebetingelser af en helt anden størrelsesorden.

Vi henstiller til, at der indføres forbedrede incitamenter for at fremme opstilling af vindmøller op til 25 kW efter samme retningslinjer, som det allerede er gældende for solceller, hvor man benytter det såkaldte nettoafregningsprincip. Vi kan ikke se, at der i princippet er forskel på egenforsyning med de pågældende løsninger.

En øget anvendelse af små vindmøller og solceller kan i samkøring med små kraftvarmeanlæg blive grundlaget for egentlige autonome forsyningsanlæg til det enkelte forbrugssted. Når der indgår små kraftvarmeanlæg i det samlede system, vil den selvforsynende husstand ikke belaste elnettet, når egenforsyning med sol og vind ikke er mulig af vejrmæssige omstændigheder.

Forbedrede incitamenter vil kunne danne grundlaget for en ny dansk industriel sektor indenfor småskala energiteknologier. Der sker i udlandet en hurtig teknologisk og industriel udvikling på det pågældende område.

I forbindelse med udarbejdelse i 2006 af et katalog over små vindmøller (op til 50 kW) identificerede vi således i alt 216 typer fordelt på 88 fabrikater. Der var heriblandt kun tre danske typer. En ajourføring af kataloget, som netop er sat i gang, viser, at der siden 2006 er kommet yderligere 22 nye vindmølletyper og 8 nye fabrikanter af små vindmøller. I betragtning af at Danmark traditionelt er førende indenfor vindenergi, kan den meget svage position indenfor små møller primært henføres til helt utilstrækkelige incitamenter på hjemmemarkedet.

Vi oplever fra befolkningen en stor interesse for egenproduktionsanlæg. Vi har siden marts 2007 solgt over 300 eksemplarer af kataloget ”Catalogue of Small Windturbines”. Det er på 93 sider.

 

Vi havde sidste år i regi af projektet ”Aktiv Vidensformidling”, som gennemføres med tilskud fra Energisparepuljen, 298 henvendelser vedrørende små vindmøller, 62 vedrørende solceller og 17 angående små kraftvarmeanlæg. Dette udtrykker en betydelig interesse for egenforsyning specielt i fritliggende husstande, hvoraf der i Danmark skønsmæssigt er 140.000. Forud for den personlige henvendelse, har de interesserede i anlæg til egenproduktion som regel afsøgt nettet, men har ikke kunnet finde leverandører af anlæg. 

Vi er af den opfattelse, at egenproduktionsanlæg principielt ikke skal kunne afsætte en overskudproduktion med fortjeneste til elnettet, hvorimod egenproducenten skal have incitamenter til at oplagre overskudsenergi til brug i vind- og solsvage timer. På Folkecenteret er opstillet anlæg til sol-vind-biomasse-kraftvarme anlæg til forsyning af el og varme i ca. 2.000 m2 bygninger, hvilket demonstrerer den praktiske integrering af de i bekendtgørelsen nævnte løsninger, som samtidig kan levere til et varmelager.

Se mere om Folkecenterets integrerede systemer på vores hjemmeside.

Vi vil gøre opmærksom på, at der er et meget betydeligt industrielt potentiale i alle former for vedvarende energi.

Således var den internationale solcelleindustri for 15 år siden ganske ubetydelig, hvorimod der i 2007 var en omsætning på 100 milliarder kroner og årlige vækstrater på over 20%.

Som følge af dansk tilbageholdenhed indenfor solenergi, som hidtil har været nedprioriteret med baggrund i samfundsøkonomiske beregninger, fik Danmark reelt ikke del i denne kraftige industrielle udvikling, hvorimod Tyskland, hvor samfundsøkonomiske beregninger ikke er afgørende i energipolitikken, har 35.000 beskæftigede indenfor solcelleindustrien og 25.000 beskæftigede indenfor solvarmeindustrien.

Vi henstiller til, at man ikke lægger tilsvarende hindringer i vejen for udviklingen af fremtidige industrielle sektorer, når det gælder små vindmøller og små kraftvarmeanlæg samt systemintegration af disse.