Arrangementer
 Pressemeddelelser
Margrethe Vestager taler på møde om nye EU regler for vindmøller og andre former for vedvarende energi
Nordjysk opfinder vil dele lys idé med hele verden
Dansk vedvarende energi i Tyrkiet
Fokus på sociale konsekvenser skal bane vejen for grøn energi
Reception for Preben Maegaard 80 år
MF Lise Bech besøger Folkecenter
Light over Africa
CEVELA, Center for Vedvarende Energi i Landdistrikter
Husstandsvindmøller er igen på dagsordenen
Simon Kollerup besøger Folkecenter
Konferencen 6th World Non-Grid Connected Wind Power
Så er der igen grønt lys for husstandsvindmøller og solceller i Danmark
PSO ordningen ligger i ruiner; genindfør den succesrige nettomålingsordning
Betal med MobilePay på Folkecenter
Hvide Sande vinder Den Europæiske Solpris 2013
Sol til energi
Incitamentskonference
Lys til Afrika workshop
Udstilling af Tiny House på Folkecenter i september måned
Folkecenterets generalforsamling 2013
  Til pressen 25. juni 2013
Byg din egen vindmølle
Anlæg til spildevandsrensning
4. konference om "Fossil frie Thy"
Ny rapport: Vindmøller som løftestang
ARTE TV i Thy
Selvforsyning med solceller stoppes
Topmøde i Thy
Martin Lidegaard deltager
Åbent Hus på Folkecenter
Dialog konference "Fossil Frie Thy"
Spar 20 mia. kr. på vindkraft
Der er brug for Folkecentre for Vedvarende Energi i hele verden
WCRE pressemeddelelse 29. april 2011
WCRE insisterer på et globalt forbud mod nye kernekraftanlæg
Testcenter for husstandsvindmøller en realitet
Preben Maegaard modtager International Community Power Award 2010
Hermann Scheer er død
Solceller til Malis skoler
Høringssvar vedr. Green Labs
Solcelle selvbyg
Udnævnelse af Preben Maegaard
Prisopgave
Høringsudtalelse ang. testcenter for store vindmøller
Høringsudtalelse ang. fond til grøn omstilling
Klimaløsninger Thy & Mors på COP15
Klimatopmødet kommer til Thy og Mors
Midtpunktets fem års fødselsdag
Foredragsrække af Ruth Kiwanuka
Limfjordsfortællinger 2009
Klimaløsninger Thy & Mors modtager kinesisk energidirektør
Byg din solfanger selv og gå glad i bad
VisitDenmark forpligter sig til Thy & Mors
Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Delegation fra Nordkorea besøger Folkecenteret
Klima- og energiminister Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Verdens første fuldmurede passivhus
Internationalt fokus på energien fra Thy
Canadisk ministerbesøg i Nordvestjylland
International TV-stjerne i Thy
Klimaløsninger Thy & Mors til verdens største industrimesse
Møde med Connie Hedegaard
Folketingsmedlem besøger sekretariatet for klimaløsninger Thy og Mors
Ægyptisk delegation på Folkecenteret
Folketingsmedlem besøger Folkecenteret
Udtalelse til Energistyrelsen om anlæg til egenproduktion
Nej til kul - ja til vedvarende energi
Indvielse af Danmarks første brint tankstation
Så kan der bygges solvarmeanlæg igen
Cubas ambassadør besøger Folkecenteret 7. marts
Kulkraft hører til på teknisk museum
Folkecenter i Uganda
ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
Ny bog udkommet om Preben Maegaard
Symposium 15. september 2006
Bølgekraften i Danmark
Ambassadør på besøg
Agentur for vedvarende energi
Biobrændstof
2. årgang
 Nyt fra os selv
 Nyt fra den store verden
 Besøg på Folkecenteret

 

Til pressen 25. juni 2013

 

Medierne synes åbenbart, det er særligt nyhedsskabende, at gøre en ”kritikers” indvalg i bestyrelsen mere interessant end at acceptere, at Folkecenterets generalforsamling absolut ikke var bange for demokratiet.

Der blev på generalforsamlingen i henhold til dagsordenen fremlagt ideer og forslag; de blev drøftet, og der blev foretaget afstemninger, hvor flertallets afgørelse var det sidste og bestemmende ord. Sådan skal det være i et demokrati.

Der blev indvalgt to nye medlemmer ud af et antal foreslåede. Sådan foregår det efter afstemning i alle andre demokratiske forsamlinger, og sådan skete det aldeles udramatisk søndag eftermiddag på Folkecenteret.

Hvis der var tumult udenfor, så var det ikke at mærke eller se på generalforsamlingen. Her foregik meningsudvekslingerne i ro og fordragelighed under dirigentens kyndige ledelse.

Alle tilstedeværende kunne komme til orde, alle havde en stemme som i andre forsamlinger, hvortil man har adgang, når medlemsskabet er i orden. Det gælder også på Folkecenteret.

Hvad medierne har oplevet udenfor og hvilke interessante historier, de bragte før generalforsamlingen og efter, ja, det lader vi gerne lyttere, seere og læsere selv vurdere. Generalforsamlingen foregik efter bogen.

Derfor vil jeg også gerne slå fast, at på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen var der fodslag mellem de genvalgte, de nyvalgte og de udpegede bestyrelsesmedlemmer om retningen for centrets fortsatte drift og udvikling.

Bestyrelsens ”gamle” flertal havde fået fuld opbakning til en kandidat som næstformand. Men da kommunens repræsentant foreslog Frank Odgaard-Jensen, hvilket jeg støttede, blev han af den samlede bestyrelse valgt som næstformand. Beslutningen blev taget, som det er skik i andre demokratisk valgte bestyrelser, så der er ingen sensation i dette.

Da jeg havde haft en snak med Frank Odgaard-Jensen, var det i fælles forståelse, at vi imødekom indstillingen fra den samlede bestyrelse, at vi nu har som opgave sammen med den konstituerede forstander og bestyrelsens særlige rådgiver, Preben Maegaard, fortsat at efterleve Nordisk Folkecenters vedtægter og formålsparagraf, som hedder: Centrets formål er at fremme oplysning og vidensformidling, samt udviklingsopgaver omkring vedvarende energi med særligt henblik på produktion og beskæftigelse i håndværk og mindre industri.

Her har centret en unik opgave. Ingen af de mange andre energiorganisationer har det som deres specielle forpligtelse at varetage de mindre virksomheders interesser, når det gælder vedvarende energi.

Folkecenteret har leveret resultater af stor betydning og skabt mange arbejdspladser i samarbejde med denne dynamiske målgruppe igennem 30 år.

Det må tages i betragtning, at virksomheder med under 20 ansatte udgør 90 % af dansk erhvervsliv.

Men centret kan eller vil ikke rende fra, at de fremsynede mennesker, som udviklede den vedvarende energi fra ingenting, de kom fra græsrodsbevægelser.

De er indsigtsfulde og erfarne iværksættere med vigtige kontaktflader i dette land og i udlandet. Dem er der brug for, og derfor har de også fortsat lod og andel i centret, i støttekredsen og på anden måde.

Men en tredje dimension har nu vist sig i det lokaleområde, hvor centret har bopæl. Også her vil man være med til at udvikle centret. De tre udfordringer skal efter bestyrelsens opfattelse indpasses i det videre arbejde.

Ole Vagn Christensen
Formand for bestyrelsen for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.
24. juni 2013