Arrangementer
 Pressemeddelelser
Margrethe Vestager taler på møde om nye EU regler for vindmøller og andre former for vedvarende energi
Nordjysk opfinder vil dele lys idé med hele verden
Dansk vedvarende energi i Tyrkiet
Fokus på sociale konsekvenser skal bane vejen for grøn energi
Reception for Preben Maegaard 80 år
MF Lise Bech besøger Folkecenter
Light over Africa
CEVELA, Center for Vedvarende Energi i Landdistrikter
Husstandsvindmøller er igen på dagsordenen
Simon Kollerup besøger Folkecenter
Konferencen 6th World Non-Grid Connected Wind Power
Så er der igen grønt lys for husstandsvindmøller og solceller i Danmark
PSO ordningen ligger i ruiner; genindfør den succesrige nettomålingsordning
Betal med MobilePay på Folkecenter
Hvide Sande vinder Den Europæiske Solpris 2013
Sol til energi
Incitamentskonference
Lys til Afrika workshop
Udstilling af Tiny House på Folkecenter i september måned
Folkecenterets generalforsamling 2013
Til pressen 25. juni 2013
Byg din egen vindmølle
Anlæg til spildevandsrensning
4. konference om "Fossil frie Thy"
Ny rapport: Vindmøller som løftestang
ARTE TV i Thy
Selvforsyning med solceller stoppes
Topmøde i Thy
Martin Lidegaard deltager
Åbent Hus på Folkecenter
Dialog konference "Fossil Frie Thy"
Spar 20 mia. kr. på vindkraft
Der er brug for Folkecentre for Vedvarende Energi i hele verden
WCRE pressemeddelelse 29. april 2011
WCRE insisterer på et globalt forbud mod nye kernekraftanlæg
  Testcenter for husstandsvindmøller en realitet
Preben Maegaard modtager International Community Power Award 2010
Hermann Scheer er død
Solceller til Malis skoler
Høringssvar vedr. Green Labs
Solcelle selvbyg
Udnævnelse af Preben Maegaard
Prisopgave
Høringsudtalelse ang. testcenter for store vindmøller
Høringsudtalelse ang. fond til grøn omstilling
Klimaløsninger Thy & Mors på COP15
Klimatopmødet kommer til Thy og Mors
Midtpunktets fem års fødselsdag
Foredragsrække af Ruth Kiwanuka
Limfjordsfortællinger 2009
Klimaløsninger Thy & Mors modtager kinesisk energidirektør
Byg din solfanger selv og gå glad i bad
VisitDenmark forpligter sig til Thy & Mors
Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Delegation fra Nordkorea besøger Folkecenteret
Klima- og energiminister Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Verdens første fuldmurede passivhus
Internationalt fokus på energien fra Thy
Canadisk ministerbesøg i Nordvestjylland
International TV-stjerne i Thy
Klimaløsninger Thy & Mors til verdens største industrimesse
Møde med Connie Hedegaard
Folketingsmedlem besøger sekretariatet for klimaløsninger Thy og Mors
Ægyptisk delegation på Folkecenteret
Folketingsmedlem besøger Folkecenteret
Udtalelse til Energistyrelsen om anlæg til egenproduktion
Nej til kul - ja til vedvarende energi
Indvielse af Danmarks første brint tankstation
Så kan der bygges solvarmeanlæg igen
Cubas ambassadør besøger Folkecenteret 7. marts
Kulkraft hører til på teknisk museum
Folkecenter i Uganda
ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
Ny bog udkommet om Preben Maegaard
Symposium 15. september 2006
Bølgekraften i Danmark
Ambassadør på besøg
Agentur for vedvarende energi
Biobrændstof
2. årgang
 Nyt fra os selv
 Nyt fra den store verden
 Besøg på Folkecenteret

Testcenter for husstandsvindmøller en realitet

februar 2011

 

 

Til Pressen
---------------

Testcenter for husstandsvindmøller en realitet
Flaget blev hejst på Folkecenteret, da miljøminister Karen Ellemann den 9. februar meddelte, at hun er indstillet på at finde finansiering af et tilskud på op til 7,3 mio. kr. til et testcenter for husstandsvindmøller. Ministeren vil skaffe pengene, såfremt der ikke kan tilvejebringes anden finansiering.

Det er planen, at testcentret skal etableres i et vindmæssigt perfekt landbrugsområde i Sindrup Vejle i Thy. Det er dog forudsat, at kommunen kan tilvejebringe det planmæssige grundlag, men testcentret er rykket et stort skridt nærmere, for fra alle sider bliver der vist beredvillighed.

Oplysningen om regeringens positive indstilling blev givet i et svar fra ministeren til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Dansk Folkepartis medlem af udvalget, Jørn Dohrmann, som har arbejdet med planerne i nogen tid i nært samarbejde med sin partifælle, Ib Poulsen, som er valgt i Thy, havde stillet spørgsmålet til miljøministeren. Det lød:

”Brancheforeningen for husstandsvindmøller har indledt et samarbejde med Aalborg Universitet og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi om etablering af et testcenter for husstandsvindmøller i Thy. Thisted Kommune har oplyst, at projektet har lokal opbakning, og at man drøfter mulighederne for etablering af testcenteret med initiativtager. Dansk Folkeparti går ind for udvikling af vindenergi i Danmark og arbejder også for at sikre gode rammevilkår for husstandsvindmøller. Vil ministeren på den baggrund tilkendegive, at ministeren er indstillet på at sikre, at projektet opnår den nødvendige økonomiske støtte, således at der også kan etableres et testcenter for husstandsvindmøller?”

Og svaret lød:

”Regeringen lægger som bekendt stor vægt på at skabe de bedste ramme-betingelser for udvikling og anvendelse af alternativ energi med henblik på at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer.

På den baggrund lægger jeg vægt på, at der skabes mulighed for at teste også husstandsvindmøller og er indstillet på at finde finansiering af et tilskud på op til 7,3 mio. kr. til det nævnte testcenter, såfremt der ikke kan tilvejebringes anden finansiering, og forudsat at kommunen kan tilvejebringe det planmæssige grundlag.”

Brancheforeningen for Husstandsvindmøller, som repræsenterer 18 virksomheder over hele landet, har presset på overfor politikerne for at få oprettet et testcenter, hvor de mindre vindmøller kan blive afprøvet. ”Virksomhederne står i kø for at få afprøvet deres møller” udtaler formanden for brancheforeningen, Morten Petersen. ”Ligesom en bil skal godkendes for at kunne komme ud at køre, så skal en husstandsmølle det også. Sikkerhed og holdbarhed skal være i orden. Derfor er der et akut behov for forbedrede forhold for afprøvning”, siger han.

Folkecenteret ser frem til at stå for etablering, drift og udvikling af testcentret i samarbejde med Brancheforeningen for Husstandsvindmøller, Teknologisk Institut, Risø, Aalborg Universitet, Thisted kommune og Region Nord.

Yderligere oplysninger bedes rettet til informationsleder, Jane Kruse, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi på 9795 6600.

10. februar 2011

Se TV indslag fra TV Midt-Vest.