Arrangementer
 Pressemeddelelser
Margrethe Vestager taler på møde om nye EU regler for vindmøller og andre former for vedvarende energi
Nordjysk opfinder vil dele lys idé med hele verden
Dansk vedvarende energi i Tyrkiet
Fokus på sociale konsekvenser skal bane vejen for grøn energi
Reception for Preben Maegaard 80 år
MF Lise Bech besøger Folkecenter
Light over Africa
CEVELA, Center for Vedvarende Energi i Landdistrikter
Husstandsvindmøller er igen på dagsordenen
Simon Kollerup besøger Folkecenter
Konferencen 6th World Non-Grid Connected Wind Power
Så er der igen grønt lys for husstandsvindmøller og solceller i Danmark
PSO ordningen ligger i ruiner; genindfør den succesrige nettomålingsordning
Betal med MobilePay på Folkecenter
Hvide Sande vinder Den Europæiske Solpris 2013
Sol til energi
Incitamentskonference
Lys til Afrika workshop
Udstilling af Tiny House på Folkecenter i september måned
Folkecenterets generalforsamling 2013
Til pressen 25. juni 2013
Byg din egen vindmølle
Anlæg til spildevandsrensning
4. konference om "Fossil frie Thy"
Ny rapport: Vindmøller som løftestang
ARTE TV i Thy
Selvforsyning med solceller stoppes
Topmøde i Thy
Martin Lidegaard deltager
Åbent Hus på Folkecenter
Dialog konference "Fossil Frie Thy"
  Spar 20 mia. kr. på vindkraft
Der er brug for Folkecentre for Vedvarende Energi i hele verden
WCRE pressemeddelelse 29. april 2011
WCRE insisterer på et globalt forbud mod nye kernekraftanlæg
Testcenter for husstandsvindmøller en realitet
Preben Maegaard modtager International Community Power Award 2010
Hermann Scheer er død
Solceller til Malis skoler
Høringssvar vedr. Green Labs
Solcelle selvbyg
Udnævnelse af Preben Maegaard
Prisopgave
Høringsudtalelse ang. testcenter for store vindmøller
Høringsudtalelse ang. fond til grøn omstilling
Klimaløsninger Thy & Mors på COP15
Klimatopmødet kommer til Thy og Mors
Midtpunktets fem års fødselsdag
Foredragsrække af Ruth Kiwanuka
Limfjordsfortællinger 2009
Klimaløsninger Thy & Mors modtager kinesisk energidirektør
Byg din solfanger selv og gå glad i bad
VisitDenmark forpligter sig til Thy & Mors
Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Delegation fra Nordkorea besøger Folkecenteret
Klima- og energiminister Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Verdens første fuldmurede passivhus
Internationalt fokus på energien fra Thy
Canadisk ministerbesøg i Nordvestjylland
International TV-stjerne i Thy
Klimaløsninger Thy & Mors til verdens største industrimesse
Møde med Connie Hedegaard
Folketingsmedlem besøger sekretariatet for klimaløsninger Thy og Mors
Ægyptisk delegation på Folkecenteret
Folketingsmedlem besøger Folkecenteret
Udtalelse til Energistyrelsen om anlæg til egenproduktion
Nej til kul - ja til vedvarende energi
Indvielse af Danmarks første brint tankstation
Så kan der bygges solvarmeanlæg igen
Cubas ambassadør besøger Folkecenteret 7. marts
Kulkraft hører til på teknisk museum
Folkecenter i Uganda
ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
Ny bog udkommet om Preben Maegaard
Symposium 15. september 2006
Bølgekraften i Danmark
Ambassadør på besøg
Agentur for vedvarende energi
Biobrændstof
2. årgang
 Nyt fra os selv
 Nyt fra den store verden
 Besøg på Folkecenteret

 

Spar 20 mia. kr. på vindkraft 2012 til 2020

januar 2012

Af Preben Maegaard, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

 

Vindenergi er tildelt en høj andel af fremtidens energiforsyning. Ved at lade de lokale forsyningsselskaber for el og varme opstille vindmøllerne på land, kan der i perioden 2012 til 2020 med en gradvis udbygning spares op til 20 milliarder kroner i forhold til at hente en tilsvarende el-produktion fra offshore vindmøller. 
     

Det danske elforbrug er på ca. 36 TWh (36 milliarder kWh) om året. For at komme op på de planlagte 50 % vindkraft, skal der i 2020 produceres 18 TWh vindkraft. Det er 10 TWh mere end de nuværende årlige 8 TWh fra vinden. Det betyder 12 til 16 nye vindmøller på 2 MW pr. kommune i Danmark. 
     

De dramatiske besparelser opstår, fordi hver kilowatttime fra havet koster dobbelt så meget at producere som landbaseret vindkraft. I 2020 og hvert år derefter vil der komme en besparelse på op til 5 milliarder kroner ved at vælge den billigste løsning. Det er langt mere end de beløb, der forhandles om i den aktuelle energipolitiske situation.
       

Dersom man lader ejerskab og drift af de landbaserede vindmøller blive en forsyningsopgave for de lokale forbrugerejede eller kommunale selskaber, som det er kendt indenfor fjernvarme, el-distribution mv., vil der være en yderligere besparelse på 1 milliard kroner om året, idet man kan betragte de lokale grønne fonde som en del af den offentlige sektor. 
     
Med afvigelser fra kommune til kommune kan man sagtens finde plads til 12 til 16 store vindmøller frem til 2020, når det bliver klart for lokalbefolkningen, at indtægten fra vindmøllerne af kommunerne er øremærket til energirenoveringer af offentlige bygninger som skoler, børnehaver, plejehjem, sygehuse, til at hjemmeplejen får elbiler og andre opgaver, der er til gavn for alle borgerne. Dermed opnås den nødvendige, lokale accept hos kommunalpolitikere og befolkningen, som ikke mindst ved opstilling af vindmøller i praksis har vist sig at være altafgørende.
     

Især i udkants Danmark kan der endog blive kapløb om at opstille mange store vindmøller, fordi salget af grøn el giver kommunerne mulighed for at gennemføre investeringer, der ellers ikke ville have været råd til. For en kommune som Thisted, hvor man planlægger at opstille ca. 40 nye, store vindmøller vil den grønne fond årligt kunne disponere over ca. 40 millioner kroner, der vil komme hele lokalsamfundet til gode. I udkantsområderne vil der være mange kommuner, der på tilsvarende måde kan hente nye indtægter gennem udnyttelse af de lokale vindressourcer.

For yderligere information, kontakt Preben Maegaard på tlf.: 2127 6677/
9795 6600, eller e-mail: pm@@.comfolkecenter.dk
 

Informationsleder Jane Kruse kan ligeledes kontaktes på tlf.: 4060 4551/
9795 6600.

Læs pressemeddelelsen Spar 20 mia. kr. på vindkraft 2012 til 2020 i pdf format.