Arrangementer
 Pressemeddelelser
Margrethe Vestager taler på møde om nye EU regler for vindmøller og andre former for vedvarende energi
Nordjysk opfinder vil dele lys idé med hele verden
Dansk vedvarende energi i Tyrkiet
Fokus på sociale konsekvenser skal bane vejen for grøn energi
Reception for Preben Maegaard 80 år
MF Lise Bech besøger Folkecenter
Light over Africa
CEVELA, Center for Vedvarende Energi i Landdistrikter
Husstandsvindmøller er igen på dagsordenen
Simon Kollerup besøger Folkecenter
Konferencen 6th World Non-Grid Connected Wind Power
Så er der igen grønt lys for husstandsvindmøller og solceller i Danmark
PSO ordningen ligger i ruiner; genindfør den succesrige nettomålingsordning
Betal med MobilePay på Folkecenter
Hvide Sande vinder Den Europæiske Solpris 2013
Sol til energi
Incitamentskonference
Lys til Afrika workshop
Udstilling af Tiny House på Folkecenter i september måned
Folkecenterets generalforsamling 2013
Til pressen 25. juni 2013
Byg din egen vindmølle
Anlæg til spildevandsrensning
4. konference om "Fossil frie Thy"
Ny rapport: Vindmøller som løftestang
ARTE TV i Thy
  Selvforsyning med solceller stoppes
Topmøde i Thy
Martin Lidegaard deltager
Åbent Hus på Folkecenter
Dialog konference "Fossil Frie Thy"
Spar 20 mia. kr. på vindkraft
Der er brug for Folkecentre for Vedvarende Energi i hele verden
WCRE pressemeddelelse 29. april 2011
WCRE insisterer på et globalt forbud mod nye kernekraftanlæg
Testcenter for husstandsvindmøller en realitet
Preben Maegaard modtager International Community Power Award 2010
Hermann Scheer er død
Solceller til Malis skoler
Høringssvar vedr. Green Labs
Solcelle selvbyg
Udnævnelse af Preben Maegaard
Prisopgave
Høringsudtalelse ang. testcenter for store vindmøller
Høringsudtalelse ang. fond til grøn omstilling
Klimaløsninger Thy & Mors på COP15
Klimatopmødet kommer til Thy og Mors
Midtpunktets fem års fødselsdag
Foredragsrække af Ruth Kiwanuka
Limfjordsfortællinger 2009
Klimaløsninger Thy & Mors modtager kinesisk energidirektør
Byg din solfanger selv og gå glad i bad
VisitDenmark forpligter sig til Thy & Mors
Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Delegation fra Nordkorea besøger Folkecenteret
Klima- og energiminister Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Verdens første fuldmurede passivhus
Internationalt fokus på energien fra Thy
Canadisk ministerbesøg i Nordvestjylland
International TV-stjerne i Thy
Klimaløsninger Thy & Mors til verdens største industrimesse
Møde med Connie Hedegaard
Folketingsmedlem besøger sekretariatet for klimaløsninger Thy og Mors
Ægyptisk delegation på Folkecenteret
Folketingsmedlem besøger Folkecenteret
Udtalelse til Energistyrelsen om anlæg til egenproduktion
Nej til kul - ja til vedvarende energi
Indvielse af Danmarks første brint tankstation
Så kan der bygges solvarmeanlæg igen
Cubas ambassadør besøger Folkecenteret 7. marts
Kulkraft hører til på teknisk museum
Folkecenter i Uganda
ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
Ny bog udkommet om Preben Maegaard
Symposium 15. september 2006
Bølgekraften i Danmark
Ambassadør på besøg
Agentur for vedvarende energi
Biobrændstof
2. årgang
 Nyt fra os selv
 Nyt fra den store verden
 Besøg på Folkecenteret

Selvforsyning med solceller vil stoppe med regeringens udspil

6. november 2012 

 

 

Regeringens udkast til ændring af ordning med solceller og andre mindre vedvarende energianlæg vil sætte en stopper for den enkelte husstands mulighed for selvforsyning og dermed befolkningens mulighed for selv at investere i omstillingen til vedvarende energi.

Solcellerne producerer især om sommeren, hvor elforbruget i de private husholdninger er lavest. I regeringens udspil vil der ske afregning time for time i modsætning til i dag med afregning på årsbasis.

For et solcelleanlæg på 6 kW har det som konsekvens, at når anlægget en julidag producerer 55 kWh og dit forbrug er 4 kWh, får familien max kr. 1,30 for de 51 kWh, hvor den samme produktion i dag med nettoafregningen har en værdi på kr. 2,10. Kun for de 4 kWh får man den fulde pris. Dermed bliver den meget folkelige selvforsyningsordning reelt likvideret. Ovenikøbet skal salgsprisen for solcelleelektricitet nedtrappes år for år de næste 5 år til kr. 0,60 pr. kWh. Det vil sætte den meget lovende solcelleopsætning i stå.

De danske husholdninger har været aktivt med i omstillingen til vedvarende energi siden nettoafregningsordningens start i juni 2010. Familierne har investeret flere milliarder kroner af deres opsparede midler i solceller, hvilket har skabt omkring 3000 nye arbejdspladser. Samtidig er husholdningerne blevet selvforsynende med elektricitet, er blevet energibesparende, sparer CO2 og har brugt timer og dage på at hente viden på dette for danskeren nye energiområde. En ikke bureaukratisk ordning vil blive afløst af en bureaukratisk.

Danmark var på vej til at blive et foregangsland - også indenfor solceller, selv om der er langt igen. Den mulighed bliver forpasset med regeringens udspil. Tyskland har således 31.000 MW solceller, hvor der i Danmark er opstillet 200 MW. For at komme på niveau med nabolandet skulle vi i dag have 2000 MW solceller og i 2020 3.500 MW, så der er god grund til at sætte alle sejl til. Her er regeringens ambitionsniveau med 700 til 800 MW i 2020 alt for beskedent.

Nettomålerordningen med afregning over et år har været en ubetinget succes. Med den blev der omsider sat gang i udbygningen med solceller. Den bør fortsætte for at give befolkningen mulighed for at bidrage til den nødvendige omstilling til vedvarende energi og dermed gøre Danmark fossil frit.

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, 7760 Hurup Thy

Preben Maegaard, forstander, telefon 9795 6677 / 9795 6600