Arrangementer
 Pressemeddelelser
Margrethe Vestager taler på møde om nye EU regler for vindmøller og andre former for vedvarende energi
Nordjysk opfinder vil dele lys idé med hele verden
Dansk vedvarende energi i Tyrkiet
Fokus på sociale konsekvenser skal bane vejen for grøn energi
Reception for Preben Maegaard 80 år
MF Lise Bech besøger Folkecenter
Light over Africa
CEVELA, Center for Vedvarende Energi i Landdistrikter
Husstandsvindmøller er igen på dagsordenen
Simon Kollerup besøger Folkecenter
Konferencen 6th World Non-Grid Connected Wind Power
Så er der igen grønt lys for husstandsvindmøller og solceller i Danmark
  PSO ordningen ligger i ruiner; genindfør den succesrige nettomålingsordning
Betal med MobilePay på Folkecenter
Hvide Sande vinder Den Europæiske Solpris 2013
Sol til energi
Incitamentskonference
Lys til Afrika workshop
Udstilling af Tiny House på Folkecenter i september måned
Folkecenterets generalforsamling 2013
Til pressen 25. juni 2013
Byg din egen vindmølle
Anlæg til spildevandsrensning
4. konference om "Fossil frie Thy"
Ny rapport: Vindmøller som løftestang
ARTE TV i Thy
Selvforsyning med solceller stoppes
Topmøde i Thy
Martin Lidegaard deltager
Åbent Hus på Folkecenter
Dialog konference "Fossil Frie Thy"
Spar 20 mia. kr. på vindkraft
Der er brug for Folkecentre for Vedvarende Energi i hele verden
WCRE pressemeddelelse 29. april 2011
WCRE insisterer på et globalt forbud mod nye kernekraftanlæg
Testcenter for husstandsvindmøller en realitet
Preben Maegaard modtager International Community Power Award 2010
Hermann Scheer er død
Solceller til Malis skoler
Høringssvar vedr. Green Labs
Solcelle selvbyg
Udnævnelse af Preben Maegaard
Prisopgave
Høringsudtalelse ang. testcenter for store vindmøller
Høringsudtalelse ang. fond til grøn omstilling
Klimaløsninger Thy & Mors på COP15
Klimatopmødet kommer til Thy og Mors
Midtpunktets fem års fødselsdag
Foredragsrække af Ruth Kiwanuka
Limfjordsfortællinger 2009
Klimaløsninger Thy & Mors modtager kinesisk energidirektør
Byg din solfanger selv og gå glad i bad
VisitDenmark forpligter sig til Thy & Mors
Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Delegation fra Nordkorea besøger Folkecenteret
Klima- og energiminister Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Verdens første fuldmurede passivhus
Internationalt fokus på energien fra Thy
Canadisk ministerbesøg i Nordvestjylland
International TV-stjerne i Thy
Klimaløsninger Thy & Mors til verdens største industrimesse
Møde med Connie Hedegaard
Folketingsmedlem besøger sekretariatet for klimaløsninger Thy og Mors
Ægyptisk delegation på Folkecenteret
Folketingsmedlem besøger Folkecenteret
Udtalelse til Energistyrelsen om anlæg til egenproduktion
Nej til kul - ja til vedvarende energi
Indvielse af Danmarks første brint tankstation
Så kan der bygges solvarmeanlæg igen
Cubas ambassadør besøger Folkecenteret 7. marts
Kulkraft hører til på teknisk museum
Folkecenter i Uganda
ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
Ny bog udkommet om Preben Maegaard
Symposium 15. september 2006
Bølgekraften i Danmark
Ambassadør på besøg
Agentur for vedvarende energi
Biobrændstof
2. årgang
 Nyt fra os selv
 Nyt fra den store verden
 Besøg på Folkecenteret

 

PSO ordningen ligger i ruiner; genindfør den succesrige nettomålingsordning

 

 

Pressemeddelelse
10. september 2014

PSO ordningen ligger i ruiner; genindfør den succesrige nettomålingsordning.
PSO ordningen ligger i ruiner. Det må konstateres, efter at EU har skrottet alle danske forsøg på fremadrettet at basere omstillingen til vedvarende energi på PSO, som vi kender ordningen.

For husstandsvindmøller og solceller er PSO krisen særligt alvorlig. Staten afskaffede den meget succesrige nettomålingsordning i november 2012 med den forklaring, at i løbet af tre måneder ville udbygningen med husstandsvindmøller og solceller kunne fortsætte, men nu indenfor PSO.

Dette politiske løfte holdt ikke. 22 måneder senere og efter ikke mindre end seks udvekslinger og svar mellem den danske Energistyrelse og EU's kontor for konkurrence, hvor danske energistøtteordninger skal notificeres (godkendes), kan hverken minister eller energipolitikere give et bud på en løsning.

Derfor kan virksomhederne, der fremstiller/distribuerer husstandsvindmøller og solceller samt deres mange underleverandører, ikke komme i gang med at ansætte de hundreder af medarbejdere, der er blevet fyret siden november 2012 inden for en ny lovende industriel sektor, som tilmed har et stort eksportpotentiale. For ikke at tale om bidraget til grøn omstilling.

Nettomålingsordningen er populær og u-bureaukratisk. Den blev blandt andet afskaffet fordi solcellerne var faldet i pris. Det kan der kompenseres for ved at staten opkræver et udligningsbeløb, ligesom el- distributionsselskaberne skal have et vederlag for at stille elnettet tilrådighed. Ved private VE-anlæg afregnes den produktion, der overstiger selvforsyningen, som nu er 60 øre pr. kWh.

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi forlanger, at den succesrige nettomålingsordning genindføres omgående. Det kan ske som en ministerbeføjelse ligesom ved nettomålingsordningens indførelse 4. juni 2010. Den kan træde i kraft hurtigt og behøver ikke som PSO at skulle tage turen via EU med mange spørgsmål og svar.

Ved nettomålingsordningen modtager man ikke tilskud. Måleren løber baglæns, og når solcellerne og vindmøllen på årsbasis har produceret det samme som husstandens elforbrug til lys og varme, er der tale om selvforsyning.

Finansministeren har et provenutab gennem mistede indtægter fra afgifter. Men det har han også, når forbrugerne kvitter cigaretterne eller skifter fra egen bil til tog eller bus, for ikke at tale om afgiftslettelsen, man får ved at erstatte oliefyret med en varmepumpe, hvortil strømmen tilmed kan komme fra et kuldrevet elværk. Det er der ingen, der begræder.

Det er endnu mere i hele samfundets interesse, at husstandene udskifter olieforbruget med selvforsyning fra egen lille vindmølle, solceller eller anden form for vedvarende energi.

I samfundets store husholdningsregnskab gør det ingen fattigere, om der er et provenutab hos staten eller der skal betales via PSO. Det er de samme mennesker, forbrugerne, der bidrager til omstillingen til en fossil fri fremtid, med sikring af klimaet og ny beskæftigelse. Med et PSO system, der ligger i ruiner, er det tiden at genindføre den succesrige nettomålingsordning.

Yderligere spørgsmål til pressemeddelelsen kan rettes til Jane Kruse, forstander Nordisk Folkecenter 9795 6600 eller 4060 4551