Arrangementer
 Pressemeddelelser
Margrethe Vestager taler på møde om nye EU regler for vindmøller og andre former for vedvarende energi
Nordjysk opfinder vil dele lys idé med hele verden
Dansk vedvarende energi i Tyrkiet
Fokus på sociale konsekvenser skal bane vejen for grøn energi
Reception for Preben Maegaard 80 år
MF Lise Bech besøger Folkecenter
Light over Africa
CEVELA, Center for Vedvarende Energi i Landdistrikter
Husstandsvindmøller er igen på dagsordenen
Simon Kollerup besøger Folkecenter
Konferencen 6th World Non-Grid Connected Wind Power
Så er der igen grønt lys for husstandsvindmøller og solceller i Danmark
PSO ordningen ligger i ruiner; genindfør den succesrige nettomålingsordning
Betal med MobilePay på Folkecenter
Hvide Sande vinder Den Europæiske Solpris 2013
Sol til energi
Incitamentskonference
Lys til Afrika workshop
Udstilling af Tiny House på Folkecenter i september måned
Folkecenterets generalforsamling 2013
Til pressen 25. juni 2013
Byg din egen vindmølle
Anlæg til spildevandsrensning
4. konference om "Fossil frie Thy"
  Ny rapport: Vindmøller som løftestang
ARTE TV i Thy
Selvforsyning med solceller stoppes
Topmøde i Thy
Martin Lidegaard deltager
Åbent Hus på Folkecenter
Dialog konference "Fossil Frie Thy"
Spar 20 mia. kr. på vindkraft
Der er brug for Folkecentre for Vedvarende Energi i hele verden
WCRE pressemeddelelse 29. april 2011
WCRE insisterer på et globalt forbud mod nye kernekraftanlæg
Testcenter for husstandsvindmøller en realitet
Preben Maegaard modtager International Community Power Award 2010
Hermann Scheer er død
Solceller til Malis skoler
Høringssvar vedr. Green Labs
Solcelle selvbyg
Udnævnelse af Preben Maegaard
Prisopgave
Høringsudtalelse ang. testcenter for store vindmøller
Høringsudtalelse ang. fond til grøn omstilling
Klimaløsninger Thy & Mors på COP15
Klimatopmødet kommer til Thy og Mors
Midtpunktets fem års fødselsdag
Foredragsrække af Ruth Kiwanuka
Limfjordsfortællinger 2009
Klimaløsninger Thy & Mors modtager kinesisk energidirektør
Byg din solfanger selv og gå glad i bad
VisitDenmark forpligter sig til Thy & Mors
Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Delegation fra Nordkorea besøger Folkecenteret
Klima- og energiminister Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Verdens første fuldmurede passivhus
Internationalt fokus på energien fra Thy
Canadisk ministerbesøg i Nordvestjylland
International TV-stjerne i Thy
Klimaløsninger Thy & Mors til verdens største industrimesse
Møde med Connie Hedegaard
Folketingsmedlem besøger sekretariatet for klimaløsninger Thy og Mors
Ægyptisk delegation på Folkecenteret
Folketingsmedlem besøger Folkecenteret
Udtalelse til Energistyrelsen om anlæg til egenproduktion
Nej til kul - ja til vedvarende energi
Indvielse af Danmarks første brint tankstation
Så kan der bygges solvarmeanlæg igen
Cubas ambassadør besøger Folkecenteret 7. marts
Kulkraft hører til på teknisk museum
Folkecenter i Uganda
ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
Ny bog udkommet om Preben Maegaard
Symposium 15. september 2006
Bølgekraften i Danmark
Ambassadør på besøg
Agentur for vedvarende energi
Biobrændstof
2. årgang
 Nyt fra os selv
 Nyt fra den store verden
 Besøg på Folkecenteret

Ny rapport: Vindmøller som løftestang for lokal udvikling i udkantsområder

februar 2013

 

 

Pressemeddelelse

Den 4. februar kl. 15:00 overrakte Nordisk Folkecenter en ny rapport: ”Vindmøller som løftestang for lokal udvikling i udkantsområder”, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen.

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi har netop præsenteret en ny rapport for minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, om vindmøllers betydning for vækst og arbejdspladser i yderområderne. Det vil samtidig give vindmølleprojekterne den nødvendige accept hos den berørte lokalbefolkning.

Rapporten, der er udarbejdet af Rambøll, belyser hvorledes lokalt, almennyttigt ejerskab af vindmøllerne kan føre til nye indkomster og arbejdspladser især i de dele af landet, hvor indkomstudviklingen halter efter resten af landet.

Det er samtidig her vindressourcerne er bedst og vindmøllerne vil have den højeste produktion. Rapporten gennemgår de forskellige ejerskabsformer, som lokale myndigheder, organisationer og borgere kan anvende ved etableringen af nye, store vindmøller, hvor det økonomiske potentiale er stort.

De næste seks år skal der opstilles 600 til 800 store vindmøller med i gennemsnit 20 til 30 vindmøller i hver af de 30 kommuner i yderområderne, hvor vindressourcerne er bedst. Det årlige økonomiske afkast vil med almennyttige ejerformer være en saltvandsindsprøjtning til nye lokale aktiviteter, idet overskuddet pr. vindmølle over en tyve års periode ligger på årligt 1 til 3 millioner kroner.

Jeg vil gerne takke Nordisk Folkecenter for at gå meget aktivt ind i arbejdet med at få etableret flere vindmøller i Danmark. Rapporten giver en række spændende bud på, hvordan man kan sikre lokal opbakning i landdistrikterne til opsætning af vindmøller. Det er et vigtigt bidrag til arbejdet på vindmølleområdet”, siger minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen.

De 1800 MW nye store vindmøller på land er rygraden i regeringens ambitiøse plan, at 50 % af det danske elforbrug i 2020 skal komme fra vinden. Så stor en samfundsmæssig omstilling er dog utænkelig uden lovmæssige justeringer”, siger Preben Maegaard, forstander for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Her viser erfaringerne, at den direkte, folkelige inddragelse fører til resultater, når de lokale energiressourcer skal udnyttes. Eksterne investorer derimod møder ofte afvisning og protester. De kommunale beslutningstagere foretrækker naturligvis vindmølleprojekter, som deres egne vælgere aktivt går ind for”.

Interessen er stor, når vindmøllerne gennem almennyttigt ejerskab kommer alle i lokalsamfundet til gavn. Ved at lade initiativet til fremtidens vindmølleprojekter udspringe lokalt, kan projekterne gennemføres. Og finansieringen er ikke et problem. Det er meget sikkert at udlåne til vindmøller. Omstillingen til et fossilfrit samfund bliver dermed løftestangen for fremgang og vækst i de dele af landet, hvor der sker affolkning og tilbagegang, fordi mulighederne i dag er for få. Det er hovedpointen i den nye rapport”, siger Preben Maegaard.

Rapporten kan downloades her: http://www.folkecenter.dk/dk/news/fc/vindmoeller-som-loeftestang/.

Vi sender gerne den trykte version ved henvendelse til 9795 6600 eller e-mail til info@@.comfolkecenter.dk.

Se også Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside: Vindmøller kan skabe vækst og arbejdspladser.

Nordisk Folkecenter afholder den 18. april 2013 en konference på hotel Fjordgården i Ringkøbing, med temaet: Vindmøller som løftestang for økonomisk udvikling i yderområderne. 

Programmet er under udarbejdelse: http://www.folkecenter.dk/dk/news/arr/konference-vindmoeller-som-loeftestang/

For kommentarer, spørgsmål og uddybning kontakt venligst Preben Maegaard, forstander Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, 9795 6600