Arrangementer
 Pressemeddelelser
Margrethe Vestager taler på møde om nye EU regler for vindmøller og andre former for vedvarende energi
  Nordjysk opfinder vil dele lys idé med hele verden
Dansk vedvarende energi i Tyrkiet
Fokus på sociale konsekvenser skal bane vejen for grøn energi
Reception for Preben Maegaard 80 år
MF Lise Bech besøger Folkecenter
Light over Africa
CEVELA, Center for Vedvarende Energi i Landdistrikter
Husstandsvindmøller er igen på dagsordenen
Simon Kollerup besøger Folkecenter
Konferencen 6th World Non-Grid Connected Wind Power
Så er der igen grønt lys for husstandsvindmøller og solceller i Danmark
PSO ordningen ligger i ruiner; genindfør den succesrige nettomålingsordning
Betal med MobilePay på Folkecenter
Hvide Sande vinder Den Europæiske Solpris 2013
Sol til energi
Incitamentskonference
Lys til Afrika workshop
Udstilling af Tiny House på Folkecenter i september måned
Folkecenterets generalforsamling 2013
Til pressen 25. juni 2013
Byg din egen vindmølle
Anlæg til spildevandsrensning
4. konference om "Fossil frie Thy"
Ny rapport: Vindmøller som løftestang
ARTE TV i Thy
Selvforsyning med solceller stoppes
Topmøde i Thy
Martin Lidegaard deltager
Åbent Hus på Folkecenter
Dialog konference "Fossil Frie Thy"
Spar 20 mia. kr. på vindkraft
Der er brug for Folkecentre for Vedvarende Energi i hele verden
WCRE pressemeddelelse 29. april 2011
WCRE insisterer på et globalt forbud mod nye kernekraftanlæg
Testcenter for husstandsvindmøller en realitet
Preben Maegaard modtager International Community Power Award 2010
Hermann Scheer er død
Solceller til Malis skoler
Høringssvar vedr. Green Labs
Solcelle selvbyg
Udnævnelse af Preben Maegaard
Prisopgave
Høringsudtalelse ang. testcenter for store vindmøller
Høringsudtalelse ang. fond til grøn omstilling
Klimaløsninger Thy & Mors på COP15
Klimatopmødet kommer til Thy og Mors
Midtpunktets fem års fødselsdag
Foredragsrække af Ruth Kiwanuka
Limfjordsfortællinger 2009
Klimaløsninger Thy & Mors modtager kinesisk energidirektør
Byg din solfanger selv og gå glad i bad
VisitDenmark forpligter sig til Thy & Mors
Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Delegation fra Nordkorea besøger Folkecenteret
Klima- og energiminister Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Verdens første fuldmurede passivhus
Internationalt fokus på energien fra Thy
Canadisk ministerbesøg i Nordvestjylland
International TV-stjerne i Thy
Klimaløsninger Thy & Mors til verdens største industrimesse
Møde med Connie Hedegaard
Folketingsmedlem besøger sekretariatet for klimaløsninger Thy og Mors
Ægyptisk delegation på Folkecenteret
Folketingsmedlem besøger Folkecenteret
Udtalelse til Energistyrelsen om anlæg til egenproduktion
Nej til kul - ja til vedvarende energi
Indvielse af Danmarks første brint tankstation
Så kan der bygges solvarmeanlæg igen
Cubas ambassadør besøger Folkecenteret 7. marts
Kulkraft hører til på teknisk museum
Folkecenter i Uganda
ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
Ny bog udkommet om Preben Maegaard
Symposium 15. september 2006
Bølgekraften i Danmark
Ambassadør på besøg
Agentur for vedvarende energi
Biobrændstof
2. årgang
 Nyt fra os selv
 Nyt fra den store verden
 Besøg på Folkecenteret


Pressemeddelelse fra Folkecenteret og EnergiVagt ApS 23. juni 2016

 

Nordjysk opfinder vil dele lys idé med hele verden


Opfinder og thybo Anker Mardal har udviklet en unik og yderst klimavenlig generator. Mardals Solgenerator udnytter udelukkende solens energi og fungerer helt uden miljøbelastende batterier og fossile brændstoffer. 

Den 24.-25. juni 2016 afholder Anker Mardal i samarbejde med Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi en workshop, hvor Solgeneratoren præsenteres og bygges.

 

Anker Mardal underviser interesserede fra Folkecentret i at bygge en Solgenerator.

På workshoppen vil deltagerne lære præcis hvordan de selv kan bygge en solgenerator til et 200 Watt solcellepanel.

Anker Mardal mener, at der er brug for at bryde med vanetænkning, når det gælder løsninger på verdens klimaproblemer. ”Vi sidder fast i idéer om, at alt skal fungere som det gør her hos os”, siger han. ”Det gælder både i forhold til elektronik og i forhold til, hvordan vi deler viden globalt”. 

Solgeneratorens hemmelighed er en unik inverter. Ifølge Mardal udnytter den et gammelt princip, som er blevet glemt i moderne tid. Og så bygger den på en idé, som på vores breddegrader er ret revolutionerende: Tanken om, at elektriske apparater kan være meget nyttige i mange sammenhænge, selv om de kun fungerer ved en vis mængde dagslys.

”Jeg har simpelthen vendt tingene på hovedet og spurgt: Hvorfor skal elektronik egentlig altid kunne fungere maksimalt døgnet rundt? Det er en standard, vi har vænnet os til, og det er blevet en stopklods for den måde, vi tænker på, når vi søger nye løsninger. Til mange formål er det faktisk slet ikke nødvendigt”, forklarer Anker Mardal. Når der er mindre sollys, vil Solgeneratoren stadig fungere, men vil blot levere mindre energi.  For eksempel kan en lille mængde sol fint holde en radio eller en bærbar computer kørende, uden at man kan mærke forskel. 

Solgeneratoren er ualmindeligt klimavenlig, fordi den slet ikke anvender hverken batterier eller fossile brændstoffer. Samtidig er konstruktionen enkel og billig at producere, og forbrugeren sparer dyre batterier og brændstoffer.  Det gør Solgeneratoren til en oplagt løsning i fattige egne uden adgang til elnet, men til gengæld med masser af sol, f.eks. store områder af Afrika.

Anker Mardal håber at inspirere danske organisationer til at viderebringe konceptet til deres samarbejdspartnere i udviklingslande. Han er selv ejer af mikrovirksomheden EnergiVagt ApS og håber nu, at hans opfindelse kan give næring til andre bæredygtige mikrovirksomheder rundt om i verden, som vil producere Solgeneratoren til deres nærområder. 

Samtidig tyder foreløbige analyser på, at opfindelsen også har mange anvendelsesmuligheder i Danmark og andre industrilande.

For at afdække mulighederne testes Solgeneratoren på Folkecenteret. P.t. testes en større Solgenerator, hvor en prototype lige nu holder temperaturen i en kummefryser og et køleskab. Ifølge forstander for Folkecenteret Jane Kruse har Solgeneratoren vist sig at være særdeles effektiv til forskellige former for køl.   

Workshoppen afholdes i samarbejde med Morsø U-landsforening og Seniorer Uden Grænser.

> Læs mere om workshoppen


Kontakt

Jane Kruse, forstander for Nordisk Folkecenter: Mobil 40 60 45 51 / jk@@.comfolkecenter.dk.

Opfinder Anker Mardal er thybo og har brændt for elektronik, siden han var 11 år gammel. I dag er han specialiseret inden for energioptimering. Han ejer og driver virksomheden EnergiVagt ApS, som samarbejder med sine kunder om gode energiløsninger og yder teknisk førstehjælp, når der går koks i elektronikken f.eks. i systemer til varmestyring, ventilationsanlæg osv. Læs mere om EnergiVagt ApS.

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi er beliggende i Thy. Folkecenteret er en selvejende institution, som igennem 30 år har arbejdet med folkelig forankring og decentral udbredelse af vedvarende energi. Små og mellemstore virksomheder er en vigtig målgruppe for organisationen. Læs mere på www.folkecenter.dk

 

BAGGRUND

OM SOLGENERATOREN

Solgeneratoren består af solpaneler og en unik, specialkonstrueret inverter.  Den kan i mange tilfælde erstatte en brændstofdrevet generator og batterier. 

Derfor er solgeneratoren unik:

1)Den bygger på en nyskabende konstruktion, som giver strøm afpasset såvel forbrug som tilgængelig solenergi. Det gør den ved at regulere det tilkoblede udstyrs forbrug/hastighed efter den aktuelt tilgængelige solenergi.

2)På grund af den unikke konstruktion er den helt uafhængig af brændstoffer og batterier.

3) Konstruktionen er relativt simpel og produktionsomkostningerne lave.

4) Den kan bygges med genbrugsmaterialer, f.eks. dele fra en gammel radio.

5) Open Access: Opfindere har valgt at dele teknologien verden.
 

I samarbejde med Folkecenteret søger Anker Mardal midler til at videreudvikle og teste Solgeneratoren. Ønsket er at prøve det af i større skala, både i Danmark og i Afrika. Indtil videre har projektet opnået 25.000 kroner i støtte fra Miljø- og Energifonden til indkøb af materialer. Målet er 100.000 kroner.

 

SÅDAN GØR SOLGENERATOREN EN FORSKEL FOR MILJØET

•  Solgeneratoren er batterifri. Batterier indeholder tungmetaller og andre problematiske stoffer, som belaster miljøet både ved produktion og bortskaffelse.  Alene i EU forbruges der over 1 milliard ton batterier årligt. Miljøgevinsten er endnu større i udviklingslande, hvor batterier typisk forurener mere og har kortere holdbarhed.

• 100 % vedvarende energiSolgeneratoren danner vekselstrøm direkte via solpaneler. De gængse generatorer på markedet i dag benytter batterier eller fossile brændstoffer som benzin eller diesel, med belastning af miljøet og klimaet til følge. Selv klimavenlige ’microgrids’, der bygger på vedvarende energi, opererer stadig med batterier og dieselgeneratorer.

• Produktet kan konstrueres ud fra genbrugsmaterialer. Solgeneratoren består af enkle dele, som kan holde til genbrug mange gange. Nogle komponenter kan f.eks. hentes fra en ældre kasseret radio.

 

SOLGENERATORENS POTENTIALE

•  Miljø- og klimavenlighed i superklasse. Produktet er særdeles miljøvenligt sammenlignet med kendte alternativer – brændstofdrevne generatorer og batterier. Selv lokale løsninger, der bygger på vedvarende energi i lille skala, er i dag stadig afhængige af klassiske generatorer og/eller batterier til oplagring af strømmen.

•  Billig strøm. Batterier er dyre. Det er et særligt problem for fattige lokalsamfund i udviklingslande uden adgang til elnet. Tilmed har batterierne selv et eget strømforbrug og svære at håndtere miljømæssigt, når de ikke længere fungerer.

•  Produktet bygger på et relativt simpelt koncept. Personer med teknisk snilde kan lære at samle og vedligeholde solgeneratoren. Det giver et godt afsæt for, at der kan opstå mikrovirksomheder, som lever af at producere og reparere den i lokale områder.

• Hjælp til lokalsamfund i udviklingslande. Ca. 1.4 mia. mennesker i verden lever uden adgang til elnet. Derudover oplever ca. 1 mia. mennesker hyppige strømsvigt i hverdagen.  Solgeneratoren tilbyder billig og klimavenlig strøm, som er uafhængig af el-net og batterier. Det vil sætte marginaliserede lokalsamfund i stand til at skabe bedre vilkår for sig selv.

• Potentiale i Danmark og andre industrilande. Solgeneratoren er et ekstremt klimavenligt alternativ i mange sammenhænge. F.eks. på camping- eller sejlturen, ved havearbejde og andre gøremål, som finder sted langt fra en stikkontakt – eksempelvis spejderlejre og andre friluftsarrangementer.  En større del af indbyggerne i flere europæiske lande mangler desuden aktuelt adgang til en stabil elforsyning.

> Download pressemeddelelsen i PDF format