Arrangementer
 Pressemeddelelser
Margrethe Vestager taler på møde om nye EU regler for vindmøller og andre former for vedvarende energi
Nordjysk opfinder vil dele lys idé med hele verden
Dansk vedvarende energi i Tyrkiet
Fokus på sociale konsekvenser skal bane vejen for grøn energi
Reception for Preben Maegaard 80 år
MF Lise Bech besøger Folkecenter
Light over Africa
CEVELA, Center for Vedvarende Energi i Landdistrikter
Husstandsvindmøller er igen på dagsordenen
Simon Kollerup besøger Folkecenter
Konferencen 6th World Non-Grid Connected Wind Power
Så er der igen grønt lys for husstandsvindmøller og solceller i Danmark
PSO ordningen ligger i ruiner; genindfør den succesrige nettomålingsordning
Betal med MobilePay på Folkecenter
Hvide Sande vinder Den Europæiske Solpris 2013
Sol til energi
Incitamentskonference
Lys til Afrika workshop
Udstilling af Tiny House på Folkecenter i september måned
Folkecenterets generalforsamling 2013
Til pressen 25. juni 2013
Byg din egen vindmølle
Anlæg til spildevandsrensning
4. konference om "Fossil frie Thy"
Ny rapport: Vindmøller som løftestang
ARTE TV i Thy
Selvforsyning med solceller stoppes
Topmøde i Thy
Martin Lidegaard deltager
Åbent Hus på Folkecenter
Dialog konference "Fossil Frie Thy"
Spar 20 mia. kr. på vindkraft
Der er brug for Folkecentre for Vedvarende Energi i hele verden
WCRE pressemeddelelse 29. april 2011
WCRE insisterer på et globalt forbud mod nye kernekraftanlæg
Testcenter for husstandsvindmøller en realitet
Preben Maegaard modtager International Community Power Award 2010
Hermann Scheer er død
Solceller til Malis skoler
Høringssvar vedr. Green Labs
Solcelle selvbyg
Udnævnelse af Preben Maegaard
Prisopgave
Høringsudtalelse ang. testcenter for store vindmøller
Høringsudtalelse ang. fond til grøn omstilling
Klimaløsninger Thy & Mors på COP15
Klimatopmødet kommer til Thy og Mors
Midtpunktets fem års fødselsdag
Foredragsrække af Ruth Kiwanuka
Limfjordsfortællinger 2009
Klimaløsninger Thy & Mors modtager kinesisk energidirektør
Byg din solfanger selv og gå glad i bad
VisitDenmark forpligter sig til Thy & Mors
Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Delegation fra Nordkorea besøger Folkecenteret
Klima- og energiminister Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Verdens første fuldmurede passivhus
Internationalt fokus på energien fra Thy
Canadisk ministerbesøg i Nordvestjylland
International TV-stjerne i Thy
Klimaløsninger Thy & Mors til verdens største industrimesse
Møde med Connie Hedegaard
Folketingsmedlem besøger sekretariatet for klimaløsninger Thy og Mors
Ægyptisk delegation på Folkecenteret
Folketingsmedlem besøger Folkecenteret
Udtalelse til Energistyrelsen om anlæg til egenproduktion
  Nej til kul - ja til vedvarende energi
Indvielse af Danmarks første brint tankstation
Så kan der bygges solvarmeanlæg igen
Cubas ambassadør besøger Folkecenteret 7. marts
Kulkraft hører til på teknisk museum
Folkecenter i Uganda
ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
Ny bog udkommet om Preben Maegaard
Symposium 15. september 2006
Bølgekraften i Danmark
Ambassadør på besøg
Agentur for vedvarende energi
Biobrændstof
2. årgang
 Nyt fra os selv
 Nyt fra den store verden
 Besøg på Folkecenteret

Nej til kul - ja til vedvarende energi.

Af Preben Maegaard, 23. januar 2008.

Til Pressen

Nej til fossile brændsler.
Ja til vedvarende energi og energieffektivitet!

Danmark skal glæde sig over høje krav fra EU-kommissionen, når det gælder omstillingen til vedvarende energi og energieffektivitet. Det giver os en enestående mulighed for på samme tid at stille om fra kul og andre fossile brændsler til vedvarende energi.

Forbruget af kul, det mest forurenende af alle brændsler, har i de seneste år været stigende, samtidig med at udbygningen med vedvarende energi nærmest er gået i stå. De meget energieffektive lokale kraftvarmeværker bliver oven i købet præmieret for at stå stille. Tilsammen fører det til stigende CO2 udslip.

Gennemførelse af EU’s krav vil føre til en hårdt tiltrængt fornyelse af det danske energisystem med decentrale løsninger. I fremtidens vedvarende energisamfund skal anvendes alle former for vedvarende energi, sol, vind, biomasse og bølger, store anlæg og små anlæg, offentligt ejet anlæg og private anlæg. Omstillingen indebærer utrolige udfordringer for forskning, erhvervsliv og borgerne på ethvert niveau.

Foruden at sikre forsyning med ren energi til stabile priser, vil en bred satsning på hele paletten af vedvarende energiformer give dansk industri nye muligheder. Det globale marked for miljøvenlig energiteknologi vil vokse eksplosivt i de kommende år efterhånden som klimakravene strammes og de fossile brændsler bliver knappe og dyrere.

Specielt produktionen af solceller og vindmøller har de seneste ti år oplevet eksponentielle vækstrater. Men indenfor alle former for vedvarende energiudstyr vil der være stærk vækst og store eksportmuligheder, der langt overstiger IT-eventyret. De nuværende 30.000 arbejdspladser kan blive til mange flere.

Danmark skal forlade princippet om kun at anvende de vedvarende energiformer, der er de billigste her og nu, for ingen vedvarende energi kan stå alene. Vindmøllerne skal sammen med solenergi, træ, affald og halm anvendes i kombinerede højeffektive systemer til forsyning af el, varme og transport.

I de igangværende energiforhandlinger skal der satses bredt, så omstillingen til vedvarende energi bliver en folkesag og ikke blot interessant for investorer. Lokale forbrugerejede selskaber med valgte bestyrelser er de bedste til at sikre befolkningen økonomiske løsninger og den nødvendige lokale accept. Der skal samtidig være ordninger, der tilskynder husholdninger, landbrug og erhvervslivet i øvrigt til energibesparelser og selvforsyning med energi fra sol, vind og biomasse.

Vi har tidligere set, at omstilling kan ske hurtigt, når der er de rette politiske rammebetingelser. Fra 1990 – 95 blev 25% af elforbruget lagt om fra CO2 belastende kulstrøm til energieffektive lokale kraftvarmeværker og i løbet af 1990erne overtog vindmøllerne yderligere 20% af elforsyningen.  

Gennem en flerstrenget og helhjertet indsats kan vi sagtens undvære de fossile brændsler. Danmark kan blive det foregangsland, der først sagde farvel til kul og de andre fossile brændsler. Det vil samtidig skabe ny vækst og velstand. EU skal have tak for at give os et skub i den rigtige retning.

Kommentarer til pressemeddelelsen kan fås hos Preben Maegaard, www.maegaard.net telefon 9795 6600 eller 2127 6677.

Se også www.folkecenter.net
Se også www.energiblog.dk