Arrangementer
 Pressemeddelelser
Margrethe Vestager taler på møde om nye EU regler for vindmøller og andre former for vedvarende energi
Nordjysk opfinder vil dele lys idé med hele verden
Dansk vedvarende energi i Tyrkiet
Fokus på sociale konsekvenser skal bane vejen for grøn energi
Reception for Preben Maegaard 80 år
MF Lise Bech besøger Folkecenter
Light over Africa
CEVELA, Center for Vedvarende Energi i Landdistrikter
Husstandsvindmøller er igen på dagsordenen
Simon Kollerup besøger Folkecenter
Konferencen 6th World Non-Grid Connected Wind Power
Så er der igen grønt lys for husstandsvindmøller og solceller i Danmark
PSO ordningen ligger i ruiner; genindfør den succesrige nettomålingsordning
Betal med MobilePay på Folkecenter
Hvide Sande vinder Den Europæiske Solpris 2013
Sol til energi
Incitamentskonference
Lys til Afrika workshop
Udstilling af Tiny House på Folkecenter i september måned
Folkecenterets generalforsamling 2013
Til pressen 25. juni 2013
Byg din egen vindmølle
Anlæg til spildevandsrensning
4. konference om "Fossil frie Thy"
Ny rapport: Vindmøller som løftestang
ARTE TV i Thy
Selvforsyning med solceller stoppes
Topmøde i Thy
Martin Lidegaard deltager
Åbent Hus på Folkecenter
Dialog konference "Fossil Frie Thy"
Spar 20 mia. kr. på vindkraft
Der er brug for Folkecentre for Vedvarende Energi i hele verden
WCRE pressemeddelelse 29. april 2011
WCRE insisterer på et globalt forbud mod nye kernekraftanlæg
Testcenter for husstandsvindmøller en realitet
Preben Maegaard modtager International Community Power Award 2010
Hermann Scheer er død
Solceller til Malis skoler
Høringssvar vedr. Green Labs
Solcelle selvbyg
Udnævnelse af Preben Maegaard
Prisopgave
Høringsudtalelse ang. testcenter for store vindmøller
Høringsudtalelse ang. fond til grøn omstilling
Klimaløsninger Thy & Mors på COP15
Klimatopmødet kommer til Thy og Mors
Midtpunktets fem års fødselsdag
Foredragsrække af Ruth Kiwanuka
Limfjordsfortællinger 2009
Klimaløsninger Thy & Mors modtager kinesisk energidirektør
Byg din solfanger selv og gå glad i bad
VisitDenmark forpligter sig til Thy & Mors
Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Delegation fra Nordkorea besøger Folkecenteret
Klima- og energiminister Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Verdens første fuldmurede passivhus
Internationalt fokus på energien fra Thy
Canadisk ministerbesøg i Nordvestjylland
International TV-stjerne i Thy
Klimaløsninger Thy & Mors til verdens største industrimesse
Møde med Connie Hedegaard
  Folketingsmedlem besøger sekretariatet for klimaløsninger Thy og Mors
Ægyptisk delegation på Folkecenteret
Folketingsmedlem besøger Folkecenteret
Udtalelse til Energistyrelsen om anlæg til egenproduktion
Nej til kul - ja til vedvarende energi
Indvielse af Danmarks første brint tankstation
Så kan der bygges solvarmeanlæg igen
Cubas ambassadør besøger Folkecenteret 7. marts
Kulkraft hører til på teknisk museum
Folkecenter i Uganda
ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
Ny bog udkommet om Preben Maegaard
Symposium 15. september 2006
Bølgekraften i Danmark
Ambassadør på besøg
Agentur for vedvarende energi
Biobrændstof
2. årgang
 Nyt fra os selv
 Nyt fra den store verden
 Besøg på Folkecenteret

Folketingsmedlem besøger sekretariatet for klimaløsninger Thy og Mors.

 

Folketingsmedlem for Venstre i Thy Torsten Schack Petersen besøgte mandag den 31. marts Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi for at høre om klimaløsninger i Thy og på Mors.

Det var en interesseret venstrepolitiker der lyttede til, hvorledes Nordisk Folkecenter sammen med private og offentlige interesser har oprettet et sekretariat for de vedvarende energiløsninger i Thy og på Mors. Fælles for de forskellige energiløsninger er at sund fornuft og god økonomi er drivkræften i arbejdet mod en CO2-neutral fremtid.

Sekretariatet Klimaløsninger: Thy & Mors skal give de lokale virksomheder et netværk, hvori de kan finde forretningspartnere og markedsføre sig i resten af Danmark og udlandet op til klimakon­ferencen 2009. ”Det er vigtigt at fortælle verden, at i Thy og på Mors er energiløsningerne allerede klar” fortæller sekretariatets projektudvikler Hans Peter Korsgaard.

H.P. Korsgaard ved fra egen erfaring, hvor vigtigt den rigtige parathed er, når produktet skal sælges. H.P. Korsgaard er tidligere direktør i Wiking gulve fra Skive, men stoppede der for selv at arbejde med vedvarende energi. ”Thy og Mors har løsningerne og gejsten til at vise vej til en mere miljøvenlig energiløsning” siger H.P. Korsgaard med entusiasme og fortsætter: ”Det er fantastisk at energiløsningerne allerede er her.”

Den integrerede fremtid

Informationsansvarlig på Folkecente­ret Jane Kruse viste Torsten Schack Pedersen centerets integrerede energi­system. Systemet er primært baseret på vindmølleenergi, men integrerer også solceller og biomasse til at lave el og varme. Systemet er fuldt automati­seret og den naturlige integration af vedvarende energikilder betyder, at der på intet tidspunkt bliver hentet strøm fra det etablerede elnet. Det integrere­de system er blevet lavet på Folkecen­teret i samarbejde med Thy Varmetek­nik, Thyholm El, ingeniør Troels Kil­demoes Møller og Samsø Elektro.

Dagen sluttede med at Torsten Schack Pedersen blev fotograferet med den store gruppe ægyptiske ingeniører, der i øjeblikket gæster Nordisk Folkecenter, da de deltager i et vindmøllekursus. Her bli­ver de undervist i avanceret vindmølleteknik som del af en ambitiøs ægyptisk plan om at opstille vindmøller langs det Røde Hav.

På nedenstående billede forklarer Jane Kruse principperne bag det integrerede energisystem til Torsten Schack.

Kontakt:
Bertel Bolt-Jørgensen
Informationsmedarbejder
Tlf. nr. 97 95 66 00

Mobil: 27 14 36 66
bbj@@.comfolkecenter.dk

 

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Kammersgaardsvej 16, Sdr. Ydby
DK-7760 Hurup Thy
Danmark

 

Torsten Schack Pedersen

Venstres skatteordfører fra 2007 og teleordfører fra 2005. Videnskabsordfører 2005-2007. Næstfor­mand for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Medlem af Skatteudvalget og Det Poli­tisk-Økonomiske Udvalg. Stedfortræder i Udvalget for Videnskab og Teknologi samt Det Udenrigspoli­tiske Nævn.
Folketingsmedlem for Venstre i Nordjyllands Storkreds fra 13. november 2007 og i Viborg Amtskreds 8. februar 2005 - 13. nov. 2007.
Venstres kandidat i Thistedkredsen fra 2002.

Klimaløsninger: Fokus Thy & Mors

Klimaløsninger: Fokus Thy & Mors vil igangsætte og koordinere en vifte af regionale aktiviteter in­denfor vedvarende energi og teknologier der kan benyttes hertil, således at der kan skabes nye net­værksforbindelser, der forbedrer regionens position udadtil i Danmark og i omverdenen som et ud­stillingsvindue for klimaløsninger.

 

Læs mere her.

 

Torsten Schack Pedersen besøger Nordisk Folkecenter