Arrangementer
 Pressemeddelelser
Margrethe Vestager taler på møde om nye EU regler for vindmøller og andre former for vedvarende energi
Nordjysk opfinder vil dele lys idé med hele verden
Dansk vedvarende energi i Tyrkiet
Fokus på sociale konsekvenser skal bane vejen for grøn energi
Reception for Preben Maegaard 80 år
MF Lise Bech besøger Folkecenter
Light over Africa
CEVELA, Center for Vedvarende Energi i Landdistrikter
Husstandsvindmøller er igen på dagsordenen
Simon Kollerup besøger Folkecenter
Konferencen 6th World Non-Grid Connected Wind Power
Så er der igen grønt lys for husstandsvindmøller og solceller i Danmark
PSO ordningen ligger i ruiner; genindfør den succesrige nettomålingsordning
Betal med MobilePay på Folkecenter
Hvide Sande vinder Den Europæiske Solpris 2013
Sol til energi
Incitamentskonference
Lys til Afrika workshop
Udstilling af Tiny House på Folkecenter i september måned
Folkecenterets generalforsamling 2013
Til pressen 25. juni 2013
Byg din egen vindmølle
Anlæg til spildevandsrensning
4. konference om "Fossil frie Thy"
Ny rapport: Vindmøller som løftestang
ARTE TV i Thy
Selvforsyning med solceller stoppes
Topmøde i Thy
Martin Lidegaard deltager
Åbent Hus på Folkecenter
Dialog konference "Fossil Frie Thy"
Spar 20 mia. kr. på vindkraft
Der er brug for Folkecentre for Vedvarende Energi i hele verden
WCRE pressemeddelelse 29. april 2011
WCRE insisterer på et globalt forbud mod nye kernekraftanlæg
Testcenter for husstandsvindmøller en realitet
Preben Maegaard modtager International Community Power Award 2010
Hermann Scheer er død
Solceller til Malis skoler
Høringssvar vedr. Green Labs
Solcelle selvbyg
Udnævnelse af Preben Maegaard
Prisopgave
Høringsudtalelse ang. testcenter for store vindmøller
Høringsudtalelse ang. fond til grøn omstilling
  Klimaløsninger Thy & Mors på COP15
Klimatopmødet kommer til Thy og Mors
Midtpunktets fem års fødselsdag
Foredragsrække af Ruth Kiwanuka
Limfjordsfortællinger 2009
Klimaløsninger Thy & Mors modtager kinesisk energidirektør
Byg din solfanger selv og gå glad i bad
VisitDenmark forpligter sig til Thy & Mors
Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Delegation fra Nordkorea besøger Folkecenteret
Klima- og energiminister Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Verdens første fuldmurede passivhus
Internationalt fokus på energien fra Thy
Canadisk ministerbesøg i Nordvestjylland
International TV-stjerne i Thy
Klimaløsninger Thy & Mors til verdens største industrimesse
Møde med Connie Hedegaard
Folketingsmedlem besøger sekretariatet for klimaløsninger Thy og Mors
Ægyptisk delegation på Folkecenteret
Folketingsmedlem besøger Folkecenteret
Udtalelse til Energistyrelsen om anlæg til egenproduktion
Nej til kul - ja til vedvarende energi
Indvielse af Danmarks første brint tankstation
Så kan der bygges solvarmeanlæg igen
Cubas ambassadør besøger Folkecenteret 7. marts
Kulkraft hører til på teknisk museum
Folkecenter i Uganda
ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
Ny bog udkommet om Preben Maegaard
Symposium 15. september 2006
Bølgekraften i Danmark
Ambassadør på besøg
Agentur for vedvarende energi
Biobrændstof
2. årgang
 Nyt fra os selv
 Nyt fra den store verden
 Besøg på Folkecenteret

Til pressen

KLIMALØSNINGER Thy & Mors på COP15

KLIMALØSNINGER Thy & Mors fik både i pose og sæk, hvad angår offentlig opmærksomhed på det netop afsluttede COP15 i København. Det gælder både de forudgående måneders forberedelser og selve afholdelsen af det største internationale arrangement, der nogensinde har været afholdt i Danmark. Topmødet trak 40.000 mennesker til Danmark i næsten to uger for at drøfte klima og fremtidens energi.

Hvor statslederne ikke kunne nå til enighed om fælles internationale løsninger, fik civilsamfundet til gengæld rig lejlighed til at mødes og præsentere synspunkter og resultater. Efter at oplevelserne af de lange udendørs ventetider i kulde og blæst er glemt, er det tid til at gøre status. Og hvordan gjorde vi så Danmarks nordvestlige energihjørne synligt?

Der var i hvert fald seks forskellige former for indsats, og de var meget forskellige:

• A. Det afgørende vindue til omverdenen var en stand midt i det internationale udstillingsområde i Bella Centeret. Den lå, sådan at i tusindvis af mennesker dagligt måtte passere den på vej ind til de steder, hvor topmødets politikere, embedsmændene, pressen og civilsamfundet mødtes. Folkecenteret havde konstant to mand på udstillingen. De blev suppleret med yderligere mandskab fra lokalområdet, som aktivt præsenterede realiteterne fra Thy & Mors. Rigtig mange kom hen til Folkecenterets stand, hvor der blev vist video og uddelt brochurer om 100 % forsyning med vedvarende energi. I sig selv en unik historie om alle de fordele, en omstilling til vedvarende energi giver et lokalsamfund. Det budskab skal ses på baggrund af, at der overalt på COP15 konferencen lød sukke og klagesange over, hvor belastende og dyrt det vil være for de enkelte lande at stille om til vedvarende energi. I lande som Tyskland, Spanien og Danmark, som alle er i fuld gang med at anvende fremtidens rene energiformer, tyder alt på, at VE er grundlaget for ny velstand og vækst med nye industrier, eksport og mange tusinde arbejdspladser. Den erfaring gælder endnu mere i Nordvestdanmark. Det samme vil ske jorden rundt ved en storstilet omstilling til vedvarende energi.

• B. Men hvor der er en top, er der også en bund. På fire bundmøder, som blev afholdt i et stort cirkustelt på Christiania, blev Thy & Mors præsenteret som de førende energikommuner for et internationalt publikum. På et af møderne var der 500 tilhørere og internationalt kendte talere. En spørger undrede sig over, om det virkelig var muligt i et moderne samfund med et koldt klima at hente 100 % af elektriciteten og varmen fra vinden, solen og biomassen. Men det er virkeligheden i Thy & Mors var svaret; det gav hende håb om, at så kan vi klare klimaproblemerne i resten af verden.

• C. Thy & Mors var også repræsenteret i DGI-byen. Her var der et kæmpemæssigt NGO-forum med fri adgang for hjemlige og udenlandske gæster ved de talrige debatmøder og udstillinger.

• D. Meget synlig og udbytterig var Folkecenterets deltagelse i den særdeles velbesøgte Bright Green udstilling i det gamle Forum. Den ovale bygning har ofte været rammen om cykelløb og dans på is. Til COP15 havde Dansk Industri arrangeret en udstilling med den allermest avancerede klimateknik. Nogle havde store stande, men på vores lille, som vi var tre parter om at dele, var der en konstant sammenstimlen af videbegærlige. De besøgende ville vide mere om de udstillede solceller, solvarme og husstandsvindmøller; en af vore medudstillere drog hjem med 127 kontakter, som der skal arbejdes videre med. En flyvende start for virksomheden, som i givet fald kan betyde ordrer for flere hundrede millioner kroner for en weekends møde med et nyt marked.

Ideen om deltagelse i COP15 blev lanceret af et bestyrelsesmedlem på Folkecenteret tilbage i april 2007. Med en gedigen egenfinansiering slog vi KLIMALØSNINGER Thy & Mors i gang. Nogle få måneder forinden havde Thisted modtaget den estimerede Europæiske Solpris. Der fulgte en ansøgning om tilskud fra Vækstforum Nordjylland såvel som private og offentlige sponsorer. En styregruppe og udvalg med bred lokal repræsentation blev nedsat. Et år efter lanceringen af projektet kunne vi begynde at aflønne medarbejdere i projektet. Der var et pænt budget og 1½ års tilløb til promovering af Thy & Mors, hvilket kulminerede med en massiv deltagelse i de forskellige arrangementer i hovedstaden og en studietur til Danmarks nordvestlige energihjørne.

• E. Men forinden havde der året igennem som planlagt været afholdt talrige faglige og informative arrangementer og møder med deltagelse fra ind- og udland. Der har været ét rejsehold, som har informeret om Thy & Mors talrige steder i Danmark på møder og udstillinger; et andet rejsehold har lavet præsentationer og foredrag for flere tusinde eksperter på 5 kontinenter i 13 lande. Bare for at nævne Kina har der i syv storbyer, Beijing, Changzhou, Dezhou, Nanjing, Shanghai, Wuhan og Xingtan været afholdt foredrag om 100 % vedvarende energi i Thy & Mors.  

• F. Nogle arrangementer har en kortvarig effekt. Som et blivende eftermæle står, at fire internationale film, fra Kina, Tyskland og to fra Canada har dokumenteret den lokale energiindsats til TV-serier og dokumentarfilm, som vil blive vist verden over i de kommende år. En af dem er biograffilmen, Energy Autonomy, The 4th Revolution, med premiere i foråret 2010. www.energyautonomy.org

Folkecenterets projekt KLIMALØSNINGER Thy & Mors nåede ud til sin målgruppe og kom i mål med en hel stribe gode resultater. Dem tilkommer det den bevilgende instans at evaluere. Derimod tog den officielle del af COP15 en ikke planlagt drejning. Der kom ingen aftale og fra nu af er det illusorisk at tro, at alle verdens lande kan blive enige om fælles CO2 virkemidler. Alligevel kan manglende internationale aftaler vise sig at blive begyndelsen til noget nyt og positivt. Der er behov for helt andre løsninger, er den nye erkendelse.

COP15 førte til en ny global erkendelse
Erfaringerne med Kyoto-protokollen har allerede vist, at den ikke fører til den globale bevægelse, der effektivt kan reducere anvendelsen af fossile brændsler, den største kilde til CO2. På møderne udtrykte førende organisationer og industrivirksomheder uden omsvøb, at der er ingen fremtid i med kvotehandel at kunne eksportere sin CO2 forurening til et andet land. Det var 1990ernes fatale vision.

Den globale klimaløsning er politisk ganske enkel, lød det fra flere sider. Der skal nationale skatter og afgifter på kul, olie og naturgas, fordi disse brændsler forårsager klimaforandringerne. Man skal beskatte det, som man ikke vil have og anvende provenuet til at fremme vedvarende energi og energibesparelser samt til vedvarende energi i de fattigste lande: De vil i mange år fremover behøve forbedret energiforsyning for at skabe fremgang og vækst, dog uden at det må påvirke den skrøbelige CO2 balance.

Yderligere oplysninger og kommentarer hos Jane Kruse, 4060 4551,
eller hos Preben Maegaard, 9795 6611 eller 2127 6677.