Arrangementer
 Pressemeddelelser
Margrethe Vestager taler på møde om nye EU regler for vindmøller og andre former for vedvarende energi
Nordjysk opfinder vil dele lys idé med hele verden
Dansk vedvarende energi i Tyrkiet
Fokus på sociale konsekvenser skal bane vejen for grøn energi
Reception for Preben Maegaard 80 år
MF Lise Bech besøger Folkecenter
Light over Africa
CEVELA, Center for Vedvarende Energi i Landdistrikter
Husstandsvindmøller er igen på dagsordenen
Simon Kollerup besøger Folkecenter
Konferencen 6th World Non-Grid Connected Wind Power
Så er der igen grønt lys for husstandsvindmøller og solceller i Danmark
PSO ordningen ligger i ruiner; genindfør den succesrige nettomålingsordning
Betal med MobilePay på Folkecenter
Hvide Sande vinder Den Europæiske Solpris 2013
Sol til energi
  Incitamentskonference
Lys til Afrika workshop
Udstilling af Tiny House på Folkecenter i september måned
Folkecenterets generalforsamling 2013
Til pressen 25. juni 2013
Byg din egen vindmølle
Anlæg til spildevandsrensning
4. konference om "Fossil frie Thy"
Ny rapport: Vindmøller som løftestang
ARTE TV i Thy
Selvforsyning med solceller stoppes
Topmøde i Thy
Martin Lidegaard deltager
Åbent Hus på Folkecenter
Dialog konference "Fossil Frie Thy"
Spar 20 mia. kr. på vindkraft
Der er brug for Folkecentre for Vedvarende Energi i hele verden
WCRE pressemeddelelse 29. april 2011
WCRE insisterer på et globalt forbud mod nye kernekraftanlæg
Testcenter for husstandsvindmøller en realitet
Preben Maegaard modtager International Community Power Award 2010
Hermann Scheer er død
Solceller til Malis skoler
Høringssvar vedr. Green Labs
Solcelle selvbyg
Udnævnelse af Preben Maegaard
Prisopgave
Høringsudtalelse ang. testcenter for store vindmøller
Høringsudtalelse ang. fond til grøn omstilling
Klimaløsninger Thy & Mors på COP15
Klimatopmødet kommer til Thy og Mors
Midtpunktets fem års fødselsdag
Foredragsrække af Ruth Kiwanuka
Limfjordsfortællinger 2009
Klimaløsninger Thy & Mors modtager kinesisk energidirektør
Byg din solfanger selv og gå glad i bad
VisitDenmark forpligter sig til Thy & Mors
Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Delegation fra Nordkorea besøger Folkecenteret
Klima- og energiminister Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Verdens første fuldmurede passivhus
Internationalt fokus på energien fra Thy
Canadisk ministerbesøg i Nordvestjylland
International TV-stjerne i Thy
Klimaløsninger Thy & Mors til verdens største industrimesse
Møde med Connie Hedegaard
Folketingsmedlem besøger sekretariatet for klimaløsninger Thy og Mors
Ægyptisk delegation på Folkecenteret
Folketingsmedlem besøger Folkecenteret
Udtalelse til Energistyrelsen om anlæg til egenproduktion
Nej til kul - ja til vedvarende energi
Indvielse af Danmarks første brint tankstation
Så kan der bygges solvarmeanlæg igen
Cubas ambassadør besøger Folkecenteret 7. marts
Kulkraft hører til på teknisk museum
Folkecenter i Uganda
ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
Ny bog udkommet om Preben Maegaard
Symposium 15. september 2006
Bølgekraften i Danmark
Ambassadør på besøg
Agentur for vedvarende energi
Biobrændstof
2. årgang
 Nyt fra os selv
 Nyt fra den store verden
 Besøg på Folkecenteret

 

Incitamentskonference

 

 

 
Den 31. oktober 2013
Pressemeddelelse

Nordisk Folkecenter indbyder til Incitamentskonference i Industriens Hus over emnet Danmark som Fossil frit land. 
Incitamentskonferencen har to formål, dels at få leverandørerne af el– varme – affald fra landbrug, organisk husholdningsaffald og fra servicesektoren til at samarbejde om at nå de langsigtede målsætninger om fossilfrihed, dels at vise, at der er de rette incitamenter til stede lokalt. Incitamenter som kan medvirke til at skabe folkelig forståelse og engagement for at realisere de langsigtede energimålsætninger, som støttes bredt i Danmark, både politisk og i civilsamfundet. Der er både vækst, arbejdspladser og økonomi i fremdrift ved omstillingen til et fossilfri samfund.

Konferencen vil have deltagelse af Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard og en lang række fremtrædende organisationer, der vil debattere og forholde sig til både fremdriften i forhold til de politiske målsætninger og i forhold til at skabe lokalt incitament til udbygning af vedvarende energi, så målene kan opfyldes. 

Konferencen er den 6. dialogkonference, afholdt af Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, hvor temaerne har været omstillingen til vedvarende energi lokalt og globalt. I konferencerækken har der været indlæg og debat om de indlysende fordele for beskæftigelse, klima, miljø, yderområderne i Danmark samt for samfundet som helhed. Det har været ambitionen med konferencerne at præsentere den nyeste viden og erfaringer, og dermed inspirere til, hvorledes lokalsamfund i Danmark kan blive fossilfrie når det gælder energi, varme og transport.

Gennem indlæg og debat er der skabt en dialog mellem de forskellige pionerer, forskningen og myndigheder fra Thy, fra Danmark, fra Norden, fra Europa og fra den øvrige verden. I indlæggene bliver der lagt vægt på strategier og konkrete, vellykkede løsninger for at blive Fossil Frie.

Preben Maegaard udtaler: ”Med befolkningens inddragelse og opbakning kan Folketingets energiforlig fra marts 2013 blive til virkelighed med opstilling af 1800 MW nye vindmøller, samt udnyttelse af det organiske affald fra landbrug, husholdninger og servicesektoren. Møllerne skal være løftestang for udvikling i yderområderne og det sikres med lokalt ejerskab med erhvervsfonde og almennyttige selskaber”.

Konferencen finder sted den 15. november 2013 kl. 12.30-17 i Industriens Hus.

Kontakt
Jane Kruse, Nordisk Folkecenter telefon 9795 6600 / 4060 4551