Arrangementer
 Pressemeddelelser
Margrethe Vestager taler på møde om nye EU regler for vindmøller og andre former for vedvarende energi
Nordjysk opfinder vil dele lys idé med hele verden
Dansk vedvarende energi i Tyrkiet
Fokus på sociale konsekvenser skal bane vejen for grøn energi
Reception for Preben Maegaard 80 år
MF Lise Bech besøger Folkecenter
Light over Africa
CEVELA, Center for Vedvarende Energi i Landdistrikter
Husstandsvindmøller er igen på dagsordenen
Simon Kollerup besøger Folkecenter
Konferencen 6th World Non-Grid Connected Wind Power
Så er der igen grønt lys for husstandsvindmøller og solceller i Danmark
PSO ordningen ligger i ruiner; genindfør den succesrige nettomålingsordning
Betal med MobilePay på Folkecenter
Hvide Sande vinder Den Europæiske Solpris 2013
Sol til energi
Incitamentskonference
Lys til Afrika workshop
Udstilling af Tiny House på Folkecenter i september måned
Folkecenterets generalforsamling 2013
Til pressen 25. juni 2013
Byg din egen vindmølle
Anlæg til spildevandsrensning
4. konference om "Fossil frie Thy"
Ny rapport: Vindmøller som løftestang
ARTE TV i Thy
Selvforsyning med solceller stoppes
Topmøde i Thy
Martin Lidegaard deltager
Åbent Hus på Folkecenter
Dialog konference "Fossil Frie Thy"
Spar 20 mia. kr. på vindkraft
Der er brug for Folkecentre for Vedvarende Energi i hele verden
WCRE pressemeddelelse 29. april 2011
WCRE insisterer på et globalt forbud mod nye kernekraftanlæg
Testcenter for husstandsvindmøller en realitet
Preben Maegaard modtager International Community Power Award 2010
Hermann Scheer er død
Solceller til Malis skoler
Høringssvar vedr. Green Labs
Solcelle selvbyg
Udnævnelse af Preben Maegaard
Prisopgave
Høringsudtalelse ang. testcenter for store vindmøller
  Høringsudtalelse ang. fond til grøn omstilling
Klimaløsninger Thy & Mors på COP15
Klimatopmødet kommer til Thy og Mors
Midtpunktets fem års fødselsdag
Foredragsrække af Ruth Kiwanuka
Limfjordsfortællinger 2009
Klimaløsninger Thy & Mors modtager kinesisk energidirektør
Byg din solfanger selv og gå glad i bad
VisitDenmark forpligter sig til Thy & Mors
Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Delegation fra Nordkorea besøger Folkecenteret
Klima- og energiminister Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Verdens første fuldmurede passivhus
Internationalt fokus på energien fra Thy
Canadisk ministerbesøg i Nordvestjylland
International TV-stjerne i Thy
Klimaløsninger Thy & Mors til verdens største industrimesse
Møde med Connie Hedegaard
Folketingsmedlem besøger sekretariatet for klimaløsninger Thy og Mors
Ægyptisk delegation på Folkecenteret
Folketingsmedlem besøger Folkecenteret
Udtalelse til Energistyrelsen om anlæg til egenproduktion
Nej til kul - ja til vedvarende energi
Indvielse af Danmarks første brint tankstation
Så kan der bygges solvarmeanlæg igen
Cubas ambassadør besøger Folkecenteret 7. marts
Kulkraft hører til på teknisk museum
Folkecenter i Uganda
ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
Ny bog udkommet om Preben Maegaard
Symposium 15. september 2006
Bølgekraften i Danmark
Ambassadør på besøg
Agentur for vedvarende energi
Biobrændstof
2. årgang
 Nyt fra os selv
 Nyt fra den store verden
 Besøg på Folkecenteret

Høringsudtalelse ang. støtte under Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

februar 2010

 

Se høringsudtalelsen som pdf fil her.

 

Ydby 22. februar 2010


Som høringsudtalelse bringer vi følgende kommentarer:
Generelt var det ikke unikke opfindelser eller dominerende virksomheder, som skabte gennembruddet for vedvarende energi og andre grønne teknikker i perioden efter 1980. Vækstlaget lå overvejende i de mindre virksomheder, som spillede sammen med offentlige ordninger; der var faglige udvalg med brede repræsentationer, som satte ind med tilskudsordninger, hvor der var behov for at fremme udviklingen. Desuden var der motiverede brugere, som skabte grundlaget for et hjemmemarked.

Både blandt brugere og virksomheder er der i dag høj motivation i forhold til udvikling, markedsføring og anvendelse af grønne teknologier som følge af det stærke samfundsmæssige fokus på klimaaspektet. Den offentlige sektor skal komme denne trend i møde. Vi peger i denne høringsudtalelse på behovet for støtteordninger til gårdbiogas, husstandsmøller, planteolie til transport, solceller, integrerede systemer, samt individuelle forsyningsmuligheder til den enkelte husstand, landbrug, erhvervsvirksomhed eller institution med sol, vind og biomasse, som andre steder i verden i disse år udvikler sig til nye vigtige sektorer. Man bør sætte ind på det niveau, hvor forbrugere og erhvervsliv befinder sig.

Udviklingen i flere lande viser, at der er et hurtigt voksende marked for decentrale teknologier. Alene inden for solceller var den globale omsætning i 2008 på 35 milliarder USD. Over en tiårig periode har væksten ligget på 30 – 40 %. Det er vigtigt, at Danmark får en andel i de nye industrielle nicher og ikke satser for ensidigt på store vindmøller og lignende veletablerede energiteknologier, hvor konkurrencen er stærkt voksende specielt fra Kina og Indien, som er lavprislande.

Ud fra tidligere erfaringer vil man kunne lave innovation, drive prøvestationer, udviklingscentre, energikontorer, tilskudsprogrammer til nye lovende teknologier, opstille forsøgsanlæg, lave kvalitetskontrol og eksportfremme for nye energiformer, samt fremme uddannelse og kursusvirksomhed med ordninger specielt tilpasset
dynamiske små og mellemstore virksomheder, som udgør vækstlaget. Faglige udvalg er vigtige for at styre denne brede proces med deltagelse af egentligt involverede fra virksomheder, institutter, energiorganisationer, energiselskaber, udviklingscentre og tilsvarende, som kender den pågældende sektors primære behov.

Vi repræsenterer selv et udviklingscenter, som ugentligt modtager henvendelser fra mindre virksomheder og iværksættere, som har behov for en sparringspartner, hjælp til beregninger, afprøvninger, vurdering af markedsforhold samt kontakt til relevante netværker i ind- og udland. Virksomhederne, som henvender sig, har ikke kunnet finde den nødvendige support i de eksisterende ordninger med deres ret høje formelle krav, herunder universiteter og tilsvarende.


Preben Maegaard,
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi