Arrangementer
 Pressemeddelelser
Margrethe Vestager taler på møde om nye EU regler for vindmøller og andre former for vedvarende energi
Nordjysk opfinder vil dele lys idé med hele verden
Dansk vedvarende energi i Tyrkiet
Fokus på sociale konsekvenser skal bane vejen for grøn energi
Reception for Preben Maegaard 80 år
MF Lise Bech besøger Folkecenter
Light over Africa
CEVELA, Center for Vedvarende Energi i Landdistrikter
Husstandsvindmøller er igen på dagsordenen
Simon Kollerup besøger Folkecenter
Konferencen 6th World Non-Grid Connected Wind Power
Så er der igen grønt lys for husstandsvindmøller og solceller i Danmark
PSO ordningen ligger i ruiner; genindfør den succesrige nettomålingsordning
Betal med MobilePay på Folkecenter
Hvide Sande vinder Den Europæiske Solpris 2013
Sol til energi
Incitamentskonference
Lys til Afrika workshop
Udstilling af Tiny House på Folkecenter i september måned
Folkecenterets generalforsamling 2013
Til pressen 25. juni 2013
Byg din egen vindmølle
Anlæg til spildevandsrensning
4. konference om "Fossil frie Thy"
Ny rapport: Vindmøller som løftestang
ARTE TV i Thy
Selvforsyning med solceller stoppes
Topmøde i Thy
Martin Lidegaard deltager
Åbent Hus på Folkecenter
Dialog konference "Fossil Frie Thy"
Spar 20 mia. kr. på vindkraft
Der er brug for Folkecentre for Vedvarende Energi i hele verden
WCRE pressemeddelelse 29. april 2011
WCRE insisterer på et globalt forbud mod nye kernekraftanlæg
Testcenter for husstandsvindmøller en realitet
Preben Maegaard modtager International Community Power Award 2010
Hermann Scheer er død
Solceller til Malis skoler
  Høringssvar vedr. Green Labs
Solcelle selvbyg
Udnævnelse af Preben Maegaard
Prisopgave
Høringsudtalelse ang. testcenter for store vindmøller
Høringsudtalelse ang. fond til grøn omstilling
Klimaløsninger Thy & Mors på COP15
Klimatopmødet kommer til Thy og Mors
Midtpunktets fem års fødselsdag
Foredragsrække af Ruth Kiwanuka
Limfjordsfortællinger 2009
Klimaløsninger Thy & Mors modtager kinesisk energidirektør
Byg din solfanger selv og gå glad i bad
VisitDenmark forpligter sig til Thy & Mors
Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Delegation fra Nordkorea besøger Folkecenteret
Klima- og energiminister Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Verdens første fuldmurede passivhus
Internationalt fokus på energien fra Thy
Canadisk ministerbesøg i Nordvestjylland
International TV-stjerne i Thy
Klimaløsninger Thy & Mors til verdens største industrimesse
Møde med Connie Hedegaard
Folketingsmedlem besøger sekretariatet for klimaløsninger Thy og Mors
Ægyptisk delegation på Folkecenteret
Folketingsmedlem besøger Folkecenteret
Udtalelse til Energistyrelsen om anlæg til egenproduktion
Nej til kul - ja til vedvarende energi
Indvielse af Danmarks første brint tankstation
Så kan der bygges solvarmeanlæg igen
Cubas ambassadør besøger Folkecenteret 7. marts
Kulkraft hører til på teknisk museum
Folkecenter i Uganda
ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
Ny bog udkommet om Preben Maegaard
Symposium 15. september 2006
Bølgekraften i Danmark
Ambassadør på besøg
Agentur for vedvarende energi
Biobrændstof
2. årgang
 Nyt fra os selv
 Nyt fra den store verden
 Besøg på Folkecenteret

 

Høringssvar til Lovforslag vedrørende Green Labs DK, EUDP samt Aftaleordningen

august 2010

 

Vi takker for muligheden for at komme med en høringsudtalelse vedrørende indsatsområder for afprøvnings- og demonstrationsfaciliteter for nye energiteknologier. Programmet er især rettet imod de mindre og mellemstore virksomheders behov for afprøvning og demonstration.

Husstandsvindmøller og lokale integrerede systemløsninger anbefaler vi gøres til to selvstændige indsatsområder.

1. Husstandsvindmøller er i Danmark og internationalt et nyt produktområde med over 100 producenter globalt.

I forbindelse med udarbejdelsen af et katalog over husstandsvindmøller, som vi årligt har udgivet siden 2005 har vi i 2010 udgaven registreret 245 typer forskellige markedsførte vindmøller op til 50 kW.

Denne nye generation af vindmøller er ikke udviklet eller bliver fremstillet af de internationalt kendte vindmøllefabrikker.

De mindre vindmøller kan således betragtes som et nyt produkt med sin egen forsyningskæde af underleverandører, nye distributionskanaler, egne konferencer, særlige former for myndighedsbehandling, afregningsordninger og med den enkelte husholdning som den primære købergruppe.

Den 4. juni 2010 vedtog Folketinget ny lovgivning med afregningsregler for private el-produktion anlæg op til 6 kW. Dermed er der skabt et markedsgrundlag for husstandsvindmøller.

I forbindelse med byggemyndighedens udstedelse af tilladelse til opstilling skal en husstandsvindmølle være godkendt og afprøvet med hensyn til ydeevne og sikkerhed; herunder skal den have været udsat for ekstreme vindhastigheder i et vist antal timer.

Eftersom ekstreme vindhastigheder forekommer med større hyppighed ved Vestkysten end på indenlandske placeringer og i Østdanmark, vil det være en fordel for virksomhederne at få afprøvet deres nye vindmølletyper på en prøvestation med ekstreme vindforhold og i øvrigt udstyret med hensigtsmæssige adgangsforhold, et antal afprøvningsplatforme, el- og datatilslutning, samt de i forbindelse med en afprøvning påkrævede faciliteter.

I samarbejde med Brancheforeningen for Husstandsvindmøller og Thisted Kommune har vi fået udpeget et området ved Nissum Bredning, der vil være særdeles egnet til en prøvestation for husstandsvindmøller.

Også DS Håndværk & Industri støtter en sådan prøvestation. Aalborg Universitet og Teknologisk Institut har udtryk ønske om at deltage i driften.

Her vil de ca. 10 danske producenter og leverandører af husstandsvindmøller kunne få afprøvet deres anlæg frem for enkeltvis at skulle investere i egne afprøvningsfaciliteter.

Over for såvel danske kunder som på eksportmarkedet vil det derudover være en fordel for producenterne at kunne fremvise og demonstrere, at deres vindmøller har været afprøvet under ekstreme vindforhold.

2. Energianlæg baseret på sol og vind kan ikke stå alene, men må kombineres med lagerløsninger, der kan være biomasse eller deciderede energilagre, hvorved der skabes mulighed for selvforsyning med el og varme.

Ikke mindst i landdistrikter og udkantsområder med oliefyr og elvarme vil der være en økonomisk og CO2-mæssig gevinst ved at etablere egenforsyning af el og varme. Det vil samtidig bane vej for nye systemløsninger, hvori indgår allerede eksisterende vedvarende energiteknologier.

Vi anbefaler, at det gøres til et indsatsområde at skabe grundlag for afprøvning og demonstration af lokale integrerede systemløsninger.

Med venlig hilsen
Preben Maegaard