Arrangementer
 Pressemeddelelser
Margrethe Vestager taler på møde om nye EU regler for vindmøller og andre former for vedvarende energi
Nordjysk opfinder vil dele lys idé med hele verden
Dansk vedvarende energi i Tyrkiet
  Fokus på sociale konsekvenser skal bane vejen for grøn energi
Reception for Preben Maegaard 80 år
MF Lise Bech besøger Folkecenter
Light over Africa
CEVELA, Center for Vedvarende Energi i Landdistrikter
Husstandsvindmøller er igen på dagsordenen
Simon Kollerup besøger Folkecenter
Konferencen 6th World Non-Grid Connected Wind Power
Så er der igen grønt lys for husstandsvindmøller og solceller i Danmark
PSO ordningen ligger i ruiner; genindfør den succesrige nettomålingsordning
Betal med MobilePay på Folkecenter
Hvide Sande vinder Den Europæiske Solpris 2013
Sol til energi
Incitamentskonference
Lys til Afrika workshop
Udstilling af Tiny House på Folkecenter i september måned
Folkecenterets generalforsamling 2013
Til pressen 25. juni 2013
Byg din egen vindmølle
Anlæg til spildevandsrensning
4. konference om "Fossil frie Thy"
Ny rapport: Vindmøller som løftestang
ARTE TV i Thy
Selvforsyning med solceller stoppes
Topmøde i Thy
Martin Lidegaard deltager
Åbent Hus på Folkecenter
Dialog konference "Fossil Frie Thy"
Spar 20 mia. kr. på vindkraft
Der er brug for Folkecentre for Vedvarende Energi i hele verden
WCRE pressemeddelelse 29. april 2011
WCRE insisterer på et globalt forbud mod nye kernekraftanlæg
Testcenter for husstandsvindmøller en realitet
Preben Maegaard modtager International Community Power Award 2010
Hermann Scheer er død
Solceller til Malis skoler
Høringssvar vedr. Green Labs
Solcelle selvbyg
Udnævnelse af Preben Maegaard
Prisopgave
Høringsudtalelse ang. testcenter for store vindmøller
Høringsudtalelse ang. fond til grøn omstilling
Klimaløsninger Thy & Mors på COP15
Klimatopmødet kommer til Thy og Mors
Midtpunktets fem års fødselsdag
Foredragsrække af Ruth Kiwanuka
Limfjordsfortællinger 2009
Klimaløsninger Thy & Mors modtager kinesisk energidirektør
Byg din solfanger selv og gå glad i bad
VisitDenmark forpligter sig til Thy & Mors
Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Delegation fra Nordkorea besøger Folkecenteret
Klima- og energiminister Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Verdens første fuldmurede passivhus
Internationalt fokus på energien fra Thy
Canadisk ministerbesøg i Nordvestjylland
International TV-stjerne i Thy
Klimaløsninger Thy & Mors til verdens største industrimesse
Møde med Connie Hedegaard
Folketingsmedlem besøger sekretariatet for klimaløsninger Thy og Mors
Ægyptisk delegation på Folkecenteret
Folketingsmedlem besøger Folkecenteret
Udtalelse til Energistyrelsen om anlæg til egenproduktion
Nej til kul - ja til vedvarende energi
Indvielse af Danmarks første brint tankstation
Så kan der bygges solvarmeanlæg igen
Cubas ambassadør besøger Folkecenteret 7. marts
Kulkraft hører til på teknisk museum
Folkecenter i Uganda
ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
Ny bog udkommet om Preben Maegaard
Symposium 15. september 2006
Bølgekraften i Danmark
Ambassadør på besøg
Agentur for vedvarende energi
Biobrændstof
2. årgang
 Nyt fra os selv
 Nyt fra den store verden
 Besøg på Folkecenteret

 

Fokus på sociale konsekvenser skal bane vejen for grøn energi

Den 15. april mødtes forskere og eksperter fra tre vidensinstitutioner hos Det Danske Center for Miljøvurdering (DCEA) på Aalborg Universitet for at kickstarte et nyt projekt, som skal sætte skub i den grønne omstilling.

Projektet ”VVM-plus” vil afdække, om en udvidet dialog med borgerne kan hjælpe med at få Danmarks omstilling til vedvarende energi bragt op i et højere gear. Ud over DCEA er det DTU Vindenergi og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, der står bag projektet.

Opførelse af f.eks. vindmøller eller biogasanlæg kræver ofte en grundig miljøvurdering (VVM), der belyser hvordan anlægget og byggeprocessen vil påvirke miljø og natur. Men danske VVM-undersøgelser belyser typisk ikke de sociale konsekvenser særligt grundigt, sammenlignet med flere andre lande, lyder det fra lektor Sanne Vammen fra DCEA.

”I udlandet er der eksempler på, at sociale konsekvensvurderinger bruges som et langt mere proaktivt redskab til at skabe en dialog mellem borgere, bygherre og myndighed om projektet”, siger hun.

Borgernes bekymringer kan f.eks. handle om, hvordan anlægget vil påvirke den lokale udvikling og hvad der eksempelvis vil ske med boligpriserne eller områdets ry som attraktivt boligområde.

Målinger viser, at danskerne vil den grønne omstilling, og at vi endda er villige til at betale en økonomisk pris for den. Alligevel møder planer om grønne energianlæg ofte stor lokal modstand, som kan betyde at planerne bremses. Og her kan bekymringer om netop de sociale effekter være en nøglefaktor.

”Det ser ud til, at en hel del af de påvirkninger som bekymrer lokalbefolkningen har en mere social karakter end en klassisk miljømæssig. Spørgsmålet er, om mere fokus på disse påvirkninger i VVM kan have en positiv indflydelse på offentlighedens holdning til projekterne”, siger Sanne Vammen.

Projektets idé er at indarbejde de sociale aspekter i VVM-processen, som også rummer lokale høringer og dialog. Med afsæt i de udenlandske erfaringer vil forskerne nu udvikle en model for, hvordan det kan gøres i en dansk kontekst. Modellen vil blive testet i forbindelse med et eller flere konkrete anlægsprojekter.

Lektor Niels-Erik Clausen fra DTU Vindenergi understreger, at det er vigtigt at have et godt kendskab til borgernes bekymringer, før byggeriet går i gang. ”Med den teknologi, vi råder over i dag, kan vi ofte finde løsninger, der begrænser mulige gener. Måske kan vi endda tænke tiltag ind i projektet, som skaber værdi for de lokale. Men når anlægsarbejdet først er i gang, bliver det dyrt og besværligt at lave ting om”.

Jane Kruse fra Folkecenter for Vedvarende Energi siger: ”En grundig belysning af de sociale konsekvenser vil være med til at sikre, at borgerne bliver hørt og inddraget på alle punkter, der er væsentlige for dem. Det vil skabe en bedre proces, når de lokale beboere oplever at blive taget alvorligt”.

KONTAKT

DCEA, Aalborg Universitet
Sanne Vammen
E-mail: sannevl@@.complan.aau.dk
Tlf.: 9940 3653

DTU Vindenergi
Niels-Erik Clausen
E-mail: necl@@.comdtu.dk
Mobil: 20 21 50 79

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Jane Kruse
E-mail: jk@@.comfolkecenter.dk
Mobil: : 40 60 45 51

BAGGRUND

VVM-redegørelser

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en miljøvurdering på projektniveau. Hvis der er risiko for, at et bygge- og anlægsprojekt kan påvirke miljøet væsentligt skal der gennemføres en VVM, før bygherren kan sætte arbejdet i gang. Kravene til VVM-redegørelser er indeholdt i Planloven, og det er i de fleste tilfælde kommunerne, der er VVM-myndighed. Kommunen vil typisk foretage en VVM-screening for at afgøre, om et anlægsprojekt kræver en VVM eller ej. En VVM-redegørelse indeholder bl.a. en grundig analyse af byggeprojektets mulige effekter på natur og miljø samt resultaterne af en offentlig høring.

Læs mere om VVM


Om VVM-plus projektet

Projektets forskergruppe vil afdække mulighederne for at skabe en bedre dialog om sociale konsekvenser i forbindelse med etablering af vedvarende energianlæg i Danmark. De vil blandt andet undersøge, i hvilket omfang sociale aspekter behandles i VVM-processen i dag. Samtidig vil de analysere erfaringerne fra andre lande, hvor man allerede går mere ambitiøst til værks.

Eksperterne vil på den baggrund udvikle en ny model for, hvordan sociale konsekvenser kan belyses og inddrages i dialogen med borgerne som led i VVM-processen.

Modellen vil blive testet i forbindelse med et eller flere konkrete anlægsprojekter for vedvarende energi. Ud over de tre partnerorganisationer har projektet tilknyttet en følgegruppe af bl.a. konsulenter og brancheorganisationer.

Projektet startede formelt den 1. april og løber frem til udgangen af 2017. Det er støttet af ForskEL-programmet, som administreres af Energinet.dk.

 

> Download pressemeddelelse (PDF)