Arrangementer
Konference: Grøn Mobilitet: Fremtidens Transport i Danmark og EU
Konference: Community Power and Renewable Energy in Denmark and in the EU
Verdensspejlet, Aarhus Festuge: Folkecenteret til Stede!
Byg din egen 250 Watt Sol Generator
Seminar: Lokalt drevet energiomstilling i Danmark og EU
Workshop : Byg din egen solgenerator
Klesmermusik i verdensklasse gæster Thy
Konference om mikrovirksomheder
12. Fossil frie Thy konference
IRENEC 2016
RECEPTION
  Preben Maegaard 80 år
Thy Masterclass 2015 på Folkecenter
Climate Innovation Day
WWEC2015
Generalforsamling i Folkecenterets Støttekreds 2015
Miljøudfordringer i udviklingslande
IRENEC 2015
Tvindkraft fylder 40 år
Informationsmøde om investering i husstandsvindmøller og solcelleanlæg
Atomaffaldskonference
Præsentation af prisbilligt passivhus
Kommende arrangementer på Folkecenter i 2015
Husstandsvindmølle seminar
Passivhus for bygherrer
Heldags konference om solceller
Thy Masterclass 2014
Workshop om klimaforandringer på Folkecenter
Nordic Biogas konference 2014
ICSA 2014
Konference: 9. Fossil Frie Thy
Generalforsamling i Folkecenterets Støttekreds 2014
Thy Mors på Rådhuspladsen
Konference 15. maj 2014 på Folkecenter
Frilandsmesse 2014
Kommende arrangementer på Folkecenter
Åben mølledag
Seminar om folkelig deltagelse i omstillingen til vedvarende energi
Energimessen.dk
Husum New Energy messe 2014
Åbning af Dansk Testcenter for Bioenergi
Åbning af klima- og miljøværksted
Incitament konference
Seminar om folkelig energi
Energi til Afrika
En verden af energi - energimesse
Thy Kammermusikfestival 2013 på Folkecenter
Aalborg Bæredygtighedsfestival 2013
Vedvarende energi og musik
Frilandsmesse 2013
Demonstration af energibesparende komfurer
5. konference Fossil Frie Thy og EU
Elbildag på Samsø
Limfjordsfortællinger 2013
Grobund aftenskole i København
Kommende arrangementer juni 2013
Åbent hus på Folkecenter
Konference: Vindmøller som løftestang
Kursus: Byg selv vindmølle
Energy Europe 2013
4. Fossil Frie Thy konference
Julefrokost på Folkecenter
Bølgeenergitræf november 2012
Fossil Frie Thy 3. konference
Foredrag om solenergi
Husum New Energy Messen 2013
Parlamentarisk høring på Folkecenteret
Martin Lidegaard deltager
LS Stoker præsenterer ny 7,5 kW husstandsvindmølle
Åbent Hus
Konference: Fossil Frie Thy
Prebens Maegaards rejseaktiviteter
Solar Days 2012
Seminar den 14. april på Folkecenter
Bestyrelsesmøder på Folkecenteret
New Energy Husum Messe 2012
Bolig & indretningsmesse
Tour De Future
Stiftende generalforsamling i foreningen for solcelleejere
Folkecenter julefrokost 2011
Kursus i masseovn bygning.
IRENEC 2011
Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds
Temamøde om husstandsvindmøller
Givskud energibevidst landsby
Åbent hus for solceller
Fokus på Vestafrika
Grøn Teknologi Tour 2011
Åben mølle dag
Energy Camp på Nordisk Folkecenter
Gratis kursus i solceller i Skanderborg
Folkecenter julefrokost 2010
Den Bæredygtige Familie
Husstandsvindmøller og solenergi
Åbent hus
Kursus i bygning af energibesparende lerkomfurer til udviklingslandene
Generalforsamling i støttekredsen 2010
Limfjordsfortællinger 2010
Husstandsmøller og solceller til private
Solcelle selvbyg
Ny ide om Ungdomscenter for vedvarende energi og klimaviden
Kursus i vedvarende energi
Solfanger selvbyg 2010
Folkecenter deltager i COP15
Thyholm Midtpunkt
Afrika konference
Skt. Hans aften 2009
Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds 2009
Fremtidens energiforsyning i landdistrikterne
Dansk-bosnisk dag på Folkecenteret
Hvem skal eje vindmøllerne?
Universitarium
LØS & LØB årsmøde 2009
Solfanger selvbyg 2009
LØS & LØB årsmøde på FC
PV EXPO 2009
Biokonference på Mors
Foredrag om små vindmøller
Husum vindenergi messe
Thy Masterclass 2008
Energiseminar: Vindmøllestrøm og decentral kraftvarme
Vindmøller - styring og overvågning
Afsløring af buste for Aage Rosendal Nielsen
Generalforsamling 2008
Åbent hus - Aage Rosendal Nielsen
Husstands-el fra sol og vind
Solfanger selvbyg kursus 2008
Global opvarmning
Rejsearrangementer efteråret 2007
Balling skole
Abild skole
Åbent hus på FC
Hydrogen link workshop på FC
Thy Masterclass 2007
Planteolie kongres i Tyskland
Solfanger kursus
Solfanger teknisk møde
Solfanger selvbyg møde
Forskningens døgn 2007
Solfanger selvbyg
Raps-det-selv workshop's forår 2007
Biogas til Indien
15 franske politikere
Besøg på Poul la Cour museet
Dipal Barua modtager Den europæiske solpris
Reception hos Svend Auken
Odense tekniske skole
Ole Westergaard, Thisted kommune
Kursus i bæredygtig turisme
 Pressemeddelelser
 Nyt fra os selv
 Nyt fra den store verden
 Besøg på Folkecenteret

Preben Maegaard 80 år

september 2015

 

 

Program 18. september 2015
International konference
Mod 100% vedvarende energi lokalt og internationalt


13:00 Frokost i SKIBSTEDFJORD BYGNINGEN

Mødet åbnes
14:00-14:45 Velkomstsang af Volker Thomsen

Velkomst ved Ole Vagn Christensen, formand for Folkecenterets bestyrelse

Velkomst ved Jane Kruse, direktør for Folkecenteret

Velkomst ved Ib Poulsen, medlem af Folketinget, viceborgmester i Thisted kommune

EMNE 1: 100 % vedvarende energi på internationalt plan
14:45-15:00 Preben Maegaard

15:00-15:15 "Vejen fra Folkecenteret: Opnåelse af 100 % vedvarende energi verden over til at løse klimaændringerne"
Jose Ectheverry, professor, York University, Canada

15:15-15:30 "100 % VE på globalt plan. Et væsentlig kulturelt skift. Det vil lykkes, hvis vi gør de rigtige skridt "
Volker Thomsen, præsident og rådgiver, Lübeck, Tyskland

EMNE 2: 100 % vedvarende energi på lokalt niveau

15:30-15:45 "Imod udfordringerne i fattigdom og udvandring ved at opføre integrerede vedvarende energiprojekter i regional sammenhæng"
Dr. Nasir El Bassam, professor, IFEED, Tyskland

15:45-16:00
Birgitte Schmidt, professor, Solar Zentrum Mecklenburg Vorpommern, Tyskland

16:00-16:15 "Verdens bedste vindressourcer er i det Røde Hav"
Dr. Galal Osman, professor, Cairo Universitet, Egypten

16:15-16:30 "Sådan kan man opnå lokal accept for udbygningen af vedvarende energi"
Leire Gorroño, samfundsforsker, Nordisk Folkecenter, Spanien

16:30-16:45 Populær ejerskab af kystnære vindmøller"
Frede Hvelplund, professor, Aalborg Universitet, Danmark

Kaffepause

EMNE 3: Banebrydende vedvarende energi initiativer
17:00-17:10
Kent Skaaning, Manager, ComBigaS, Danmark

17:10-17:20 "Fokus på små vindmøller"
Morten Victor Petersen, formand for Brancheforeningen for husstandsvindmøller, Danmark

17:20-17:30 "Naturlig oprydning"
Jørgen Løgstrup, direktør, agronom, TransForm, Danmark

17:30-17:40 "Biohouse Concept"
Mogens L. Lesch, projektkoordinator, Niebuell, Tyskland

17:40-17:50 "Tvindmøllen - 40 år"
Britta og Allan Jensen, Tvindmøllen, Danmark

17:50-18:00 "Vedvarende energi vokser i Nordkorea"
Rim Mu Song, projektkoordinator, Pyonyang, Nordkorea


EMNE 4: lys over udviklingsverdenen
18:00-18:10 "Energitiltag i Uganda"
Richard Kirya, Safe Neighbourhood Foundation, Uganda

18:10-18:20 "Vedvarende energi i Rwanda"
Serge Kata, Arkitekt, sol og vind projekt, Danmark

18:20-18:40 "Solar Future. Plan for solbelysning i 10.000 landsbyskoler i tre afrikanske lande"
Preben Maegaard

PRÆSENTATION af Folkecenterets test station for små vindmøller
18:55-19:20 Ved Tonny Brink, ingeniør og leder af Folkecenterets felt turbine test lille vind

19:30 Middag i SKIBSTEDFJORD BYGNINGEN

Ekskursion med bus den 19. september 2015
Kl. 10:00 afgang fra Folkecenter P-plads

Kl. 10:10 Nissum Brednings Teststation for Bølgekraft. Bølgekraftanlægget Nemos Gmbh www.nemos.org fra Duisburg er under testning.

Kl. 10.45 Hurup fjernvarmeanlæg baseret på flis fra Nationalparken. Der leveres varme og varmt vand til alle virksomheder, institutioner og husstande i Hurup by; det svarer til ca. 2.700 husstande. 

Kl. 12:00 Lodbjerg Kirke, Danmark mindste kirke. Altertavlens nye sidespejle og kirkens indvendige farvevalg er udført af den internationale anderkendte kunstner Maya Lisa Engelhardt, Danmark.

Frokost i det fri.

I kirkerummet vil der være oplæg af Katherine Dykes, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Ronny Spür, Germany “Wind power planning in complex and low wind speed terrain” og Preben Maegaard der fortsætter sin tale om ”40 år i vedvarende energis tjeneste”.

Kl. 14:30 Kraftvarme i Nr. Vorupør anlægget er baseret på naturgas. Der er en 1 MW elkedel til balancering af elnettet ved høj vindmølle produktion.

Folkecenter 525 kW vindmølle i Hanstholm.

Kl. 17:00 National Teststation for store vindmøller. Prototype af verdens største vindmøller 7 MW fra Siemens og 8 MW fra Vestas. Den kinesiske vindmølle fra Envision på 3 MW er ligeledes under testning.

Kl. 19:00 Middag på fiskerestauration Niels Juel, Klitmøller
 

Miljø- og Energifonden af 2005 logo

 

IFEED.org logo

 

Thisted kommune logo

 

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi logo