Arrangementer
Konference: Grøn Mobilitet: Fremtidens Transport i Danmark og EU
Konference: Community Power and Renewable Energy in Denmark and in the EU
Verdensspejlet, Aarhus Festuge: Folkecenteret til Stede!
Byg din egen 250 Watt Sol Generator
Seminar: Lokalt drevet energiomstilling i Danmark og EU
Workshop : Byg din egen solgenerator
Klesmermusik i verdensklasse gæster Thy
Konference om mikrovirksomheder
12. Fossil frie Thy konference
IRENEC 2016
RECEPTION
Preben Maegaard 80 år
Thy Masterclass 2015 på Folkecenter
Climate Innovation Day
WWEC2015
Generalforsamling i Folkecenterets Støttekreds 2015
Miljøudfordringer i udviklingslande
IRENEC 2015
Tvindkraft fylder 40 år
Informationsmøde om investering i husstandsvindmøller og solcelleanlæg
Atomaffaldskonference
Præsentation af prisbilligt passivhus
Kommende arrangementer på Folkecenter i 2015
Husstandsvindmølle seminar
Passivhus for bygherrer
Heldags konference om solceller
Thy Masterclass 2014
Workshop om klimaforandringer på Folkecenter
Nordic Biogas konference 2014
ICSA 2014
Konference: 9. Fossil Frie Thy
Generalforsamling i Folkecenterets Støttekreds 2014
Thy Mors på Rådhuspladsen
Konference 15. maj 2014 på Folkecenter
Frilandsmesse 2014
Kommende arrangementer på Folkecenter
Åben mølledag
Seminar om folkelig deltagelse i omstillingen til vedvarende energi
Energimessen.dk
Husum New Energy messe 2014
Åbning af Dansk Testcenter for Bioenergi
Åbning af klima- og miljøværksted
Incitament konference
Seminar om folkelig energi
Energi til Afrika
En verden af energi - energimesse
Thy Kammermusikfestival 2013 på Folkecenter
Aalborg Bæredygtighedsfestival 2013
Vedvarende energi og musik
Frilandsmesse 2013
Demonstration af energibesparende komfurer
5. konference Fossil Frie Thy og EU
Elbildag på Samsø
Limfjordsfortællinger 2013
Grobund aftenskole i København
Kommende arrangementer juni 2013
Åbent hus på Folkecenter
Konference: Vindmøller som løftestang
Kursus: Byg selv vindmølle
Energy Europe 2013
4. Fossil Frie Thy konference
Julefrokost på Folkecenter
Bølgeenergitræf november 2012
Fossil Frie Thy 3. konference
Foredrag om solenergi
Husum New Energy Messen 2013
Parlamentarisk høring på Folkecenteret
Martin Lidegaard deltager
LS Stoker præsenterer ny 7,5 kW husstandsvindmølle
Åbent Hus
Konference: Fossil Frie Thy
Prebens Maegaards rejseaktiviteter
Solar Days 2012
Seminar den 14. april på Folkecenter
Bestyrelsesmøder på Folkecenteret
New Energy Husum Messe 2012
Bolig & indretningsmesse
Tour De Future
Stiftende generalforsamling i foreningen for solcelleejere
Folkecenter julefrokost 2011
Kursus i masseovn bygning.
IRENEC 2011
Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds
Temamøde om husstandsvindmøller
Givskud energibevidst landsby
Åbent hus for solceller
Fokus på Vestafrika
Grøn Teknologi Tour 2011
Åben mølle dag
Energy Camp på Nordisk Folkecenter
Gratis kursus i solceller i Skanderborg
Folkecenter julefrokost 2010
Den Bæredygtige Familie
Husstandsvindmøller og solenergi
Åbent hus
Kursus i bygning af energibesparende lerkomfurer til udviklingslandene
Generalforsamling i støttekredsen 2010
  Limfjordsfortællinger 2010
Husstandsmøller og solceller til private
Solcelle selvbyg
Ny ide om Ungdomscenter for vedvarende energi og klimaviden
Kursus i vedvarende energi
Solfanger selvbyg 2010
Folkecenter deltager i COP15
Thyholm Midtpunkt
Afrika konference
Skt. Hans aften 2009
Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds 2009
Fremtidens energiforsyning i landdistrikterne
Dansk-bosnisk dag på Folkecenteret
Hvem skal eje vindmøllerne?
Universitarium
LØS & LØB årsmøde 2009
Solfanger selvbyg 2009
LØS & LØB årsmøde på FC
PV EXPO 2009
Biokonference på Mors
Foredrag om små vindmøller
Husum vindenergi messe
Thy Masterclass 2008
Energiseminar: Vindmøllestrøm og decentral kraftvarme
Vindmøller - styring og overvågning
Afsløring af buste for Aage Rosendal Nielsen
Generalforsamling 2008
Åbent hus - Aage Rosendal Nielsen
Husstands-el fra sol og vind
Solfanger selvbyg kursus 2008
Global opvarmning
Rejsearrangementer efteråret 2007
Balling skole
Abild skole
Åbent hus på FC
Hydrogen link workshop på FC
Thy Masterclass 2007
Planteolie kongres i Tyskland
Solfanger kursus
Solfanger teknisk møde
Solfanger selvbyg møde
Forskningens døgn 2007
Solfanger selvbyg
Raps-det-selv workshop's forår 2007
Biogas til Indien
15 franske politikere
Besøg på Poul la Cour museet
Dipal Barua modtager Den europæiske solpris
Reception hos Svend Auken
Odense tekniske skole
Ole Westergaard, Thisted kommune
Kursus i bæredygtig turisme
 Pressemeddelelser
 Nyt fra os selv
 Nyt fra den store verden
 Besøg på Folkecenteret

 

Limfjordsfortællinger 2010

 

 

Limfjordsfortællinger, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Nordisk Folkecenter deltager hvert år i Limfjordsfortællingerne, som er et fælles turistarrangement rundt om Limfjorden. Læs mere her.


Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi:
Behovet for forsyning med vedvarende energi er så stort som
aldrig før

Siden midten af 1980’erne har Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Sydthy været et omdrejningspunkt, når det drejer sig om udvikling af og viden om vedvarende energi og CO2-neturale energiløsninger for virksomheder og private hjem. Det handler bl.a. om solenergi og små vindmøller, og det får man meget mere at vide om, når man deltager i Limfjordsfortællingen mandag eller torsdag kl. 11.

Det var oliekrisen i 1974, som fik Preben Maegaard til for alvor at interessere sig for, hvordan man kunne omstille virksomhedernes og de private husholdningers energiforsyning fra fossi-le brændstoffer til vedvarende energi. Fra 1983 har han som adm. direktør for Nordisk Folke-center for Vedvarende Energi i Sydthy skabt et videnscenter for alle former for vedvarende energi – spændende fra solceller over vindmøller, lavenergihuse og et minikraftvarmeanlæg, der producerer varme og lys alene på basis af planteolie.

Hvad koster det og hvordan ser det ud?

- Når man deltager i Limfjordsfortællingen på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi får man først og fremmest meget mere at vide om, hvordan man som privat husstand kan have glæde af den vedvarende energi, fortæller Jane Kruse, der er informationsleder på Folke-centret. – Vi besvarer de helt centrale spørgsmål som: Hvad koster solenergi? Hvordan ser det ud? Hvor meget fylder det? Hvor lang tid tager det, før investeringen er tilbagebetalt? Der bli-ver også fortalt om de små nye vindmøller til private husholdninger, og også her giver vi sva-rene på nogle af de spørgsmål, som man typisk møder: Hvor store er de, hvad koster de, og hvor meget lyd skal man forvente fra dem? 

100 % forsyning med vedvarende energi og CO2-neutral

Formålet med Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi er gennem forskning og udvikling at skabe fornyelse inden for de vedvarende energiteknologier. Ingeniørerne og biologerne arbejder hele tiden med nye miljørelaterede produkter i samarbejde med brugerne. – Det handler naturligvis om at forsøge at opfylde et mål om 100 % forsyning med vedvarende energi og samtidig nedsætte CO2-udslippet mest muligt, siger Jane Kruse. 

- Endemålet må være, at alle mennesker forsøger at blive CO2-neutrale. I Danmark udleder vi i gennemsnit 10 ton CO2 pr. indbygger, og heraf skyldes 60 % vores personlige forbrug af el, transport, varme og varer. Der er flere strategier, som man kan anvende for at mindske foru-reningen og blive CO2-neutral, f.eks. at udskifte sit oliefyr med træpillefyr, jordvarme eller varmepumper, og elektricitet produceret af vindmøller og solceller er CO2-neutrale. Det er også muligt at opnå C02-neutral transport ved at køre i elbiler eller biler, som kører på plan-teolie eller på brint, forklarer hun.

Hun glæder sig over, at der netop nu igen er stor fokus på vedvarende energi og CO2-neutrale løsninger. – Der har måske nok været en periode, hvor de ”grønne heste” har været sat på stald, men nu indser alle, at det er på høje tid at få dem ud af stalden igen og helst få dem til at løbe i galop. Det er helt nødvendigt, hvis vi skal opfylde kravene fra det internationale sam-fund, siger Jane Kruse.


Mandag kl. 11 og torsdag kl. 11 i uge 27-33.
Varighed ca. 2 timer.
Pris: kr. 50,- for voksne. Børn under 12 år gratis.
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Kammergårdsvej 16, Sdr. Ydby
www.folkecenter.net