Arrangementer
Konference: Grøn Mobilitet: Fremtidens Transport i Danmark og EU
Konference: Community Power and Renewable Energy in Denmark and in the EU
Verdensspejlet, Aarhus Festuge: Folkecenteret til Stede!
Byg din egen 250 Watt Sol Generator
Seminar: Lokalt drevet energiomstilling i Danmark og EU
Workshop : Byg din egen solgenerator
Klesmermusik i verdensklasse gæster Thy
Konference om mikrovirksomheder
12. Fossil frie Thy konference
IRENEC 2016
RECEPTION
Preben Maegaard 80 år
Thy Masterclass 2015 på Folkecenter
Climate Innovation Day
WWEC2015
Generalforsamling i Folkecenterets Støttekreds 2015
Miljøudfordringer i udviklingslande
IRENEC 2015
Tvindkraft fylder 40 år
Informationsmøde om investering i husstandsvindmøller og solcelleanlæg
Atomaffaldskonference
Præsentation af prisbilligt passivhus
Kommende arrangementer på Folkecenter i 2015
Husstandsvindmølle seminar
Passivhus for bygherrer
Heldags konference om solceller
Thy Masterclass 2014
Workshop om klimaforandringer på Folkecenter
Nordic Biogas konference 2014
ICSA 2014
Konference: 9. Fossil Frie Thy
Generalforsamling i Folkecenterets Støttekreds 2014
Thy Mors på Rådhuspladsen
Konference 15. maj 2014 på Folkecenter
Frilandsmesse 2014
Kommende arrangementer på Folkecenter
Åben mølledag
Seminar om folkelig deltagelse i omstillingen til vedvarende energi
Energimessen.dk
Husum New Energy messe 2014
Åbning af Dansk Testcenter for Bioenergi
Åbning af klima- og miljøværksted
Incitament konference
Seminar om folkelig energi
Energi til Afrika
En verden af energi - energimesse
Thy Kammermusikfestival 2013 på Folkecenter
Aalborg Bæredygtighedsfestival 2013
Vedvarende energi og musik
Frilandsmesse 2013
Demonstration af energibesparende komfurer
5. konference Fossil Frie Thy og EU
Elbildag på Samsø
Limfjordsfortællinger 2013
Grobund aftenskole i København
Kommende arrangementer juni 2013
Åbent hus på Folkecenter
Konference: Vindmøller som løftestang
Kursus: Byg selv vindmølle
Energy Europe 2013
4. Fossil Frie Thy konference
Julefrokost på Folkecenter
Bølgeenergitræf november 2012
Fossil Frie Thy 3. konference
Foredrag om solenergi
Husum New Energy Messen 2013
Parlamentarisk høring på Folkecenteret
Martin Lidegaard deltager
LS Stoker præsenterer ny 7,5 kW husstandsvindmølle
Åbent Hus
Konference: Fossil Frie Thy
Prebens Maegaards rejseaktiviteter
Solar Days 2012
Seminar den 14. april på Folkecenter
Bestyrelsesmøder på Folkecenteret
New Energy Husum Messe 2012
Bolig & indretningsmesse
Tour De Future
Stiftende generalforsamling i foreningen for solcelleejere
Folkecenter julefrokost 2011
Kursus i masseovn bygning.
IRENEC 2011
Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds
Temamøde om husstandsvindmøller
Givskud energibevidst landsby
Åbent hus for solceller
Fokus på Vestafrika
Grøn Teknologi Tour 2011
Åben mølle dag
Energy Camp på Nordisk Folkecenter
Gratis kursus i solceller i Skanderborg
Folkecenter julefrokost 2010
Den Bæredygtige Familie
Husstandsvindmøller og solenergi
Åbent hus
  Kursus i bygning af energibesparende lerkomfurer til udviklingslandene
Generalforsamling i støttekredsen 2010
Limfjordsfortællinger 2010
Husstandsmøller og solceller til private
Solcelle selvbyg
Ny ide om Ungdomscenter for vedvarende energi og klimaviden
Kursus i vedvarende energi
Solfanger selvbyg 2010
Folkecenter deltager i COP15
Thyholm Midtpunkt
Afrika konference
Skt. Hans aften 2009
Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds 2009
Fremtidens energiforsyning i landdistrikterne
Dansk-bosnisk dag på Folkecenteret
Hvem skal eje vindmøllerne?
Universitarium
LØS & LØB årsmøde 2009
Solfanger selvbyg 2009
LØS & LØB årsmøde på FC
PV EXPO 2009
Biokonference på Mors
Foredrag om små vindmøller
Husum vindenergi messe
Thy Masterclass 2008
Energiseminar: Vindmøllestrøm og decentral kraftvarme
Vindmøller - styring og overvågning
Afsløring af buste for Aage Rosendal Nielsen
Generalforsamling 2008
Åbent hus - Aage Rosendal Nielsen
Husstands-el fra sol og vind
Solfanger selvbyg kursus 2008
Global opvarmning
Rejsearrangementer efteråret 2007
Balling skole
Abild skole
Åbent hus på FC
Hydrogen link workshop på FC
Thy Masterclass 2007
Planteolie kongres i Tyskland
Solfanger kursus
Solfanger teknisk møde
Solfanger selvbyg møde
Forskningens døgn 2007
Solfanger selvbyg
Raps-det-selv workshop's forår 2007
Biogas til Indien
15 franske politikere
Besøg på Poul la Cour museet
Dipal Barua modtager Den europæiske solpris
Reception hos Svend Auken
Odense tekniske skole
Ole Westergaard, Thisted kommune
Kursus i bæredygtig turisme
 Pressemeddelelser
 Nyt fra os selv
 Nyt fra den store verden
 Besøg på Folkecenteret

 

Kursus i bygning af energibesparende lerkomfurer til udviklingslandene

juli 2010

 

 

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi afholder i weekenden
18. – 19. september 2010 kursus i at bygge energibesparende lerkomfurer. Det sker under kyndig vejledning af Edna Nassali fra JEEP Folkecenter i Uganda med baggrund i en bevilling fra Projektrådgivningens Oplysningspulje.

Projektrådgivningens Oplysningspulje har som formål at styrke og understøtte oplysningsaktiviteter om udviklingslande. Den uddeler midler til foreninger, som knytter an til FNs 2015 mål, der skal reducere fattigdom, sult og nød i udviklingslandene.

Det er vigtigt at sætte fokus på energibesparelser overalt i verden og at udføre tiltag for brug af vedvarende energi og CO2 besparelser, også i udviklingslande, selv om de forurener langt mindre end de udviklede lande.

Energibesparende lerkomfur, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
 
Folkecenterets kursus sigter direkte imod 2015 målene. Med energieffektive komfurer opnår man:
• besparelse af træressourcerne,
• tilberedning af sund og billig mad,
• forbedring af folkesundheden ved at lede røg ud af boligen og
• forbedring af miljøforholdene ved at reducere træfældningen og hvad deraf følger af klimaforandringer med erosion, tørke med mere.

Det er baggrunden for at Folkecenteret har inviteret Ms. Edna Nassali fra JEEP Folkecenter til Danmark i seks uger. Under sit ophold vil Edna opføre energibesparende komfurer og give konkret byggevejledning, så privatpersoner og organisationer kan overføre know-how til udviklingslandene i bygning af lerkomfurer. Der anvendes lokale materialer.

JEEP Folkecenter tester og udbreder i samarbejde med Makarere University, CREEC i Ugandas hovedstad Kampala, et nyt ovnsystem af metal, som Edna Nassali også vil præsentere.

Endelig vil Edna Nassali berette om el-produktion på basis af solens energi til brug i lokalsamfundene og sæbeproduktion, der kan skabe indkomst.

JEEP Folkecenter har omfattende erfaring i at afholde uddannelsesprogrammer i landsbyerne med fokus på energibesparelser og decentral produktion af vedvarende energi.

Hvad er JEEP Folkecenter?
JEEP Folkecenter er en NGO i Uganda, der blev dannet i 1983. JEEP blev startet som en reaktion på træfældningen og den deraf følgende erosion og forringelse af landbrugsjorden. Siden da har JEEP organiseret uddannelse indenfor vedvarende energi og energibesparelser for at fremme sundheden og levevilkårene for befolkningen i Uganda.

Udvikling af energibesparende komfurer er vigtige for udviklingslandene. Den traditionelle metode med madlavning  over et tre-sten-på-jorden ildsted udnytter kun 3 - 5 % af træets energiindhold. Et energibesparende lerkomfur derimod kan udnytte op til 30 % af energien i træet. Dermed kan de samme træressourcer forsyne 6 – 10 gange flere mennesker med energi til madlavning. Dette er af afgørende betydning. Afskovning er allerede et alvorligt problem i udviklingslande. Mange steder er der knaphed på træ og især kvinder må ofte vandre langt for at samle det nødvendige brændsel. Endelig er røgen fra det traditionelle ildsted til alvorlig skade for helbredet for særligt børn og kvinder, som tilbereder mad.

Tre sten på jorden ildsted, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Tre-sten-på-jorden ildsted.

Tre sten på jorden ildsted, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Hvad er Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi?
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi blev etableret i 1983. Siden har Folkecenteret gennem forsøg, forskning og udvikling skabt innovation indenfor vedvarende energiteknologier. Folkecenteret har en række eksperimentelle bygninger og talrige forsøgsanlæg, der illustrerer centrets forskning indenfor vedvarende energi. Desuden arbejdes der med energibesparelser og besparelsesteknologier.

Folkecenteret har årligt ca. 8.000 besøgende og mere end en million besøgende på hjemmesiden www.folkecenter.net. Studerende fra universiteter verden over har siden 1986 været på 3 til 10 måneders studieophold på Folkecenteret.

Med baggrund i en bevilling fra Danida tog Nordisk Folkecenter i 1999 initiativ til et Folkecenter i Mali, Vestafrika, www.malifolkecenter.org  som i dag har 45 ansatte. Mali Folkecenter kan tjene som forbillede for JEEP Folkecenter i Uganda. I begge de afrikanske lande er udført kapacitets opbygning, uddannelse og teknologioverførsel svarende til ulandenes særlige behov.
==========================================

 

                    Program for kurset:
Lørdag den 18. september:
Kl. 12: Ankomst og frokost
Kl. 13: Velkomst ved Preben Maegaard, forstander for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Kl. 13.30 – 15: Byggeri af komfurer; teori og praksis
Kl. 15: Kaffe
Kl. 15.30: Rundvisning på Folkecenteret
Kl. 18: Aftensmad
Kl. 20: Der vises billeder og fortælles om JEEP Folkecenter og Mali Folkecenter

Søndag den 19. september:
Kl. 8 – 10: Morgenmad
Kl. 10: Byggeri af komfurer (fortsat)
Kl. 13: Frokost
Kl. 14: Afrejse

Priser for kurset:
Overnatning: 100 kr. / nat
Mad: 250 kr. i alt inklusiv kaffe, te og vand
Tilmelding: 9795 6600 eller ns@@.comfolkecenter.dk

Læs mere om Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi her: www.folkecenter.net
Læs mere om JEEP Folkecenter her: www.folkecenter.net/dk/news/fc/jeep_uganda/

Kurset afholdes: Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Kammersgaardsvej 16, Sdr. Ydby, 7760 Hurup Thy. Nærmeste station: Ydby (2 km).