Arrangementer
Konference: Grøn Mobilitet: Fremtidens Transport i Danmark og EU
Konference: Community Power and Renewable Energy in Denmark and in the EU
Verdensspejlet, Aarhus Festuge: Folkecenteret til Stede!
Byg din egen 250 Watt Sol Generator
Seminar: Lokalt drevet energiomstilling i Danmark og EU
Workshop : Byg din egen solgenerator
Klesmermusik i verdensklasse gæster Thy
Konference om mikrovirksomheder
12. Fossil frie Thy konference
IRENEC 2016
RECEPTION
Preben Maegaard 80 år
Thy Masterclass 2015 på Folkecenter
Climate Innovation Day
WWEC2015
Generalforsamling i Folkecenterets Støttekreds 2015
Miljøudfordringer i udviklingslande
IRENEC 2015
Tvindkraft fylder 40 år
Informationsmøde om investering i husstandsvindmøller og solcelleanlæg
Atomaffaldskonference
Præsentation af prisbilligt passivhus
Kommende arrangementer på Folkecenter i 2015
Husstandsvindmølle seminar
Passivhus for bygherrer
Heldags konference om solceller
Thy Masterclass 2014
Workshop om klimaforandringer på Folkecenter
Nordic Biogas konference 2014
ICSA 2014
Konference: 9. Fossil Frie Thy
Generalforsamling i Folkecenterets Støttekreds 2014
Thy Mors på Rådhuspladsen
Konference 15. maj 2014 på Folkecenter
Frilandsmesse 2014
Kommende arrangementer på Folkecenter
Åben mølledag
Seminar om folkelig deltagelse i omstillingen til vedvarende energi
Energimessen.dk
Husum New Energy messe 2014
Åbning af Dansk Testcenter for Bioenergi
Åbning af klima- og miljøværksted
Incitament konference
Seminar om folkelig energi
Energi til Afrika
En verden af energi - energimesse
Thy Kammermusikfestival 2013 på Folkecenter
Aalborg Bæredygtighedsfestival 2013
Vedvarende energi og musik
Frilandsmesse 2013
Demonstration af energibesparende komfurer
5. konference Fossil Frie Thy og EU
Elbildag på Samsø
Limfjordsfortællinger 2013
Grobund aftenskole i København
Kommende arrangementer juni 2013
Åbent hus på Folkecenter
  Konference: Vindmøller som løftestang
Kursus: Byg selv vindmølle
Energy Europe 2013
4. Fossil Frie Thy konference
Julefrokost på Folkecenter
Bølgeenergitræf november 2012
Fossil Frie Thy 3. konference
Foredrag om solenergi
Husum New Energy Messen 2013
Parlamentarisk høring på Folkecenteret
Martin Lidegaard deltager
LS Stoker præsenterer ny 7,5 kW husstandsvindmølle
Åbent Hus
Konference: Fossil Frie Thy
Prebens Maegaards rejseaktiviteter
Solar Days 2012
Seminar den 14. april på Folkecenter
Bestyrelsesmøder på Folkecenteret
New Energy Husum Messe 2012
Bolig & indretningsmesse
Tour De Future
Stiftende generalforsamling i foreningen for solcelleejere
Folkecenter julefrokost 2011
Kursus i masseovn bygning.
IRENEC 2011
Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds
Temamøde om husstandsvindmøller
Givskud energibevidst landsby
Åbent hus for solceller
Fokus på Vestafrika
Grøn Teknologi Tour 2011
Åben mølle dag
Energy Camp på Nordisk Folkecenter
Gratis kursus i solceller i Skanderborg
Folkecenter julefrokost 2010
Den Bæredygtige Familie
Husstandsvindmøller og solenergi
Åbent hus
Kursus i bygning af energibesparende lerkomfurer til udviklingslandene
Generalforsamling i støttekredsen 2010
Limfjordsfortællinger 2010
Husstandsmøller og solceller til private
Solcelle selvbyg
Ny ide om Ungdomscenter for vedvarende energi og klimaviden
Kursus i vedvarende energi
Solfanger selvbyg 2010
Folkecenter deltager i COP15
Thyholm Midtpunkt
Afrika konference
Skt. Hans aften 2009
Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds 2009
Fremtidens energiforsyning i landdistrikterne
Dansk-bosnisk dag på Folkecenteret
Hvem skal eje vindmøllerne?
Universitarium
LØS & LØB årsmøde 2009
Solfanger selvbyg 2009
LØS & LØB årsmøde på FC
PV EXPO 2009
Biokonference på Mors
Foredrag om små vindmøller
Husum vindenergi messe
Thy Masterclass 2008
Energiseminar: Vindmøllestrøm og decentral kraftvarme
Vindmøller - styring og overvågning
Afsløring af buste for Aage Rosendal Nielsen
Generalforsamling 2008
Åbent hus - Aage Rosendal Nielsen
Husstands-el fra sol og vind
Solfanger selvbyg kursus 2008
Global opvarmning
Rejsearrangementer efteråret 2007
Balling skole
Abild skole
Åbent hus på FC
Hydrogen link workshop på FC
Thy Masterclass 2007
Planteolie kongres i Tyskland
Solfanger kursus
Solfanger teknisk møde
Solfanger selvbyg møde
Forskningens døgn 2007
Solfanger selvbyg
Raps-det-selv workshop's forår 2007
Biogas til Indien
15 franske politikere
Besøg på Poul la Cour museet
Dipal Barua modtager Den europæiske solpris
Reception hos Svend Auken
Odense tekniske skole
Ole Westergaard, Thisted kommune
Kursus i bæredygtig turisme
 Pressemeddelelser
 Nyt fra os selv
 Nyt fra den store verden
 Besøg på Folkecenteret

Konference: Vindmøller som løftestang for udvikling i yderområderne

februar 2013

 

 

Den 18. april 2013 fra kl. 09:30 til 15:00 afholder Folkecenter i samarbejde med Adventure.dk og Vestjyllands Energi- og Miljøforening opfølgningskonference ”Vindmøller som løftestang for udvikling i yderområderne”

Program:

 

Læs rapporten Vindmøller som løftestang for udvikling i udkantsområderne

Hvide Sande Havn får vindmølleprisen år 2013

Se citat fra Naturlig Energi, marts 2013 om den rådne banan som potentiel vækstmotor

Se øvrig omtale af rapporten.

 

Konference:
”Vindmøller som løftestang for lokal udvikling i yderområderne”.
Fra den rådne banan til den grønne agurk

Tid: torsdag, 18. april 2013 kl. 09:30 til 15:00
Sted: Hotel Fjordgården, Vester Kær 28, 6950 Ringkøbing
Arrangører: Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Adventure.dk,
Vestjyllands Energi–og Miljøforening.

Baggrunden for konferencen:
De næste seks år skal der opstilles 600 til 900 store vindmøller med i gennemsnit 20 til 30 vindmøller i hver af de ca. 30 kommuner i yderområderne, hvor vindressourcerne er bedst.

Det årlige økonomiske afkast vil med almennyttige ejerformer blive en saltvandsindsprøjtning til nye lokale aktiviteter, idet overskuddet, viser erfaringerne, pr. vindmølle på steder med gode vindforhold over en tyve års periode ligger på årligt 3 til 5 millioner kroner. Det vil samtidig give vindmølleprojekterne den nødvendige accept hos den berørte lokalbefolkning.

Det er baggrunden for, at Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi har bedt Rambøll om at udarbejde en rapport om vindmøllers betydning for vækst og arbejdspladser i yderområderne ud fra tre konkrete eksempler. Rapporten belyser hvorledes lokalt, almennyttigt ejerskab af vindmøllerne kan føre til nye indkomster og arbejdspladser især i de dele af landet, hvor indkomstudviklingen halter efter resten af landet.

Rapporten gennemgår 3 forskellige almennyttige ejerskabsformer, som lokale myndigheder, organisationer og borgere kan anvende ved etableringen af nye, store vindmøller, hvor det økonomiske potentiale er stort.

”Jeg vil gerne takke Nordisk Folkecenter for at gå meget aktivt ind i arbejdet med at få etableret flere vindmøller i Danmark. Rapporten giver en række spændende bud på, hvordan man kan sikre lokal opbakning i landdistrikterne til opsætning af vindmøller. Det er et vigtigt bidrag til arbejdet på vindmølleområdet”, udtaler minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen.

”De 1800 MW nye store vindmøller på land kan blive rygraden i regeringens ambitiøse plan, at 50 % af det danske elforbrug i 2020 skal komme fra vinden. Erfaringerne viser, at den direkte, folkelige inddragelse fører til resultater, når de lokale energiressourcer skal udnyttes. Eksterne investorer derimod møder ofte afvisning og protester. De kommunale beslutningstagere foretrækker naturligvis vindmølleprojekter, som deres egne vælgere aktivt går ind for”. siger Preben Maegaard, forstander emeritus, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Rapporten kan downloades her: http://www.folkecenter.dk/dk/news/fc/vindmoeller-som-loeftestang/ Konferencen er arrangeret under Folkecenterets projekt Aktiv Vidensformidling.

Program:
Kl. 09:30 Velkomst, Michael Plesner, forstander og Jane Kruse, informationsleder, Aktiv Vidensformidling, Folkecenter

Kl. 09:40 Niels Jørgen Mau, afdelingschef i økonomi- og indenrigsministeriet: ”Lokale indtægter – økonomisk balance”.

Kl. 10:00 Preben Maegaard, forstander emeritus, Nordisk Folkecenter, ”Folketingets energiplan siger, at der skal opstilles 1800 MW landplacerede vindmøller. For at opfylde målet, er det nødvendigt, at der er accept hos den berørte lokalbefolkning”.

Kl. 10:20 Kasper Brejnholt Bak, arkitekt, Rambøll, ”Rapporten: ”Vindmøller som løftestang for udvikling i yderområderne” hoved konklusioner”.

Kl. 10:40 til 10:55 Kaffepause


Kl. 10:55 til 11:55. Nye ejerformer: 4 eksempler på lokalområder hvor kommunen, el- eller varmeforsyningsselskabet og erhvervsfonde ejer vindmøllerne og lader provenuet gå i en grøn pulje til energibesparelser og nye initiativer:

1. Henning Davidsen, iværksætter, Hvide Sande, ”3 x 3 MW vindmøller på Hvide Sande Nordhavn, 80 % ejerskab til Den erhvervsdrivende Fond Hvide Sande Erhvervsudvikling. Lokalt ejerskab skaber forståelse for vindmøller på land”.

2. Søren Stensgaard, chef for teknisk afdeling, Samsø kommune, ”Samsø kommune som vindmølleejer”.

3. Flemming Poulsen, direktør, NOE, Holstebro, ”Et andelsejet elselskabs engagement i ejerskab af vindmøller”.

4. Henning Holm, formand for Miljø og Teknikudvalg, Thisted kommune, ” Thisted kommunes politik på vindmølleudbygning i kommunen”.

Kl. 12:00 til 12:50 Frokost

Kl. 12:50 Steffen Husted Damsgaard, formand, Landdistrikternes Fællesråd, ”Lokal accept af vindmøller med udgangspunkt i lokal udbytte/ejerskab herunder almennyttigt ejerskab. Nye indkomster og arbejdspladser i landdistrikterne” 

Kl. 13:10 Carsten Sohl, Vestjyllands Energi-og Miljøforening, ”Hvordan får vi den lokale folkelige deltagelse tilbage og herved skabe nye arbejdspladser?”.

Kl. 13:30 Camilla Rosenhagen, konsulent, Kommunernes Landsforening, ” Kommunernes rolle som planlæggere i forbindelse med opstilling af vedvarende energi anlæg”.

Kl.13:50 Michael Plesner, forstander og økonom, Nordisk Folkecenter, ”Vindmøller som økonomisk løftestang for yderområderne”.

Kl. 14:10 Birgitte Juhl, havnedirektør, Hanstholm Havn, ”10 vindmøller på den kommunale havn organiseret i en lokal erhvervsfond”.

Kl. 14:30 Lars Grundahl, Projektgruppe, Aalborg Universitet, Rural Development and ownership models of wind turbines, ”Rapport fra case studie, 10 vindmøller lokalejet, finansiering og brug af strøm fra fluktuerende energikilder”. 

Kl. 14:40 Frede Hvelplund, Professor, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet, ”Omstilling til Vedvarende Energi, befolkningens deltagelse, og regional udvikling”.

Kl. 15:00 Kaffe og kage

I princippet har alle adgang til konferencen, men af hensyn til det begrænsede deltagerantal har repræsentanter for landdistrikter og kommuner i yderområderne samt medierne forrang. Derfor er kun bekræftede tilmeldinger gyldige.

Tilmelding til ns@@.comfolkecenter.dk senest den 10. april kl. 15:00

 

Adventure.dk logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Vestjyllands Energi- og Miljøforening logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

 

Thisted kommune logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Hanstholm Havn logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

 

Hvide Sande Nordhavn Møllelaug logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Nordvestjysk elforsyning logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Logo for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi