Arrangementer
Konference: Grøn Mobilitet: Fremtidens Transport i Danmark og EU
Konference: Community Power and Renewable Energy in Denmark and in the EU
Verdensspejlet, Aarhus Festuge: Folkecenteret til Stede!
Byg din egen 250 Watt Sol Generator
Seminar: Lokalt drevet energiomstilling i Danmark og EU
Workshop : Byg din egen solgenerator
Klesmermusik i verdensklasse gæster Thy
Konference om mikrovirksomheder
12. Fossil frie Thy konference
IRENEC 2016
RECEPTION
Preben Maegaard 80 år
Thy Masterclass 2015 på Folkecenter
Climate Innovation Day
WWEC2015
Generalforsamling i Folkecenterets Støttekreds 2015
Miljøudfordringer i udviklingslande
IRENEC 2015
Tvindkraft fylder 40 år
Informationsmøde om investering i husstandsvindmøller og solcelleanlæg
Atomaffaldskonference
Præsentation af prisbilligt passivhus
Kommende arrangementer på Folkecenter i 2015
Husstandsvindmølle seminar
Passivhus for bygherrer
Heldags konference om solceller
Thy Masterclass 2014
Workshop om klimaforandringer på Folkecenter
Nordic Biogas konference 2014
ICSA 2014
Konference: 9. Fossil Frie Thy
Generalforsamling i Folkecenterets Støttekreds 2014
Thy Mors på Rådhuspladsen
  Konference 15. maj 2014 på Folkecenter
Frilandsmesse 2014
Kommende arrangementer på Folkecenter
Åben mølledag
Seminar om folkelig deltagelse i omstillingen til vedvarende energi
Energimessen.dk
Husum New Energy messe 2014
Åbning af Dansk Testcenter for Bioenergi
Åbning af klima- og miljøværksted
Incitament konference
Seminar om folkelig energi
Energi til Afrika
En verden af energi - energimesse
Thy Kammermusikfestival 2013 på Folkecenter
Aalborg Bæredygtighedsfestival 2013
Vedvarende energi og musik
Frilandsmesse 2013
Demonstration af energibesparende komfurer
5. konference Fossil Frie Thy og EU
Elbildag på Samsø
Limfjordsfortællinger 2013
Grobund aftenskole i København
Kommende arrangementer juni 2013
Åbent hus på Folkecenter
Konference: Vindmøller som løftestang
Kursus: Byg selv vindmølle
Energy Europe 2013
4. Fossil Frie Thy konference
Julefrokost på Folkecenter
Bølgeenergitræf november 2012
Fossil Frie Thy 3. konference
Foredrag om solenergi
Husum New Energy Messen 2013
Parlamentarisk høring på Folkecenteret
Martin Lidegaard deltager
LS Stoker præsenterer ny 7,5 kW husstandsvindmølle
Åbent Hus
Konference: Fossil Frie Thy
Prebens Maegaards rejseaktiviteter
Solar Days 2012
Seminar den 14. april på Folkecenter
Bestyrelsesmøder på Folkecenteret
New Energy Husum Messe 2012
Bolig & indretningsmesse
Tour De Future
Stiftende generalforsamling i foreningen for solcelleejere
Folkecenter julefrokost 2011
Kursus i masseovn bygning.
IRENEC 2011
Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds
Temamøde om husstandsvindmøller
Givskud energibevidst landsby
Åbent hus for solceller
Fokus på Vestafrika
Grøn Teknologi Tour 2011
Åben mølle dag
Energy Camp på Nordisk Folkecenter
Gratis kursus i solceller i Skanderborg
Folkecenter julefrokost 2010
Den Bæredygtige Familie
Husstandsvindmøller og solenergi
Åbent hus
Kursus i bygning af energibesparende lerkomfurer til udviklingslandene
Generalforsamling i støttekredsen 2010
Limfjordsfortællinger 2010
Husstandsmøller og solceller til private
Solcelle selvbyg
Ny ide om Ungdomscenter for vedvarende energi og klimaviden
Kursus i vedvarende energi
Solfanger selvbyg 2010
Folkecenter deltager i COP15
Thyholm Midtpunkt
Afrika konference
Skt. Hans aften 2009
Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds 2009
Fremtidens energiforsyning i landdistrikterne
Dansk-bosnisk dag på Folkecenteret
Hvem skal eje vindmøllerne?
Universitarium
LØS & LØB årsmøde 2009
Solfanger selvbyg 2009
LØS & LØB årsmøde på FC
PV EXPO 2009
Biokonference på Mors
Foredrag om små vindmøller
Husum vindenergi messe
Thy Masterclass 2008
Energiseminar: Vindmøllestrøm og decentral kraftvarme
Vindmøller - styring og overvågning
Afsløring af buste for Aage Rosendal Nielsen
Generalforsamling 2008
Åbent hus - Aage Rosendal Nielsen
Husstands-el fra sol og vind
Solfanger selvbyg kursus 2008
Global opvarmning
Rejsearrangementer efteråret 2007
Balling skole
Abild skole
Åbent hus på FC
Hydrogen link workshop på FC
Thy Masterclass 2007
Planteolie kongres i Tyskland
Solfanger kursus
Solfanger teknisk møde
Solfanger selvbyg møde
Forskningens døgn 2007
Solfanger selvbyg
Raps-det-selv workshop's forår 2007
Biogas til Indien
15 franske politikere
Besøg på Poul la Cour museet
Dipal Barua modtager Den europæiske solpris
Reception hos Svend Auken
Odense tekniske skole
Ole Westergaard, Thisted kommune
Kursus i bæredygtig turisme
 Pressemeddelelser
 Nyt fra os selv
 Nyt fra den store verden
 Besøg på Folkecenteret

Konference 15. maj 2014 på Folkecenter

april 2014

 

 

Konference 15. maj 2014 fra kl. 09:30 til 16:00, 8. Fossil frie Thy konference.

Tilmelding ns@@.comfolkecenter.dk eller 9795 6600

Tema: Hvad kan Danmark, Norden og EU lære af Thy; hvad kan Thy lære af det øvrige Danmark, Norden og EU?


Det er 40 år siden, at en gruppe personer i Thy satte sig sammen for at planlægge og gennemføre visionen om en energifremtid uden brug af fossile brændsler. 

Kl. 09:30 Vedvarende energi pionerer i det vestlige Jylland. De første skridt. Rundbordssamtale mellem:

Kaj Kirk, landmand, Elsted; Birger T. Madsen, tidligere chef for Vestas vindmølleafdeling, grundlægger af BTM Consult; Roshan Billimoria, professor, USA; Ian Jordan, NIVE, Thyholm; Preben Maegaard, forstander emeritus, Nordisk Folkecenter, Sdr. Ydby.

10:30 Kaffepause

10:45 Planer om og arbejde med at skabe et samfund uden brug af fossile brændsler baseret på vedvarende energi, demokrati og nye jobmuligheder. 

”Folkecenteret som 100 % fossilt frit center. Hvad verden efterspørger som fremtidige løsninger er allerede daglig virkelighed på centeret. Den viden vil vi gerne fortsat videregive, dele med andre og inspirere til. Vi ønsker, at Europa, Norden, Danmark og Thy bliver et forbillede for resten af verden og sætter den internationale dagsordenen frem imod en fossilfri fremtid baseret på demokrati, økologiske bæredygtighed og arbejde til alle”, Jane Kruse, konstitueret forstander, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

”Fossilfrit Norden i 2050”, Tryggvi Felixson, seniorrådgiver, Nordisk Råd

”Status for de danske planer for at gøre Danmark fossilfri”, Per Clausen, MF(EL), Energipolitisk ordfører, Enhedslisten

”Thy er nået langt; hvad er de videre planer?”, Lene Kjelgaard Jensen, borgmester, Thisted kommune.

11:45 Frokost

12:45 Teknologien sætter ikke længere begrænsninger for den store omstilling af fremtidens energiforsyning baseret på vedvarende energi og energieffektivitet. Status for vedvarende energi og energieffektive løsninger.

”Brint som energibærer og anvendelse i landbrugs- skovbrugs- og entreprenørmaskiner”, Per Thostrup, direktør, Nordic BioEnergy 

”Planteolie til landbruget, til transport og el- produktion”, Niels Ansø, ingeniør  

”Sol og vind er fluktuerende energi. Hvad gør vi?”, Preben Maegaard, forstander emeritus

”Husstandsvindmøller, udvikling og testning”, Tonny Brink, maskiningeniør, Nordisk Folkecenter

”Energieffektivitet”, Henning Bo Madsen, projektkoordinator for Community Power / FællesEnergi i NOAH Friends of the Earth Denmark

14:00 kaffepause, netværk

14:30 EU’s energiplan 2030: ”Implementering af EU energiplan 2030”, Britta Thomsen, medlem af Europa-Parlamentet.

15:00-15:30 ”Hvordan kan de to politiske grupper i EU-parlamentet, konservative og socialdemokraterne, sammen fremme EU’s energiplan 2030?” Dialog mellem Tove Videbæk, konservative kandidat til Europa-Parlamentet og Britta Thomsen, medlem og kandidat til Europa-Parlamentet.

16:00 afslutning

Den 16. maj.  Ekskursion kl. 11:00 til kl. 16:00
Start fra Folkecenter P-plads kl. 11:00 

Ekskursion til Thys mange vedvarende energianlæg. Jørn Dohrmann, MF (DF) vil deltage i noget af energituren:

Nissum Bredning Bølgekraft Prøvestation, drives af DAN-WEC, Hanstholm 

Hanstholmmøllen, 40 meter høj, 525 kW mølle, opstillet i september 1992.

Wave Star bølgeenergianlæg, Hanstholm

Gårdbiogasanlæg, Brund, 340 kWel og 250 kWel, reaktor 3.000 m2

Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Østerild

Den 17. maj. Udstilling og åbent hus på Nordisk Folkecenter
kl.11:00 til 15:00
Kl. 11 til 12 workshop i SkibstedFjord-bygningen: solceller med batteriløsning. Solcellefirmaet IBC, Tyskland, vil give oplæg om batteriløsninger til den enkelte husstand, (engelsk); Rico’s Byg vil fortælle om fordelene med solceller og batterier for større energimæssig selvforsyning. 

I Cafe Solaire kan købes, sandwich, kaffe og bosniske kager.

Udstillere:

Thy Møllen, 6 og 10 kW husstandsvindmølle

Windspot, 3,5 og 7 kW husstandsvindmølle

Easy Wind, 6 kW husstandsvindmølle

Solid Wind Power, 25 kW husstandsvindmølle

Rico´s Byg Aps, solceller med batteriløsninger til det enkelte hus

Højlands biler, Peugeot elbil 

Jakob’s Smedie, robot el-plæneklipper

Folkecenterets solcelle teststation med 20 forskellige solcelletyper fra 19 forskellige producenter

Folkecenterets testcenter for el-cykler: 12 producenter med 12 forskellige el-cykler (to- og tre-hjulede)

Træpillefyr,  ØkoFen

Hybridanlæg, sol, jordvarme, vind. Anlægget er leveret af Victor Energi, Sdr. Vium

120 m2 prisbilligt, certificeret passiv hus (pr. m2 10.000 DKK)
       

Europanævnet logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

 

 Inforse logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Europaparlamentet logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Thisted kommune logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Nordic Bioenergy logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 Vestjyllands Energi- og Miljøforening logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

  Vestjyllands Energi- og Miljøforening

Community Power logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

NOAH logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Thisted Bryghus logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi